5 studier for deg som drømmer om å redde liv

Har du en drøm om å redde liv på en eller annen måte? Da er dette innlegget for DEG! Jeg har funnet 5 mulige utdanninger som kan passe til deg som ønsker å bli livredder på en eller annen måte.

Livredder.. Hva vil det si? Superman? En livredder kan du være hver dag! Det å sei “hei” til noen du møter på kan allerede være nok til å lyse opp en annen persons dag. Alle kan være livreddere om de vil, og det skal ikke mye til for å vise at du bryr deg om de du møter på i hverdagen din. Men du kan også ha som yrke og studere noe hvor du bidrar til et bedre liv for andre. Jeg har funnet 5 studier for deg som drømmer om å bli livredder. Disse 5 studiene er forskjellige men de har samme prinsipp om å forbedre andres liv og helse.

Medisin

  • Profesjonsstudium 6-årig.
  • Finnes i Trondheim ( og Ålesund 3 til 5 semester).
Legestudent og sykepleierstudent ved kuvøse Bilde
Foto: Geir Mogen/NTNU

Under medisinstudiet vil du få kunnskap om hvordan menneskekroppen fungerer, alt fra cellen til sykdom. Du vil lære om hvordan kroppen fungerer normalt og ved sykdom. Hvorfor pulsen øker under stress? Hvorfor munnen din blir mer fuktig med tanke på favorittmaten din?

Innen medisinstudiet lærer du om hvorfor og hvordan sykdom oppstår. Du kommer til å lære om hvordan du kan hjelpe mennesker til å bli friske og hvordan de kan holde seg friske. Etter medisinstudiet kan du jobbe som lege i og utenfor sykehus. Du kan jobbe innen administrasjon, undervisning og forskning, men du kan også gå videre å spesialisere deg innenfor mer spesifikke felt. Mulighetene er store!

Lyst til å lese mer om Medisinstudiet?

Barnevernspedagog

  • Bachelor 3-årig.
  • Finnes i Trondheim.
To studenter sitter på gulvet med et barn på fanget og leker på gulvet. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Som barnevernspedagog spiller du en viktig rolle for barn og unge som er utsatte for ulike livssituasjoner. I studiet lærer du om hva som kan føre til at barn og unge har det vanskelig. Du kommer til å lære om oppvekst, barns utvikling, vurderinger, utredninger av barnets og familien sitt behov, kommunikasjonsferdigheter, samarbeid, omsorgssvikt, vold, psykisk helse og mye mer spennende tematikk!

Jobbmulighetene er store og spennende. Du kan jobbe på skolen, barnevernet, institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. Her har du en oversikt over mulighetene du har etter du er utdannet som barnevernspedagog.

Etter bacheloren kan du studere videre på master innen barnevern, samfunn, funksjonshemming og sosialt arbeid. NTNU tilbyr ulike retninger innen videre- og etterutdanninger for eksempel veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid, habilitering, rehabilitering og mer. Her finner du oversikt over mulighetene som finnes dersom du ønsker å studere videre.

Lyst til å lese mer om Barnevernspedagog?

Paramedisin

  • Bachelor 3-årig.
  • Finnes i Gjøvik.
Foto: Oda Hveem/NTNU

Vil du oppleve adrenalinkick i arbeidshverdagen din? En arbeidsdag som er varierende og krevende? Da passer Paramedisin for deg! Som paramedisiner jobber du med akuttmedisin utenfor sykehus og i ambulansetjenesten. Førstehjelpen du gir kan avgjøre liv eller død, er du klar?

Du kommer til å møte mennesker i ulike og krevende situasjoner alt fra nyfødt til eldre, både friske og syke. Som paramedisiner må du ha ferdigheten til å bevare roen og holde hodet kaldt, vise omsorg og utføre arbeidsoppgavene dine.

Med fullført bachelor innen paramedisin blir du kvalifisert til å kunne søke autorisasjon som ambulansearbeider. Ambulansetjenesten jobber tett sammen med brannvesen, sykepleiere, politi og leger. Bachelorgraden gir deg et godt grunnlag for å kunne velge andre karriereveier innen akuttmedisin, både offentlig og privat sektor. Du kan for eksempel jobbe innen akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), akuttmottak, forsvaret, offshore, ambulansetjeneste (bil, båt og luftambulanse) og mer!

Lyst til å lese mer om paramedisin?

Psykologi

  • Årsstudium, bachelor og master.
  • Finnes i Trondheim.
To kvinner ser på en modell av en hjerne. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Innen psykologi lærer du å se verden fra ulike perspektiver. Du lærer om hvorfor vi mennesker kommuniserer og handler slik som vi gjør, hvordan vi tenker, føler og hva som skjer i hjernen vår når vi blir utsatt for ulike sanseinntrykk.

Årsstudiet i psykologi gir deg en grundig innføring i psykologifaget. Du lærer om fagets historiske utvikling, du får gode innsikt i vitenskapelige forskningsmetoder, og du tilegner deg kunnskaper om psykiske lidelser.

Du kan bruke årsstudiet ditt til å inngå som et breddeår i andre studieprogram ved NTNU, for eksempel som en del av bachelor innen sosiologi, psykologi, statsvitenskap, sosialantropologi og pedagogikk. Årsstudiet gir deg ikke mulighet for videre opptak til profesjonsstudiet innen psykologi. Kunnskapen du lærer innen årsstudiet passer godt sammen med en annen fagkompetanse som for eksempel innen oppvekst, kultur, helse og sosialsektoren. Det er kun dersom du studerer psykologi som profesjon at du kan bli praktiserende psykolog.

Lyst til å lese mer om psykologi?

Bioingeniør

  • Bachelor 3-årig.
  • Finnes i Trondheim og Ålesund.
Studenter tar blodprøver på hverandre. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Som bioingeniør har du ansvar for en viktig del av pasientomsorg ved å forebygge og behandle sykdom. Du får lære om blant annet blodprøvetaking, cellebiologi, immunologi, mikrobiologi, laboratoriemedisinske-emner og mye mer!

Kunnskap om etiske retningslinjer, pasienttrygghet og kvalitetssikring står i fokus gjennom studiet.

Bioingeniør utdanningen er perfekt for deg som er nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke ulik teknologi til å kunne oppdage sykdom. Ved å ta bacheloren innen bioingeniør vil du få en viktig rolle med å oppdage sykdom sikrere og gi tidligere behandling. Etter bacheloren din innen bioingeniør vil du blir kvalifisert til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier i hele Skandinavia og på Island.

Lyst til å lese mer om bioingeniør?


Håper dette var nyttig informasjon for deg, og jeg ønsker deg masse lykke til med studievalget! Husk at du alltid kan stille oss spørsmål om det er noe du lurer på både her i kommentarfeltet og på instagram. Gjerne følg oss på YouTube-kanalen og instagrammen vår for nyttig informasjon om studier og studielivet ved NTNU.

Maria, 1.året, Sykepleie

Leave a Reply