Mine eksamener

Nok en eksamensperiode er omsider ferdig, OG JEG HAR JULEFERIE!!. Med det tenkte jeg å gi dere et lite innblikk i hvordan en eksamen på universitetet kan utfolder seg 😄

For å gi litt bakgrunnsinformasjon så er jeg ferdig med en bachelor i Europastudier med statsvitenskap og går nå et årsstudium i sosialantropologi. Der lærer vi hvordan man kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn. Hvordan samfunnet utvikler seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer blir større. Og dette semesteret hadde jeg fagene antropologiens historie og sosialantropologiske nøkkelbegreper.

Begge fagene er det man kaller 15poengs fag som vil si, at det er stort med mye pensum, samt at karakteren teller mer enn si et 7,5poengs fag. I år hadde jeg hjemmeeksamener, men det betyr ikke at forberedelsene sammenlignet med en skoleeksamen er noe mindre.

Bare se på dette folkens😅

Mine EksamensNotater

Ja, det skal sies at det er en saling blanding mellom forelesningsnotater og pensums-notater som er tatt gjennom semesteret, men det sier kanskje litt om forberedelsene som faktisk ligger bak en eksamen. Det er viktig å påpeke at dette er mine notater og min måte å ta dem på, jeg er sikker på at andre har en mer effektiv og oversiktlig måte når man ser på antall ord jeg endte opp med… tihi😜

Men det er bare forberedelsene, jeg er sikker på at dere lurer på hvordan en eksamen faktisk ser ut. Her har du et eksempel på hvordan en oppgavetekst ser ut. Denne er hentet fra en ekte eksamen fra dette semesteret (Høst2021):

På 1980- og 1990- tallet utviklet det seg i både forskning og politikk en tendens der ‘rasisme’ ble satt på dagsordenen. Flere antropologer ble opptatt av å undersøke i hvilken grad og på hvilke måter rasistiske ‘ideologier’ (les: idésystemer, grunnsyn, samfunnssyn) ble transformert og ‘revitalisert’ (les: gjenopplivet) i møtet med ‘innvandrere’ (les: personer som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der). Flere, blant andre den norske antropologen Unni Wikan, mente at det på dette tidspunktet utviklet seg nye måter å argumentere på som langt på vei erstattet de klassiske rasistiske ideologiene. Wikan hevdet at ‘kultur’ begrepet erstattet ‘rase’ i deler av norsk politikk og offentlighet. Wikan leverte tilsynelatende nesten samme analyse som den tyskfødte antropologen Verena Stolcke, men det finnes også noen markante forskjeller, som for eksempel at Stolcke ikke bruker ordet ‘rasisme’, men heller begrepet ‘kulturfundamentalisme’.

Diskuter først hva Wikan legger til grunn for påstanden om at velmenende norske personer (for eksempel politikere, lærere, sosialarbeidere og advokater) utøver kulturell rasisme? Diskuter deretter hva Stolcke sikter til med begrepet ‘kulturfundamentalisme’. Hva kjennetegner ifølge henne denne kulturfundamentalistiske ‘retorikken’ (les: argumentasjonen), hvem utøver den og på hvilke måter er den ifølge Stolcke forskjellig fra rasisme? Nevn til slutt minimum to kritiske bemerkninger til Stolckes artikkel.”

Som dere ser kan oppgaveteksten være ganske lang. Min taktikk er å lese gjennom den flere ganger og markere ut de delene som forteller meg konkret hva som kreves av meg i svaret mitt, som blir røpet i det siste avsnittet i oppgaveteksten. Selve eksamen ser sånn her ut.. her skulle jeg skrive rett inn i et oppgavefelt, men andre ganger laster man opp oppgaven som PDF fil, noe som vil stå.. her har du noen eksempler 🤩

Som dere kan se er det kanskje litt annerledes fra videregående, men samtidig ikke. Jeg vil kanskje si at den største forskjellen ligger i forberedelsene man gjør før en eksamen, som har alt og si for hvordan karakteren din blir til slutt.


Jeg håper dette ga dere et innblikk i hvordan en eksamen kan se ut på universitetet, hvert fall på mitt studie. Om dere er interessert i hvordan studielivet er ellers og/eller har noen spørsmål så kan dere følge oss på de andre kanalene våre, både Instagram, Youtube, Facebook og podkasten vår, Studentdagboka. Lykke til med eksamener og tentamener. Nå er det siste innspurt og snart JUL❤️

Elise, årsstudium, sosialantropologi

Leave a Reply