Q&A – Studier

For to uker siden kunne du sende oss spørsmål på Instastory om alt du lurte på rundt NTNU og studier. Her kommer svarene på de spørsmålene vi ikke rakk da. Les videre!

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Hva bør jeg velge av bachelor eller rett på master?

En bachelor er et 3-årig studie mens en master kan være 5-årig eller 2-årig. Den 2-årige masteren tar du etter en bachelorutdanning sånn at det til sammen blir 5 år. En 5-årig master kalles også integrert master, som vil si at du ikke skriver noe bacheloroppgave underveis, men tar alle de fem årene på en gang. Det betyr også at du ikke får noe bachelorgrad etter 3 år, du må fullføre de 5 årene for å få en grad. NTNU har 31 studier som varer i 5 eller 6 år, du finner alle her. Det er profesjonsstudier i psykologi og medisin som er 6 år, mens lektor- og lærerutdanningene, sivilingeniørstudier, Arkitektur, Bioteknologi og Samfunnsøkonomi er 5 år. For veldig mange av disse finnes det tilhørende bachelorstudier du kan ta, og som du så kan søke deg videre inn på den 2-årige masteren som tilsvarer den integrerte. Jeg antar at dette spørsmålet er rettet mest mot ingeniør vs. sivilingeniørutdanningene siden det stort sett er der man har muligheten mellom bachelor eller integrert master.

Mange bachelorstudier, kanskje spesielt ingeniørstudiene, er mer praktisk rettet allerede fra første semester enn de integrerte masterne. Du skal tross alt kunne gå ut i jobb etter 3 år når du tar en bachelor, så det er litt forskjellig hva det prioriteres at man skal lære seg. På de integrerte masterne er det gjerne 2 år med grunnleggende fag som bygger opp kunnskapen du får bruk for i mange av de andre fagene dine. Det er altså mye matte, fysikk og IT i starten samtidig som man har noen fag om det studiet ditt handler om. Det at du får denne tiden til å bygge opp et godt grunnlag, og ikke minst få prøve deg innen de relevante fagene for din linje, gjør det kanskje lettere å finne mer ut av hva du vil spesialisere deg innen. På en bachelor får du også muligheten til å sette deg mer inn i fagene før du velger spesialisering, men du velger spesialisering etter kortere tid og vil da også ha litt kortere tid til å snakke med eldre studenter om hvordan de ulike retningene er.

Etter en bachelorutdanning kan du velge om du vil begynne å jobbe, ta en 2-årig master rett etterpå, eller om du vil jobbe litt og så ta en master senere. Så du står mye friere enn ved en integrert master hvor du må fullføre de 5 årene. Det er som oftest noen mastergrader man automatisk kvalifiserer til etter en bachelor, også er det noen du kan søke deg inn på med de rette fagkombinasjonen. Derfor må du kanskje ta mer bevisste valg av fag tidligere i studieløpet, og karakterene kan bety mer fordi du må søke deg inn på masteren. Akkurat fagkombinasjonen kan en studieveileder hjelpe deg med ✨ På en integrert master er det som oftest et retningsvalg i andre-, tredje- eller fjerde-klasse der du velger hva du vil fokusere mer på. Du må altså ta et valg uansett, og det kan være konkurranse om de ulike retningene internt på den integrerte masteren, men du vet at du får plass på en av retningene.

Interessert i mat og matte, hva kan jeg studere?

Det høres ut som at realfag kan være tingen for deg. NTNU har flere studier hvor du får muligheten til å kombinere nettopp matte og mat, for eksempel studiet Matvitenskap, teknologi og bærekraft. Det er en bachelor i Trondheim hvor du blant annet lærer om dette:

 • Matkjemi
 • Produktutvikling
 • Sensorisk analyse
 • Prosessteknologi
 • Mikrobiologi og mattrygghet
 • Informasjonsteknologi
 • Generelle realfag og ex.phil 

Det er kanskje ikke studiet med mest matte, men du har både statistikk og et mer grunnleggende mattefag i løpet av studietiden. I tillegg vil du nok alltid møte på matte siden du har fag som kjemi og prosessteknologi. Du kan lese mer om hvilke fag du har på matteknologi her. Matteknologi kan altså være studiet for deg som vil lære mer om hvordan mat og drikkevarer blir til, og deg som vil bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Du kommer også til å lære om smakssanser, ernæring, konservering, og trender innenfor mat. Et helt semester, altså 5 måneder, er satt av til praksis i bedrifter. Du har altså gode muligheter for å prøve deg i praksis og knytte kontakter med bedrifter! Du har også mulighet til å ta praksisen din i utlandet 🌍

Etter studiet kan du jobbe med mye forskjellig. Du kan jobbe med blant annet kvalitet, produktutvikling, hygiene, salg, eller som inspektør, som ingeniør og på laboratoriet, eller som næringsmiddelkonsulent. Du finner mer informasjon og intervjuer med tidligere studenter her. Det er også flere muligheter til mastergrad hvis du har lyst på det, NTNU har for eksempel en master i matvitenskap, teknologi og bærekraft du kan ta. Hvilke andre mastere du er kvalifisert for etter bacheloren finner du her. Hvis du vil lese mer om hvordan det er å ta en master i matvitenskap bør du sjekke ut dette blogginnlegget!

Hvis matvitenskap ikke er tingen for deg kan kanskje bioteknologi være noe 🧫! NTNU har både bachelor (3 år) og integrert master (5 år) i Bioteknologi, i henholdsvis Ålesund og Trondheim. Av de to er det nok mest matte på den integrerte masteren, men du møter helt sikkert på matte i de andre fagene også. Du kan lese mer om oppbygningen av bachelorstudiet her, og mer om den integrerte masteren her. Hvis du tar bacheloren er det mulig å bygge på med en master senere. En utdanning innen bioteknologi gjør at du kan jobbe med blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon, og næringsmidler 🤩

Synes du mengden matte på studiet er viktigere enn det å lære om mat direkte, men vil fortsatt ha muligheten til å jobbe med mat etter studiet kan kanskje kjemi-studier være noe for deg. Det finnes en integrert master i Industriell kjemi og bioteknologi. Det er et sivilingeniørstudie, som vil si at du har mye matte og fellesfag de første årene før du velger en spesialisering du vil gå videre med. Studiet gir deg også muligheten til å jobbe med mat, men det er en litt annen vei enn f.eks. Matvitenskap. Kristina går industriell kjemi og bioteknologi, og i sommer jobbet hun hos Tine. Hvordan det var kan du lese her. Vil du lese mer om Bioteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi? Da bør du sjekke ut dette blogginnlegget.

Det finnes helt sikkert andre studier som kan gi deg kombinasjonen av matte og mat som du er ute etter! Her har du et utgangspunkt i studier, så kan du gjerne se mer på alle studiene NTNU tilbyr og se om noen av de virker som de kan passe deg 😄 Du finner alle studiene til NTNU her.

Hva er forskjellen mellom byggingeniør, bygg og miljøteknikk, og arkitektstudiet?

Byggingeniør

 • Bachelor, dvs. 3 år
 • Opptakskrav: Matematikk R1 og R2, Fysikk 1
 • Studieby: Trondheim, Gjøvik og Ålesund
 • Mulighet til å spesialisere deg
 • Teori og praksis i løpet av studiet
 • Utveksling er mulig
 • Du kan gå rett i jobb etter 3 år, eller ta en master
 • Du kan jobbe hos:
  • Rådgivende ingeniørselskaper
  • Entreprenørfirma innen bygg og anlegg
  • Arkitektkontor
  • Statlige og kommunale virksomheter
  • Byggevarefirma
  • Egen bedrift
  • Og helt sikkert enda mer!
 • Les intervjuer med byggingeniørstudenter her ✨

Bygg og miljøteknikk

 • Integrert master, 5 år
 • Opptakskrav: Matematikk R1 og R2, Fysikk 1, karakter 4 i R2
 • Studieby: Trondheim
 • Mulighet til å spesialisere deg
 • Teori og praksis
 • Mange fellesfag i to år før du velger retning
 • Mer matte
 • Utveksling er mulig
 • Må fullføre 5 år for å få en grad, du får ikke en bachelorgrad etter 3 år
 • Slipper å søke deg inn på master
 • Du kan jobbe hos/som:
  • Rådgivende ingeniører og forskning
  • Entrepenører
  • Byggherrer og eiendomsforvaltere
  • Teknologibedrifter
  • Eget firma
  • Helt sikkert mye mer!
 • Les intervju med studenter her og her.

Arkitektur

 • Master, 5 år
 • Opptakskrav: Matematikk R1 og R2, Fysikk 1
 • Studieby: Trondheim
 • Mest obligatoriske fag, litt valgfag
 • Mulighet til å spesialisere, enten bredt eller smalt
 • Du kan dra på utveksling
 • Mindre matte og fysikk
 • Praktiske prosjekter
 • Du kan jobbe som:
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Helt sikkert mye mer!
 • Les intervjuer med arkitektstudenter her.

Vil du lese mer om forskjellen på tre år og 5 år kan du lese her.


Håper du fikk svar på noe av det du lurte på i dette blogginnlegget. Lurer du på noe om studier eller studentlivet på NTNU kan du alltid sende oss en melding på Instagram eller Facebook, eller så kan du legge igjen en kommentar under innlegget. Sjekk oss også ut på Youtube for å se mer av hvordan det er å være student. Vi har også en podkast for deg som vurderer å søke høyere utdanning, du finner Studentdagboka der du hører podkast.

– Martha, industriell kjemi og bioteknologi, 5.år

Leave a Reply