Må du være Flink i matte for å ta en Økonomiutdanning?

Jeg har aldri vært noe særlig geni i matematikk. Likevel har jeg endt opp på ett studie der vi har minst ett mattefag hvert semester. Faktisk så trenger jeg bare å ta opp tre ekstra fag for å få en bachelor i økonomi og administrasjon i tillegg til den jeg allerede går. Så du lurer kanskje på hvorfor en tallforvirret student som meg har surret seg borti ett studie med såpass mange mattefag?

Selv om den økonomiske studieretningen selvfølgelig innebærer slike fag, så er også bachelorene kombinert med en rekke andre emner som setter mattefagene i perspektiv. Jeg går Markedsføring, innovasjon og ledelse og på dette studiet lærer vi en god del om entreprenørskap, hvordan bedrifter fungerer, organisasjoner og hvordan man kan bygge opp en merkevare. Disse temaene synes jeg på den andre siden er spennende. Dersom du ønsker å gå noe innenfor økonomi, betyr det ikke nødvendigvis at du må være veldig flink i matte, eller veldig glad i tall. Dersom du er interessert i ledelse, entreprenørskap, kommunikasjon, teknologi eller markedsføring kan det godt hende at du vil trives med en av disse bachelorene likevel.

Her ser du noen av studiene du kan gå innenfor økonomisk studieretning på NTNU

Jeg var litt bekymret når jeg begynte på bacheloren min, med tanke på hvordan mattefagene skulle gå. Etter å ha kommet halvveis inn i studiet, har jeg allerede vært borti noen større fag som du kanskje kommer til å ha dersom du velger økonomisk studieretning. Derfor tenkte jeg å rate noen av disse fagene <3

Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi er et av de fagene jeg kanskje hadde lettest for å forstå. Dette er et veldig «skriftlig» mattefag, med en hel del tekstoppgaver. Selve matten i dette faget er ikke så vanskelig, det består stort sett av ganske greie formler og tallregler. Jeg tror utfordringen for de fleste i dette faget ligger i å sette formlene i sammenheng med tekstene, og vite hvilke regler som gjelder for hvilke oppgaver. Det er et ganske stort pensum og brede tema som dekkes, men for min del hjalp det ganske mye å sette pensum i sammenheng med bedriftsvirksomhet.

Statistikk

Statistikk er nok det faget jeg likte minst. Jeg strøyk faktisk. Her også synes jeg ikke selve matten er så teknisk vanskelig, men det er veldig mange formler som du må pugge. I tillegg syntes jeg personlig at dette faget var litt kjedelig.

Matematikk for økonomer

Dette er nok det mest teknisk krevende mattefaget jeg har hatt så langt. Det er en del kompliserte formler med et større fokus på funksjoner. Selv om det kan virke demotiverende, så har det også vært ekstra gøy når jeg har fått til oppgaver. Dette faget krever nok mer jevn jobbing gjennom hele semesteret. Jeg tok S1 og S2 på videregående, og vil si at mye av matten i S2 går igjen i dette faget. Så bygger også det på litt videre. Man kan på en måte kalle dette faget for S3 matte. Denne matten hadde vi i første semester, og det var mulig å velge et enklere mattefag også, som heter matematisk problemløsning.

Tips og triks

Så, for en uerfaren mattestudent, har jeg noen tips som har hjulpet meg å komme igjennom disse fagene:

1. Enkeleksamen

Med digitalundervisning, og store klasser har det ikke alltid vært like enkelt å få svar på det du lurer på. I tillegg til dette har jeg av og til opplevd at undervisningen har gått litt fort fram. I disse situasjonene har enkeleksamen vært en redning. De forklarer pensum på et veldig enkelt nivå, og bruker litt lengre tid på å forklare formlene og reglene, noe som gjør det enklere for en som meg å følge med.

2. Bryt ned pensum og oppgave

En annen ting som har hjulpet meg er å øve på å forstå oppgaveteksten. Mange av mattefagene har ofte hatt lengre tekstoppgaver. Da har det hjulpet å dele oppgaven i deloppgaver for så å løse de systematisk.

3. Spre kompetansen

På mattefagene kreves det ofte 40% for å bestå. Men det vektlegges gjerne positivt dersom du har litt kompetanse på alle temaene, heller enn at du kan alt på et tema, men ingenting på andre. Derfor har jeg lagt fokuset på å lære meg det mest grunnleggende i hvert tema først, deretter kan man lære seg de mer utfordrende delene av hvert tema.

4. Snakk med andre

Ofte er det store forelesningssaler, med mange studenter og spørsmål. Derfor er det ikke alltid man får en god forklaring til det man lurer på. Jeg har funnet det veldig hjelpsomt å drøfte pensumet med venner, og at vi forklarer det til hverandre. Man lærer også godt av å forklare pensum til andre, i tillegg til at man selvfølgelig lærer av å få det forklart.

5. Se på tidligere eksamenssett

Dette gir meg en ide av hva som vektlegges i hvert tema. I tillegg er det ofte oppgaver med deloppgaver: ABCDE. De første deloppgavene er som regel enklere enn de siste. Dersom man ikke sikter på A eller B, men en helt grei karakter, så er det nyttig å begynne med å lære seg det som kreves for å få til de enkleste deloppgavene.

Så, trenger man egentlig å være flink i matte for å studere økonomi?

Jeg vil si at du ikke trenger å være god i matte for å studere noen former for økonomistudier. Bachelorene er laget for å gi en kompetanse som vil komme til nytte i arbeidslivet. Matematikken er et verktøy som man skal kunne bruke sammen med den andre kompetansen. De andre emnene kan også hjelpe deg å få bedre innsikt i mattefagene. De fagene jeg har vært borti har heller ikke vært noe særlig vanskeligere enn den matten jeg hadde på VGS. Derfor oppfordrer jeg deg som kanskje er litt redd for å gå en bachelor på grunn av matten, til å SØKE!


Dersom du har spørsmål om økonomifag eller hvilke som helst andre studier på NTNU så kan du gjerne sende oss en DM på Instagram eller kommentere på bloggen, følg oss gjerne på YouTube slik du ikke går glipp av studierelatert innhold der!

Sara, 2.året, Markedsføring, innovasjon og ledelse

Leave a Reply