Q&A – HVA LÆRER JEG PÅ STUDIET? DEL 2

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Ikke helt sikker på hva studiet du har søkt på egentlig handler om? Da er dette blogginnlegget for deg! Vi spurte dere hvilke studier dere ønsker å vite mer om, så får du mer informasjon om biologi, matvitenskap og bioingeniør.

Det kan være vanskelig å vite hva et studie egentlig går ut på og du vil lære. For at du skal slippe å få deg en overraskelse – positiv eller ei – skal jeg i dette blogginnlegget forklare dette nærmere og forhåpentligvis også litt enklere. I tillegg linkes det også til lignende studier i faktaboksen øverst under hvert studie, i tillegg til mulige masterprogrammer du kan kvalifisere deg til. Da vi spurte dere hva dere ønsket å vite mer om ble blant annet biologi, matvitenskap, og bioingeniør nevnt flere ganger, så her kommer info om de studiene!

Vil du vite mer om andre studier på NTNU? Vi har laget en fullstending oversikt over studiene NTNU tilbyr, med informasjon og link til alle relevante blogginnlegg vi har skrevet om studiene. Sjekk det ut her🦋

Biologi

Fakta om studiet
Studienavn: Biologi
Studieby, campus: Trondheim, campus (= skoleområde) Gløshaugen
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller S1+S2 + Kjemi 1+2/Fysikk 1+2/Biologi 1+2/IT 1+2/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2
Studieplasser: 75 (høst 2021)
Linjeforening: Volvox & Alkymisten (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Bioteknologi, lektor i realfag, bioingeniør

NTNU tilbyr et årsstudium i biologi- og kjemi, men her vil jeg kun skrive om bachelor i biologi. Flere av fagene ved årsstudiumet krysser over med første- og andreåret av bachelor i biologi, men med noe mer kjemifag. Dersom du ønsker å vite mer om årsstudiumet må du ikke nøle med å sende en mail til studieveilederen deres (studier@nt.ntnu.no) eller sende oss en melding på Instagram (@ntnustudent) eller Facebook.

Biologi er studien om absolutt alt levende – fra hvordan arter påvirker hverandre på et høyere nivå på land og i vann, til de minste cellene og virusene. Med en bachelor i biologi får de første 1,5 årene bred kunnskap innenfor flere biologifag, der følgende fag er obligatoriske for alle uansett retning du tenker å ta;

At status er O betyr at faget er obligatorisk for studiet/studieretningen. Ser du på fagplanen til andre studier kan det eksempelvis stå V istedenfor som betyr valgfritt. SP står for “studiepoeng” og sier noe om hvor stort faget du skal ta er. Dermed er generell kjemi første halvår et større fag enn brukerkurs i matematikk A tredje halvår.

Allerede første halvår får du bryne deg litt på hvordan det er å jobbe på lab. Studiet er teoretisk og praktisk, så det er derfor mye lab (dermed også en del labrapporter) gjennom alle årene av bacheloren. Personlig var jeg ikke så fan av hverken lab eller rapporter på videregående, men nå syns jeg det er en veldig fin og gøy måte å lære på. Selv om ja, selvsagt det kan være stress med rapporter som skal bli godkjent, men gjett om man sitter igjen med mye når eksamen kommer krypende! I tillegg skrives det semesteroppgaver (en større oppgave som skrives i et fag, gjerne med fokus på artikler fra forskning) og mindre innleveringer i noen av fagene.

Etter de første 1,5 årene velger du en av retningene listet under. Hvilken retning du tar bestemmer hvilke fag du kan og må ta, og dermed også hvilke(n) master(e) du kan søke deg inn på når den tid eventuelt kommer.

  • Celle- og molekylærbiologi (kan rettes mot miljøtoksikologi)
  • Fysiologi (kan rettes mot miljøtoksikologi)
  • Marinbiologi og akvakultur
  • Økologi, adferd og evolusjon

Etter endt bachelor er det vanligste å gå videre på en master, siden de fleste arbeidsgivere ser etter masterkompetanse eller høyere. Alt etter retningene og fagene du velger å ta på bachelor, kan du velge å gå videre på følgende masterprogrammer (dette er den norske oversettelsen);

Med de rette fagene kan du også søke deg inn på masterprogrammene listet under. Dersom du ønsker å gå en av de anbefaler jeg at du tar kontakt med studieveileder når du skal velge retning og fag for å sikre deg riktig kombinasjon.

Ute i arbeidslivet kan du, alt etter bakgrunnen du har fra bachelor og en eventuell master, jobbe i en forskerstilling eller som konsulent, forvalter eller lærer. Mulighetene er mange!

Lurer du på hvordan studieuken til en biologistudent kan se ut? Sjekk ut dette blogginnlegget jeg tidligere har skrevet!

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Fakta om studiet
Studienavn: Matvitenskap, teknologi og bærekraft
Studieby, campus: Trondheim, campus Kalvskinnet
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller S1+S2 + Kjemi 1+2/Fysikk 1+2/Biologi 1+2/IT 1+2/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2
Studieplasser: 40 (høst 2021)
Linjeforening: Cibus (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Bioteknologi

Matvitenskap, teknologi og bærekraft er et studie om mat og hvordan produsere det på den mest bærekraftige måten mulig. Gjennom studiet får du bryne deg på matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og prosessutvikling. Fagplanen for det første året ditt ser ut som følger;

Hvis du ønsker å se resten av fagplanen for matvitenskap, teknologi og bærekraft kan du trykke her.

At status er O betyr at faget er obligatorisk for studieretningen. Ser du på fagplaner på andre studier kan det eksempelvis stå V istedenfor som betyr valgfritt. SP står for “studiepoeng” og sier noe om hvor stort faget du skal ta er. Gjennom hele bacheloren er alle fagene obligatoriske for alle, som betyr at det er gode muligheter for å få et godt og tett klassemiljø!

Førsteåret bygges det opp en “grunnmur” med relevante fag for å gi en bedre forståelse når dere starter ordentlig i gang med fag knyttet direkte opp mot matproduksjon og -utvikling under andreåret. Likevel får dere også noe matfag allerede første halvår, som i faget “mat, foredlingsteknologi og bærekraft”. Studiet er en kombinasjon av teori og praktisk arbeid – både med i form av lab og praksis. Hele vår-halvåret i 2.klasse er satt av til praksis, der du skal jobbe 5 måneder i bedrifter som eksempelvis driver med meieri, fisk- og kjøttforedling, snacksproduksjon, bryggeri, analyselaboratorium, Mattilsynet eller en forskningsinstitusjon. Du kan også jobbe utenlands dette halvåret istedenfor Norge! Siste halvåret av studiet skrives det en bacheloroppgave i samarbeid med og ved hjelp av fagpersoner ved NTNU, forskere og fagfolk i eksterne bedrifter.

Hvis du ønsker å fortsette å studere etter endt bachelor, har du følgende muligheter ved NTNU (norsk oversettelse):

Det er mange jobbmuligheter for deg som har studert eller skal studere matvitenskap, teknologi og bærekraft. Mange jobber med mat- og miljøanalyser i ulike bedrifter, mens andre jobber hos Mattilsynet for å inspisere bedrifter, saksbehandle eller veilede. Stillingstitler du kan ende opp med er blant annet produksjonssjef, kvalitetsleder eller HMS-ansvarlig, for å nevne noen.

Bioingeniør

Fakta om studiet
Studienavn: Bioingeniørfag
Studieby, campus: Ålesund eller Trondheim, campus Øya
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller S1+S2 + kjemi 1/biologi 1/fysikk 1
Studieplasser: Ålesund – 35, Trondheim – 80 (høst 2021)
Linjeforening: Ålesund – Symbiosen (Facebook og Instagram), Trondheim – Nucleus (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Sykepleie, medisin, bioteknologi, biologi

Bioingeniørstudiet er et studie som handler om kroppens kjemi, celler og vev og hvordan bruke teknologi til å oppdage eventuell sykdom i prøver. Som bioingeniør, som du blir etter du er ferdig med studiet, vil du få ansvaret for at analyseresultatet skal være riktig både ved hjelp av manuelle og automatiske analyser. Eksempelvis har bioingeniørene vært essensielle under pandemien for å gi riktige svar på koronatester!

Tabellene under viser fagplanen for alle gjennom hele bacheloren, der Ålesund sin vises til venstre og Trondheim sin til høyre.

Emne er universitetenes navn på “fag”. Alle fagene i fagplanen over er obligatoriske for alle studenter ved bioingeniørstudiet. Dermed er det gode muligheter for å bli godt kjent med klassekameratene dine på studiet!

Bioingeniørstudiet kombinerer både teori med praksis – både på lab på skolen og ute i praksis. Gjennom hele studieløpet får dere vært mye på lab i forbindelse med de ulike fagene, samt vil dere ha perioder med praksis på ulike avdelinger på sykehus. Du får gjennom studieløpet lære om utstyr og teknikker relevant for medisinske laboratorium, ulike systemer relevante for yrket, hvordan ta blodprøver og hvordan behandle, oppbevare og analysere ulike medisinske prøver fra mennesker.

Studiet gir deg mulighet til å jobbe på alle medisinske laboratorium rundt om i Skandinavia og i Island. Det kan være blant annen innenfor medisinsk genetikk, mikrobiologi eller på en blodbank. Det er også mulig å jobbe utenfor laboratorium på sykehus, som på forskningsinstitusjoner, innen undervisning, farmasøytisk industri eller kvalitetssikring, for å nevne noe.

Hvis du ønsker å gå videre med utdanningen til en master, kan du velge mellom følgende studier ved NTNU (oversatt til norsk):

Nysgjerrig på hvordan hverdagen din kan være som bioingeniørstudent? Sjekk ut dette blogginnlegget!


Håper du har fått litt mer forståelse for hva disse studiene handler om og hva du skal lære! Lurer du på noe om studier eller studentliv er det bare å legge igjen en kommentar her, eller sende oss en melding på Instagram (@ntnustudent) eller Facebook. Du finner oss også på Youtube, der vi legger ut masse forskjellige gøy videoer om hvordan det er å være student!

-Anusha, biologi, 2.året

Leave a Reply