5 studier for deg som drømmer om å være leder!

Har du en drøm om å bli leder, grunder eller bedriftseier? Da er dette innlegget for DEG! Jeg skal vise deg 5 mulige utdanninger som kan være svært nyttig for fremtidige ledere.

Jeg har undersøkt utdaninng og bakgrunn til flere kjente ledere i verden, og ser en populær trend. De fleste har sin utdanning innefor økonomi og ledelse. Det er nok ikke så overraskende ettersom det kreves god økonomis-sans for å lykkes med en bedrift, og en leder bør kunne lede organisajonen på en god måte. Det viser seg at denne kunnskapen er gullverdt!

Markedsføring, innovasjon og ledelse

  • Bachelor
  • Finnes i Ålesund

Som navnet tilsier vil dette studie gi deg kunnskap om nettopp markedsføring, innovasjon og ledelse. Det er noen av de hovedpunktene som er svært viktig i en bedrift. Markedsføring vil sørge for å gi den kunnskap om salg, kunder og kommunikasjon. Innovasjon vil føre til kreativ og nyskapende tenkning, mens ledelse sørger for å gi deg kompetansen til å lede organisasjonen og menneskene i den. Det første studieåret gir deg grunnleggende innføring i økonomisk og administrative fag. De to siste studieårene vil du følge fagene som inngår i din spesialisering; Innovasjon og entreprenørskap eller internasjonal markedsføring. Her får du da muligheten til å selv velge hvilken retning du ønsker å gå.

Lyst å lese mer om markedsføring, innovasjon og ledelse? Klikk her!

Her kan du lese om Tirill som studerer denne bacheloren.

Økonomi og administrasjon

  • Årsstudium, bachelor og master
  • Finnes i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Økonomi og administrasjon er studie som tilbyr både årsstudiet, bachelor og master, samt at det er mulig å ta sin utdanning i alle tre byer. Her er det fritt frem hva man ønsker 😊

Bachelorutdanningen i økonomisk-administrative fag gir deg innsikt god innsikt til å kunne jobbe med økonomi på bedriftsnivå. Du lærer å forstå og blir i stand til å fatte beslutninger for bedriften og forstå flere problemstillinger som en kan møte på. Eksempelvis; hvordan produseres en vare eller tjeneste mest mulig effektivt, og hvordan det påvirker miljøet og samfunnet rundt oss. De to første årene er noe likt i alle tre byene. Siste året velger du selv ønsket spesialisering, som varier mellom de tre byene.

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et femårig studium som gir deg den faglige kompetansen du trenger for å kunne innfri samfunnets krav om bærekraftig produksjon, og fremtidig utvikling i både offentlig og privat sektor. Du får tittelen siviløkonom, og studiet vil også kvalifisere til doktorgrad studier.

Utdanning innenfor økonomi er svært ettertraktet i dagens marked, ettersom alle bedrifter har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor økonomi og administrasjon.

Lyst å lese mer om økonomi og administrasjon?

Klikk her for årsstudium.

Klikk her for bachelor.

Klikk her for master.

Samfunnsøkonomi

  • Årsstudium, bachelor og master
  • Finnes i Trondheim

Samfunnsøkonomi handler om samfunnets bruk av knappe ressurser; arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. Dette studiet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål, økonomi og å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger du hører om i media og politikk. Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, først og fremst i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner. I staten er det særlig mange samfunnsøkonomer i departementene hvor man ofte arbeider nært opptil den politisk ledelsen. For eksempel har tidligere statsminister, Jens Stoltenberg denne bakgrunnen.

Lyst å lese mer om Samfunnsøkonomi?

Klikk her for årsstudium

Klikk her for bachelor

Klikk her for master

Her forteller Simen om hvordan det er å studere bachelor i samfunnsøkonomi.

Industriell økonomi og teknologiledelse

  • Master
  • Finnes i Trondheim

På Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) lærer du å analysere komplekse problemstillinger i tverrfaglige team. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor teknologi, økonomi og ledelse. På Indøk får du muligheten til å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. Denne kunnskapen er unikt, og svært nyttig i dagens samfunn, spesielt for deg som ønsker å bli en leder.

Lyst å lese mer om Indøk? Klikk her

Her kan du møte Gaute og hans studiehverdag som indøk student.

Digital forretningsutvikling

  • Bachelor
  • Finnes i Trondheim

Med en bachelor i digital forretningsutvikling lærer du hvordan digitale løsninger kan danne grunnlag for nye forretningsidéer og en mer effektiv forretningsdrift. Studiet kombinerer informatikk, økonomi, marked, organisasjon og prosjektledelse. Med en bachelor i digital forretningsutvikling kan du bli en av dem som ser bedriftens muligheter på tvers av disse fagområdene. Perfekte kunnskaper for deg som ønsker å lede en organisasjon.

Denne typen jobb krever gode evner til teamarbeid og kommunikasjon, god dataforståelse og kunnskap om de forretningsmessige sidene i en bedrift. Fagkompetansen du får er etterspurt i et arbeidsliv som stadig krever nye digitale løsninger.

Lyst å lese mer om digital forretningsutvikling? Klikk her

Les om Kristianne og hennes hverdag på bachelor i digital forretningsutvikling her!


Håper det var nyttig informasjon for deg! Husk at du alltid kan stille oss spørsmål om det er noe du skulle lure på noe, både her i kommentarfeltet eller på Instagram. Gjerne følg oss videre på vår YT-kanal og Insgramkonto!

Aleksandra, 2. år, Teknologidesign og ledelse

Leave a Reply