Hva skjer på lab ved NTNU?


Lurer du på hva som skjer på lab ved NTNU? Veldig mye forskjellig, viser det seg! Sjekk ut dette blogginnlegget for å lese mer om det store labmangfoldet til studentene ved NTNU.

Faglige fordeler ved å jobbe på lab

Blodceller i et lysmikroskop. Fag: Celle- og molekylærbiologi,
bachelor i biologi.

Å jobbe på lab, et laboratorium, kan noen ganger være tidkrevende og ressurskrevende. Ofte må man forberede seg litt før lab, og i flere emner er det krav om å skrive en labrapport etterpå. Samtidig kan labarbeid være utrolig lærerikt, spennende og variert. Å tilbringe tid med labutstyr og på praktiske oppgaver i et laboratorium får man som student anledning til å jobbe direkte med forskning og datainnsamling, i stedenfor å bare lese om det i boka.

Man får anledning til å observere og utføre en rekke eksperimenter og prosjekter, noe som fremmer læring og tenking rundt stoffet man lærer i klasserommet både før og etter lab. Å lese om blodceller er én ting, men å se de fysisk i et lysmikroskop er noe helt annet!

Jeg synes personlig at labarbeid gjør mange av fagene vi har mer fordøyelig, fordi man ser teorien fra klasserommet i praksis. Man får utføre forsøk på en måte som illustrerer (ofte) kompliserte konsepter, og jeg opplever at det blir enklere å oppfatte hva som foregår og hva jeg eventuelt lurer på og ikke forstår. Å utforske og praktisere teorien personlig i et laboratorium gjennom praktiske oppgaver, skaper rom for å lære ferdigheter i faget som blir viktige for framtiden.

Nye og gode venner?

Meg, Julie, og min venninne Sofie på lab i Celle- og molekylærbiologi på biologistudiet.

Lab kan også være en super måte å være sosial på. Ofte jobber man i par eller grupper, og selv om det faglige innholdet selvsagt er hovedfokuset på labben, så er det også rom for å hygge seg. Av personlig erfaring har de vanskelige, kjedelige og litt tøffe labbene blitt 90% bedre, fordi jeg har jobbet med flinke og hyggelige folk.

Jeg har også blitt veldig god venn med de medstudentene jeg har jobbet med hittil på lab, noe jeg tror gjør at vi alle lærer enda mer på skolen. Ikke minst gleder vi oss også til å være på lab (i alle fall jeg!) fordi vi kan jobbe sammen med forsøkene. Det lurer seg ofte litt skravling inn i mellom oss, også!

Store faglige variasjoner

Da jeg gikk på vgs, hadde vi ikke mye lab. Jeg gikk en yrkesfaglig linje, og vi gjorde ikke så mye aktiviteter på lab utenom å lage vår egen hudkrem. Eller, vi koblet jo den poteten til en lyspære, da. Og det var selvsagt kult, men først etter jeg begynte å studere en realfaglig linje på NTNU innså jeg hvor utrolig mye spennende og variert som skjer inne på de ulike laboratoriene våre.

Bare på mitt eget studie, bachelor i biologi, har vi et mangfold av labber. I høst hadde jeg for eksempel lab i et fag som heter “generell kjemi”, hvor vi hadde forsøk i lab om en rekke kjemiske prosesser. Vi vurderte pH verdier, lagde sølv, testet ulike kjemiske reaksjoner og mye, mye mer. I vår har jeg et fag som heter faunistikk og floristikk på studiet, som i stor grad handler om de ulike artene og hvordan de biologiske rikene henger sammen. I dette faget har vi to fantastiske dager i uka på lab, hvor vi ser på masse forskjellige dyr og planter. Det er et utrolig spennende og artig fag, som de fleste studentene på biologi jeg kjenner gleder seg til. Og det gjør jeg også! Jeg har også lab én dag i uka i faget celle- og molekylærbiologi, som er biologi på cellenivå. Ganske små saker, men heldigvis har vi mikroskoper som vi bruker til å se på alt fra blodceller til bakterier.

Jeg ble positivt overrasket av å høre om alle de kule labbene til mine medstudenter fra andre studieprogram. Disse labbene innebærer alt fra tekniske koblinger og konstruksjoner i datasystemer og programmering på datalab, til plantefysiologi på plantelabber, fysikk- og matematikklabber og en haug forskjellige kjemiske prosesser på flere ulike studieprogram. Under her ser du en bildekarusell for å illustrere et lite utdrag av alt det forskjellige vi studenter gjør på lab. Disse bildene er fra studieprogrammene “Biologi“, “Fysikk og matematikk”, “Kybernetikk og robotikk“, “Kjemi“, og “Datateknologi“, men det finnes langt flere studieprogram enn disse som tilbyr en studiehverdag med labarbeid.


Nå har du fått et lite innblikk i hvordan livet på lab ved NTNU er. Som student hos oss er det så mange ulike labber at det er umulig å få ned alt i en tekst. Så om du skulle lure på noe mer om lab, studier eller bare livet som student, kan du nå oss på både Facebook og Instagram(@ntnustudent), og selvsagt også i kommentarfeltet under! Sjekk også ut YouTube-kanalen vår 🤩

-Julie Amanda, bachelor i biologi, 1. året.

Leave a Reply