Tre forskjellige ingeniørstudier på ntnu

I havet av studier på NTNU finner vi mange forskjellige ingeniørstudier. Her er tre forskjellige typer innenfor ulike områder som du kanskje vil like!

Generelt om ingeniørstudier

De fleste ingeniørutdanningene har krav innenfor realfag. Akkurat hvilke opptakskrav studiene har finner du på studieprogrammet sine sider. Disse fagene kan tas på videregående, som privatist, eller ved å ta forkurs. I tillegg kan du komme deg inn på studiet via alternative studieløp, slik som Tresemesterordningen og Y-veien. For informasjon om alternative veier inn på studie kan du se her.

Geomatikkingeniør

Vi driver konstant å utvikler samfunnet vi lever i, ved utbygginger og forbedringer av det som allerede er. Geomatikk kombinerer kartfag, informasjonsteknologi og geografi, som til sammen skal hjelpe samfunnet å bli den beste versjonen av seg selv. Ved å ta hensyn til nøyaktige datagrunnlag om et visst område, vil en geomatikkingeniør kunne finne den beste løsningen for hva som burde bygges hvor. På studiet vil du lære å kombinere geografiske data med informasjonsteknologi, bruke 3D-modeller for å visualisere landskap, å regne ut hvor mye masse som må tas bort for å kunne bygge, i tillegg til mye mer. Les mer om studier her.

Etter endt studieløp kan du jobbe med å bestemme hva som skal bygges hvor. Eller du kan jobbe med hvordan naturkatastrofer kan ramme samfunnet minst mulig. Du kan jobbe innenfor mange forskjellige stillinger hos kommunen, forsvaret, bygg- og anleggsbransjen og mye mer.

Elektroingeniør

Mens geomatikkingeniørene fokuserer på natur, masser og hva som skal bygges hvor, så fokuserer elektroingeniørene mer på hvordan du kan forbedre eksisterende teknologi samt hvordan du kan utvikle ny teknologi. Her starter studiet med en innføring i forskjellige områder, slik som matematikk, fysikk og kjemi og en liten innføring innenfor programmering. Etter dette velger du hva du vil spesialisere deg innenfor, da kan du velge mellom elektronikk, automatisering eller EL-kraft. Dette legger grunnlaget for hva du kan jobbe med etter endt utdanningsløp. Om dette virker spennende kan du lese mer her.

Etter endt studie har du en allsidig bachelor som gir deg mange muligheter. Du kan jobbe for kraftselskaper, høyteknologiske bedrifter, offentlig sektor, for å nevne noe. Innenfor disse kan du jobbe med utvikling av produkter og teknologi, du kan jobbe med utbygging av EL-kraft eller så kan du jobbe med robotikk.

Logistikkingeniør

Denne ingeniørretningen har en kombinasjon av teknologi, organisering og forretningsutvikling. Her vil du få en innføring i planlegging, koordinering samt ledelse. Det legges vekt på optimalisering av bedrifter sin drift, ved innkjøp, produksjon og mer. En viktig del av studiet er analysering for å vite hva som må gjøres bedre for å optimalisere driften i en bedrift. Under studiet vil du møte virkelige problemstillinger, dermed blir studiet mer rettet mot næringslivet, og overgangen fra studiet til arbeidslivet blir gjerne litt mindre. Om du ønsker å lese mer, kan du gjøre det her.

Etter endt studieløp kan du jobbe innenfor innkjøp, produksjon, transport, prosjektplanlegging samt operativ styring. En logistikkingeniør sin jobb vil være å effektivisere og forbedre driften i en bedrift. Denne utdanningen er veldig allsidig og trengs overalt.


Håper dette ga deg et bedre innblikk i disse tre studiene. Om det er noe mer du lurer på finner du mer informasjon på NTNU sine sider. Lurer du på hva en ingeniør er? Da har vi et blogginnlegg for deg her. Du kan gjerne følge oss på Instagram og sende oss spørsmål der, da svarer vi så godt vi kan <3

-May Renate, 2.året, økonomi og administrasjon

Leave a Reply