Disse studieprogrammene finner du hos NTNU i Ålesund

Ålesund er en studentby som bare vokser og vokser. Med studenter fra både Sunnmøre og fra byer over hele Norge er Ålesund blitt en skikkelig studentby. Ta en kikk på dette blogginnlegget for å få mer informasjon om alle årsstudier, bachelor- og masterprogrammene som tilbys på NTNU i Ålesund.

Årsstudium:

Bachelor:

Master etter fullført bachelor:

Hva er et årsstudium?

Et årsstudium er et studietilbud som varer i kun et skoleår og gir deg ikke en grad, men 60 studiepoeng verdt i fag innen et fagområde. Dette er et godt valg hvis du er usikker på hvilken grad du vil ha, men likevel vil prøve deg frem i et fagområde. De to årsstudiene som vi har hos NTNU i Ålesund har flere like fag som de har på bachelorutdanningen. Dermed kan du søke deg videre på den bachelorutdanningen som sammenfaller og be om fritak for de fagene du tok i årsstudiet.

Hva er en bachelorgrad?

En bachelorgrad er utdanning som normalt strekker seg over tre skoleår, og gir deg en grad innenfor det respektive fagområde. Noen bachelorgrader kan gjøres på deltid over fire år. Med en bachelorgrad stiller du sterkere i arbeidsmarkedet enn uten en grad. Det er forskjell på oppbygningen til en bachelorgrad i sykepleie og en bachelorgrad til en ingeniør, men fellesnevneren er at du oppnår 180 studiepoeng, og studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Denne oppgaven er et prosjekt der du skal bruke alt du har lært i utdannelsen og vise hva du kan. Mange bruker bacheloroppgaven som referanse når de søker jobb etter endt studie, med god fortjeneste.

Hva er en toårig master?

NTNU i Ålesund tilbyr toårige masterutdanninger. Det krever at du allerede har en bachelorgrad som passer masterutdanningen. En toårig mastergrad bygger dermed på den graden du allerede har, og gir deg en spissere kompetanse i det fagfeltet du har valgt. Dersom du er usikker på om du vil gå rett på en femårig masterutdannelse, kan det være lurt å først velge en bachelorutdannelse, for så å bygge videre med en master når du har fått tid og kjent på interessene dine.

Det er også noe som heter “erfaringsbasert master” her på NTNU i Ålesund. Det er en type master som krever at du har relevant arbeidserfaring i tillegg til utdanning, for at du skal kunne bli tatt opp. 

Hva er en femårig master?

Femårig master tilbys ikke hos NTNU i Ålesund. I korte trekk er dette et studie som varer i fem år og gir deg en mastergrad til slutt. Du vil ikke gjøre en bacheloroppgave, og vil ikke oppnå en bachelorgrad underveis i utdanningen. 


Dette er altså de studietilbudene som du finner hos NTNU i Ålesund, noe for enhver smak!

-Tirill, 1.året, Markedsføring, Innovasjon og Ledelse

Leave a Reply