Q&A – Hva lærer jeg på studiet? Del 1

Dette er blogginnlegget for deg som ikke er helt sikker på hva studiet du har søkt på, egentlig handler om! Vi spurte dere hvilke studier dere ville vite mer om. Her kommer det informasjon om noen, nemlig musikkvitenskap, musikkteknologi, grafisk design, statsvitenskap, og Europastudier.

(Foto: Lena Knutli/NTNU HF) Selv om det står mye informasjon på nettsidene til studiene er det ikke alltid like lett å skjønne hva et studie innebærer. Det er nok mange som ikke har helt visst hva de går til når de begynner på et studie, og som da får seg en overraskelse – positiv eller negativ. I dette blogginnlegget prøver jeg å forklare noen studier, på en litt mer forståelig måte, sånn at du vet litt mer hva du skal lære om før du begynner i august. Her skal du få lese mer om Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Grafisk design, Statsvitenskap, og Europastudier med statsvitenskap.

Vil du vite mer om andre studier på NTNU? Vi har laget en fullstending oversikt over studiene NTNU tilbyr, med informasjon og link til alle relevante blogginnlegg vi har skrevet om studiene. Sjekk det ut her🦋

Musikkvitenskap

Fakta om studiet
Studienavn: Musikkvitenskap
Studieby, campus: Trondheim, campus Dragvoll
Studielengde: Årsstudium (1 år) eller bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse og praktisk-teoretisk opptaksprøve
Studieplasser: 30 (høst 2021)
Linjeforening: Fauréningen (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Utøvende musikk, musikkteknologi

Årsstudiumet i musikkvitenskap består av stort sett de samme fagene som det første året av bacheloren i musikkvitenskap gjør. Derfor har jeg valgt å fokusere på bachelorstudiet i dette blogginnlegget. De to første årene av studiet har du ulike fag innen musikkvitenskap, og du skriver bacheloroppgaven din i fjerde semester, altså siste halvdel av andreåret. Det tredje året av bacheloren kan du enten ta et årsstudium i et annet fag eller dra på utveksling 🌍

Dette er et studie hvor både det praktiske og det teoretiske er i fokus! Du har en time undervisning i hovedinstrumentet ditt i uka, hvor det bare er deg og læreren. I tillegg til det vil du få øvelse i å skrive musikk, å improvisere og lede kor. På studiet lærer du mer om musikk, blant annet gjennom musikkhistorie, musikalsk analyse, musikkteori, og oppøving av gehør. Du kommer også til å lære hvordan musikk og språk henger sammen, og om andre kulturers musikk. I løpet av studiet får du mulighet til å fordype deg mer i ulike emner, innen for eksempel populærmusikk, opera, eller filmmusikk osv. Studiets oppbygning kan du lese mer om her. Dette er fagene du skal ha det første året på studiet:

Underveis i studiet vil du ha undervisning i form av forelesninger, seminarer og gruppeøvinger i tillegg til den individuelle undervisningen på hovedinstrumentet ditt. Det finnes egne øverom, noen bandinstrumentrom og trommeøverom på de ulike campusene i Trondheim. Det er altså gode muligheter for å øve 🤩 Studiet har også tilgang til diverse intstrumenter, blant annet piano, flygel, xylofon, trommesett, og cembalo. Hvilke andre instrumenter som finnes kan du lese om her. Du kan søke opptak med instrumenter som det er mulig å skaffe en instrumental-/vokalpedagog til i Trondheims-området, som kan undervise på riktig nivå. Det er hovedsakelig de to sjangrene klassisk og jazz som gjelder, men noen instrumentgrupper har også en videre inndeling. Du kan lese alt om opptak her.

Når du er ferdig med bacheloren din kan du enten gå videre på en master, for eksempel master i musikkvitenskap, eller gå ut i arbeidslivet. Mange ferdig-studerte jobber med undervisning, spesielt i kulturskole og private musikkskoler. Andre jobbmuligheter er instruktør i skolekorps, journalist, kordirigent, musiker, musikkprodusent, museumsansatt og administrasjon. Du kan lese mer om jobbmuligheter, og intervjuer med to tidligere studenter, her.

Har du lyst til å lese mer om studiehverdagen til en musikkvitenskap-student? Da kan dette blogginnlegget med Anders være noe for deg 🎶

Musikkteknologi

Fakta om studiet
Studienavn: Musikkteknologi
Studieby, campus: Trondheim, campus Olavskvartalet/Fjordgata
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse og tilleggsprøve
Studieplasser: 25
Linjeforening: Lydmurerlosjen (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Utøvende musikk, musikkvitenskap

Som student på musikkteknologi lærer du hvordan du kan jobbe kreativt med teknologi innen musikk. Det er mange obligatoriske fag, men du har også valgfag som gjør at du kan tilpasse bachelorgraden til deg og dine ønsker. Valgfagene kan være innen musikkvitenskap, utøvende musikk, informatikk og datavitenskap, teleteknikk/akustikk, matematikk, fysikk, medievitenskap eller filmvitenskap 🤩 Studiet tar for seg hele prosessen fra lyden blir skapt til den når lytterens øre. Du vil også jobbe med ulike lyder, som for eksempel lyder fra virkeligheten og lydeffekter i et dataspill.

Du får ferdigheter som musiker og tekniker, og kommer til å lære om lydteknikk for både studio scene. I løpet av studiet vil du også komponere og arrangere musikk ved hjelp av datamaskiner, og legge lyd på filmer og dataspill. Å skrive egne dataprogrammer og kontrollere dem med hjemmelaget elektronikk er også noe du gjør som student på musikkteknologi. Som du skjønner er dette et studie med både teori og praksis – i tillegg til de vanlige forelesningene og seminarene vil du ha workshops, prosjekter og studioarbeid. Som student får du også fri tilgang til utstyr i studioer og arbeidsrom 🤩 Du kan lese mer om studiets oppbygning og fagene du skal ha, her. Fagene du skal ha det første året på studiet er:

Etter studiet har du flere jobbmuligheter, selv om ikke alle er like åpenbare med en gang! Du kan også gå videre med en master, for eksempel innen musikkteknologi. Tidligere studenter har gått videre til å bli utøvende musikere, studioteknikere, akustiske konsulenter, live-tekniker, faglærere, og gründere, eller til å jobbe med lyddesign til film. Hvor og hva du jobber med påvirkes av dine egne interesser, fagene du tar, og hva du er ellers er god til. Du kan også ta ett års praktisk-pedagogisk påbygning (PPU) slik at du kan undervise i musikk i skolen og i kulturskolen. Du kan lese mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter her.

Grafisk design

Fakta om studiet
Studienavn: Grafisk design
Studieby, campus: Gjøvik
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studieplasser: 30
Linjeforening: Darling (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Interaksjonsdesign, teknologidesign og ledelse, industriell design

På bachelor i grafisk design får du et solid teoretisk grunnlag i tillegg til mye praktisk arbeid. I løpet av studietiden har du omtrent 15 designprosjekter, en del essayskrivning, øvelsesoppgaver og andre praktiske prosjekter. I stedet for å skrive en bacheloroppgave samler du 10 av designarbeidene dine i en mappe, som vises på en avgangsutstilling og som du får sensur på.

På studiet vil du lære om papirbaserte medier, interaktive digitale medier, og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Innen grafisk design vektlegges typografi, der skrift og redaksjonell design er i fokus, og informasjonsdesign, der informasjonsgrafikk, informasjonsarkitektur og brukersentrerte designmetoder, er i fokus. Når du er ferdig på studiet kommer du til å teoretisk kunnskap, men også praktiske og tekniske ferdigheter, innen visuell kommunikasjon 🌟 Du kommer til å lære om historien til skrift og typografi, grafisk design, fotografi, og mye mer. I tillegg får du i løpet av studiet lære om utviklingsmetoder innen både strategisk design og brukerstyrt design, og om produksjonsprosesser i medieindustrien.

Bacheloren er bygd opp av obligatoriske fag. Du kan se alle fagene du skal ha, og lese mer om hva hvert enkelt fag innebærer, her. Her ser du hvilke fag du skal ha det første året:

Når du er ferdig på studiet kan du jobbe som grafisk designer, eller med annet designrelatert arbeid i både privat og offentlig sektor! Du kan jobbe i designbyråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, forlag, aviser, museer, kringkasting og mye mer 🤩 Du kan lese mer om hvilke jobbmuligheter du har, og intervjuer med tidligere studenter, her.

Hvis grafisk design er noe for deg bør du også sjekke ut dette blogginnlegget, hvor Therese forteller om sitt siste semester på studiet. Vi har også fått følge hverdagen til en grafisk design-student på vår instastory! Det ligger lagret som et høydepunkt.

Statsvitenskap

Fakta om studiet
Studienavn: Statsvitenskap
Studieby, campus: Trondheim, campus Dragvoll
Studielengde: Årsstudium (1 år) eller bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studieplasser: 100
Linjeforening: Leviathan (Facebook og Instagram)
Lignende studier: Europastudier, lektorutdanning i samfunnsfag, sosialantropologi

Statsvitenskap tar for seg både nasjonal og internasjonal politikk. Du lærer om hvordan politikk skapes og konsekvensene av den. I løpet av studiet lærer du om politiske forhold og sammenhengen mellom de. Statsvitenskap kan tas som et årsstudium eller en bachelor, der førsteåret på bacheloren er likt årsstudiumet. Det andre året på bacheloren har du et såkalt breddeår, der du enten kan dra på utveksling, ta frie emner eller ta et årsstudium i et annet fag. Du kan lese mer om hva et breddeår er i dette blogginnlegget. At du har et breddeår betyr at du har fag innen statsvitenskap 2 av 3 studieår. I løpet av de årene har du både obligatoriske fag og valgfag, og du avslutter studiet med å skrive en bacheloroppgave vårsemesteret i tredjeklasse.

Så, hva lærer du egentlig på studiet? Først og fremst; statsvitenskapen kan deles inn i de fire områdene offentlig politikk og administrasjon, politisk atferd, komparativ politikk, og internasjonal politikk. Det vil si at du kommer til å lære om mye forskjellig! Blant annet er du innom lokale og nasjonale styringsproblemer, partier og media, politiske institusjoner, og forholdene mellom stater. Du vil også kunne lære om årsaker til krig og forutsetninger for fred. I løpet av studiet er du også innom fagområder som økonomi og historie. Hvis du vil lese mer om hvilke fag du skal ha, og hvilke valgfag du kan velge mellom, finner du hele studiets oppbygning her. Under ser du et lite utdrag, nemlig fagene du har det første året:

Når du er ferdig med bacheloren din kan du gå ut i arbeidslivet eller så kan du bygge videre på utdanningen din med en mastergrad. NTNU tilbyr en master i statsvitenskap, men du kan også være kvalifisert til en hel del andre mastergrader. Du kan lese mer om videre studier her. Statsvitenskap er et studie hvor det kanskje ikke er gitt hva du kan jobbe med, men det er mye du kan gjøre! Du kan jobbe i utvalg og arbeidsgrupper i departementer, som for eksempel Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, og i organisasjoner som EU og FN. Andre muligheter er faglig konsulent/rådgiver i ulike prosjekter, organisering og/eller ledelse av prosjekter, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer, og arbeid i interesseorganisasjoner. Du kan lese mer om jobbmuligheter, og intervjuer med tidligere studenter, her.

Vi har et blogginnlegg om statsvitenskap-studenten Ingrid, som du kan lese her.

Europastudier med statsvitenskap

Fakta om studiet
Studienavn: Europastudier
Studieby, campus: Trondheim, campus Dragvoll
Studielengde: Bachelor (3 år)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studieplasser: 25
Linjeforening: Eureka (Facebook og Instagram)
Lignende studier: statsvitenskap, sosialantropologi

På Europastudier lærer du om europeisk historie og politikk, der fokuset er på de politiske, kulturelle og historiske båndene mellom landene i Europa og hvordan dette har ført til EU blant annet. Når du studerer europastudier på NTNU velger du mellom 5 retninger: statsvitenskap, tysk, fransk, spansk og engelsk. Du finner mer informasjon om hvordan studiet er bygd opp for hver enkelt retning HER. Det første året på Europastudier med statsvitenskap skal du ha disse fagene:

Det er noen obligatoriske fag og noen valgfag på studiet, som gjør at du kan tilpasse studiet litt etter egne interesser. Det er ikke et breddeår, men det er anbefalt å dra på utveksling våren i andre klasse 🌍 Hvis du ikke vil reise på utveksling velger du fag som tilbys på Det humanistiske fakultet eller Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap det semesteret.

“Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt” er temaet for studiet. Du kommer til å lære om EU og europeiske relasjoner, om det europeiske samarbeidet og hvordan det påvirker Norge. I løpet av studiet lærer du om norsk politikk, internasjonale relasjoner og europeisk kulturhistorie. Du vil også lære om bakgrunnen for EU, og utfordringene som kan oppstå når landene skal bli enige om en felles politikk. Fokuset ligger på tiden etter andre verdenskrig, og hvilke endringer som har skjedd i Europa.

Når du er ferdig studert har du muligheten til å ta en master eller å begynne i jobb. Studiet gjør deg godt forberedt på å jobbe med utrednings- og forskningsarbeid, og du får mange mer generelle ferdigheter som kommer godt med i enhver jobb. Konkrete eksempler på jobber studenter har fått etter Europastudier er:

  • Trainee ved Trøndelags Europakontor
  • Europarådgiver for NHO i Brussel
  • HR-rådgiver for Reinertsen
  • Prosjektleder i Barentssekretatiatet
  • Førstekonsulent ved Utenriksdepartementet
  • Saksbehandler for NAV
  • Europarådgiver for Innovasjon Norge

Noen jobber krever at du har tatt en mastergrad. Du kan lese mer om jobbmuligheter, og intervjuer med tidligere studenter her. Vi har også et intervju med tidligere student Vibeke som forteller om prosessen fra studier til jobb, og hvordan hun fikk seg jobb hos politiet. Intervjuet finner du her.

Har du lyst til å lese mer om Europastudier? Elise deler sin studieuke i dette blogginnlegget, og Stine deler sin studieuke her 🤩 Vi har også et blogginnlegg med Mira som studerer Europastudier med tysk, som du kan lese her.


Håper du har fått litt mer forståelse for hva disse studiene handler om og hva du skal lære! Lurer du på noe om studier eller studentliv er det bare å legge igjen en kommentar her, eller sende oss en melding på Instagram (@ntnustudent) eller Facebook. Du finner oss også på Youtube !

-Martha, industriell kjemi og bioteknologi, 4.år

Leave a Reply