Engelsk pensum og undervisning?

Det er mye nytt når du blir student, men må du også begynne å lære deg fag på noe annet enn norsk? Les videre for å se hvor mye engelsk du kan forvente å være borti, og for å høre studenters egne erfaringer!

Det er helt naturlig å tenke på hva som møter deg som student, og hvilke språk du kan komme til å ha undervisning og pensum på er ingen unntak. Det vil nok variere fra studie til studie, og er avhengig av hvem som har undervisningen, så det er ikke noe fasitsvar her. NTNU har retningslinjer om språk. Her får du en kort forklaring på de og 5 studenters egne erfaringer med språk i løpet av studiet.

Hva gjelder for NTNU?

Først og fremst, norsk er hovedspråket i undervisning. Svensk og dansk er likestilt med norsk, som betyr at du kan ha undervisning på dansk og svensk også. Selv om norsk er hovedspråket kan undervisning være på engelsk. Hvilket språk som brukes vil nok variere for ulike fagfelt og ikke minst faglærere, NTNU har tross alt mange internasjonale ansatte. Det er også avhengig av om studiet og fagene er åpne for internasjonale studenter. På studier for norskspråklige studenter skal undervisningen på lavere grad i hovedsak være på norsk. Det betyr at du som oftest kan forvente at undervisningen foregår på norsk de første studieårene dine. Etter hvert som du har studert lenger er det vanlig at det blir mer engelsk siden det da kan være flere utvekslingsstudenter eller internasjonale studenter som tar de samme fagene.

Som sagt er språkbruken litt avhengig av hvilket fagfelt du studerer, siden hvilket språk som er mest hensiktsmessig varierer. Noen fagfelt er primært interessante for Norge og det er få internasjonale faglærere, mens for andre fagfelt er det mest relevant å ha ting på engelsk. Du skal kunne viktige begreper på både norsk og engelsk, så det er naturlig at det er en viss blanding av språk.

Studentene sine egne opplevelser

For å vite mer om hvordan det fungerer i praksis og ikke minst hva studentene synes om engelsk i undervisning, har vi tatt en prat med 5 studenter 🤩 Førstemann ut er Elise som akkurat ble ferdig på Europastudier med statsvitenskap, et bachelorstudie i Trondheim.

Elise fra Europastudier med statsvitenskap

Hvilke språk foregår undervisningen din på? Hvordan er fordelingen mellom språkene?
Jeg har hatt undervisning både på engelsk og norsk, men det meste av pensum var på engelsk. Hvor mange av forelesningene som gikk på engelsk varierte, men det var en god blanding av norsk og engelsk i så og si alle fagene.

Har det vært endringer i løpet av studietiden din?
Ikke egentlig, det var som regel rett på engelsk fra første semester.

Hvilke språk finnes pensum på?
For det meste var pensum på engelsk, men noen pensumbøker var norske eller danske.

Hva synes du om å ha undervisning og pensum på engelsk?
Jeg synes det har gått veldig greit! Du utvider språket veldig mye og det er gull erfaring til når du kommer ut i arbeidslivet. Du blir også veldig trygg på å snakke engelsk, det blir som språk nr. 2.

Hvilket språk skriver du oppgaver og eksamen på?
Jeg har valgt å skrive alt på engelsk. På mitt studie kan man som regel velge å skrive på alle de skandinaviske språkene og engelsk, men siden mye av undervisning og pensum er engelsk er det lettere å skrive oppgaver og eksamener på samme språk. Det kan bli en del arbeid med oversetting hvis man ikke gjør det. Det blir også lettere å orientere seg i pensum om det er engelsk og forelesninger går på norsk, sånn med tanke på fagbegreper.

-Elise, Europastudier med statsvitenskap, 3.år (Trondheim)

Simen på Datateknologi

Hvilke språk foregår undervisningen din på? Hvordan er fordelingen mellom språkene?
Dette semesteret foregår 3 av 4 fag på engelsk, altså med både engelsk pensum og forelesninger. Det siste faget foregår på norsk.

Har det vært endringer i løpet av studietiden din?
Det har blitt mindre norsk og mer engelsk etter hvert som fagene har blitt mer spesialiserte. Sivilingeniørstudier har en del felles fag, som matematikk og fysikk, som ofte foregår på norsk.

Hvilke språk finnes pensum på?
Pensum finnes som oftest alltid på engelsk og noen ganger er det en norsk utgave. Selv har jeg erfart at utvalget av lærebøker er bedre på engelsk enn norsk.

Hva synes du om å ha undervisning og pensum på engelsk?
Det er en vanesak. Hvis faget er vanskelig fra før gjør ikke engelsk pensum/foreleser det noe lettere for min del, men man “glemmer” at det er på engelsk siden man blir vant til det.

Hvilket språk skriver du oppgaver og eksamen på?
Jeg skriver nesten alltid på norsk. Jeg har opplevd at det har vært enklere å svare på engelsk på enkelte eksamener der oversettelse av nøkkelbegreper er vanskelig.

-Simen, Datateknologi, 3.år (Trondheim)

Aleksandra fra Teknologidesign og ledelse

Hvilke språk foregår undervisningen din på? Hvordan er fordelingen mellom språkene?
I 3 av de 4 semesterene mine har jeg hatt 1 emne som hadde engelsk undervisning. Vi er en ganske liten klasse, uten utenlandske studenter så det er ingen som har behov for å ha undervisning på engelsk i utgangspunktet.

Har det vært endringer i løpet av studietiden din?
Jeg ser at nå på andreåret har vi mange flere bøker på engelsk enn det vi hadde for eksempel i første semester.

Hvilke språk finnes pensum på?
Jeg tror det har vært et flertall av engelske bøker, men vet ikke nøyaktig hvordan fordelingen har vært. De fleste gangene får vi bare oppgitt hva pensum er. Hvis pensum er tilgjengelig på norsk er det den som blir oppgitt, men hvis det kun er tilgjengelig på engelsk får vi oppgitt det som pensum. Så lenge pensum finnes på norsk er det først og fremst de vi får vite om, så er det heller opp til oss å finne den engelske versjonen hvis noen heller vil ha det.

Hva synes du om å ha undervisning og pensum på engelsk?
Å ha pensum på engelsk er ganske greit. Det eneste er at man ofte lærer engelske uttrykk som noen ganger er vanskelige å oversette direkte til norsk. Det å ha undervisning på engelsk er derimot varierende ettersom ikke alle lærere har et godt engelsknivå. Da kan man bruke lang tid på å forstå ha som ble sagt, i tillegg til at man må bruke mer tid på egenhånd.

Hvilket språk skriver du oppgaver og eksamen på?
I de fleste tilfellene har vi skrevet på norsk, men i tredje semester hadde vi et emne med masterstudenter. Da var både oppgavene og eksamen på engelsk. I år har vi en foreleser som har pensum og undervisning på engelsk, men som har tillat å skrive på norsk.

-Aleksandra, Teknologidesign og ledelse (nå Produktdesign og teknologi), 2.år (Gjøvik)

Andreas fra Grunnskolelærer 1-7

Hvilke språk foregår undervisningen din på? Hvordan er fordelingen mellom språkene?
Undervisningen min foregår for det meste på norsk. Vi har også noen timer som går på engelsk, men det er ikke ofte. Jeg vil si at fordelingen er 90/10 i fordel norsk.

Har det vært endringer i løpet av studietiden din?
Det har ikke vært spesielt mye forandringer i studietiden. På mine tre første år var det nesten ikke noe engelsk undervisning. Vi hadde kanskje noen gjesteforelesere som snakket engelsk, men resten foregikk på norsk. Det er først nå på fjerdeåret at vi har en underviser som snakker engelsk.

Hvilke språk finnes pensum på?
Pensumet vi har er på både norsk og engelsk.

Hva synes du om å ha undervisning og pensum på engelsk?
Jeg synes det er vanskeligere å henge med når undervisningen er på engelsk. Jeg må konsentrere meg mye mer for å få med meg det som blir sagt og gjort. Det samme gjelder med engelsk pensum. Det krever mye mer av meg å lese pensum på engelsk. Jeg liker det best når undervisningen og pensumet er på norsk.

Hvilket språk skriver du oppgaver og eksamen på?
Jeg skriver oppgaver og eksamen på norsk.

-Andreas, Grunnskolelærer 1-7, 4.år (Trondheim)

Tirill fra Markedsføring, innovasjon og ledelse

Hvilke språk foregår undervisningen din på? Hvordan er fordelingen mellom språkene?
Jeg har undervisning på både norsk og engelsk.

Har det vært endringer i løpet av studietiden din? Og hvilke språk finnes pensum på?
Det første året mitt var det kun undervisning og pensum på norsk, men nå på andre året har det vært 1-2 av 4 emner på engelsk og resten på norsk. Det tredje året skal det også være noe undervisning på engelsk.

Hva synes du om å ha undervisning og pensum på engelsk?
Jeg synes det er veldig fint med slik gradvis tilnærming som vi har hatt, det har gitt oss en litt mykere start. Det å ha undervisning, pensum og eksamen på engelsk har gått fint for min del selv om jeg ikke er særlig komfortabel med engelsk sånn egentlig.

Hvilket språk skriver du oppgaver og eksamen på?
I de fagene som er på engelsk med engelsk pensum er gjerne eksamen også på engelsk. Det høres skumlere, verre ut enn det er, og det går som regel fint. De aller fleste formulerer og ordlegger seg bedre på morsmål enn på engelsk og det vet foreleserne også. Det viktigste er som regel innholdet og at du viser at du har fulgt med og forstår pensum, ikke nødvendigvis grammatikken din på engelsk.

Tirill, Markedsføring, innovasjon & ledelse, 2.år (Ålesund)


Uansett om studiet ditt har mye engelsk eller norsk undervisning kommer det nok til å gå helt fint! Av erfaring blir du fort vant til det å lære ting på engelsk, og det er god hjelp å få i medstudenter og eldre studenter. Vil du vite mer om studier på NTNU og det å være student? Da kan du følge oss på Facebook, Instagram (@ntnustudent), Youtube, og sjekke ut podkasten vår Studentdagboka 🤩 Har du spørsmål er det bare å sende oss en DM på facebook eller instagram, eller legge igjen en kommentar under her.

-Martha, industriell kjemi og bioteknologi, 5.år

Leave a Reply