#MITTFØRSTEÅR – EKSAMEN

Hei Hei 🙂 Denne uken skal Jacob, en av våre førsteårsstudenter, fortelle oss hvordan han opplevde sin første eksamensperiode på kunsthistorie!

Hvordan foregikk eksamen?

Vi hadde 2 eksamener som korresponderte til de to fagene vi hadde dette semesteret; Fra Antikk til Middelalder og Visuell Analyse. Dette ble gjennomført med hjemmeeksamener som tillot alle hjelpemidler, inkludert skrivebøker, notater og andre hjelpestoff som går under listen til NTNUs reglementer. De varte mellom 3 til 5 dager og gjennomførtes med en lang skriftlig oppgave hvor man kunne velge mellom forskjellige utvalgte tematikker innenfor fagene.

Hva slags forberedelser hadde dere?

Vi forberedte oss med å gå gjennom fjorårets eksamener og oppsummeringer av årets forelesninger. Det ble også gitt anbefalinger om forskjellige bøker og artikler som kunne gi oss nærmere innsikt i faget. Men til syvende sist så var det hovedsakelig bare repetisjon av fagene i sin helhet, ved å starte flere uker før eksamensstart.

Som oftest måtte man iverksette egen planlegging ovenfor lesing (tidsaspekt var i fokus for det meste) og selv-disiplin med eksamen i baktankene (altså lese nøye og godt for å være forberedt til det meste). Det å involvere forelesere i planen ved å stille spørsmål rundt emner i forelesningene under denne perioden var en av hovedstrategiene mine før eksamens starten, forelesere er som oftest veldig villig og veldig hjelpsomme om du har noen spørsmål! Å dra på forelesninger de siste ukene før eksamen og følge nøye med på hva forelesere mener kommer til å være viktig å huske på er et av de beste tipsene jeg kan gi til kommende elever angående eksamen. Sett opp et skjema som fokuserer på lesing, gamle eksamener og andre viktige artikler som vil være relevant til eksamen, dette vil være til stor hjelp når eksamensperioden starter.

Jeg vil si at leseplanen min fungerte veldig bra 🙂 Jeg leste jevnt gjennom semesteret og holdt tritt i forelesninger gjennom semesteret. Likevel føler jeg også at dette fort kan gå begge veier, spesielt om man ikke har fått et godt grep rundt fagtematikk og innholdet generelt. Men samtidig vil jeg si at det er en god strategi å gjennomgå stoffet om igjen – hvor man fokuserer på essensielle emner og andre virkeemner opp til eksamen. Det som ikke fungerte er mer en personlig greie enn noe annet, men for å sette ord på det så velger jeg å si at det ikke var nok artikler og lignende stoff som kunne gi meg en dypere forståelse av utvalgte tematikker. Kall det å være litt slapp fra min side, men ellers gikk alt bra ville jeg da tro!

Var eksamen sånn du så for deg? Hvilke forventninger hadde du før eksamen?

Eksamensperioden var som man kunne tenke seg, som oftest så er formatet av eksamen det som bestemmer hvordan eksamensperioden blir, men i vårt tilfelle så er det som når man tok eksamen på videregående i følelsen iallfall. Personlig så hadde jeg ikke så store forventninger til eksamensperioden i starten, men jeg var veldig anspent og veldig skeptisk om mye siden det var min første eksamen på universitetet som utviklet seg til litt av en berg-og-dal bane på grunn av Covid-19….

Hva trodde du om eksamen før du hadde hatt det? Og hva er har lært?

Det var noen konsepter jeg gikk inn til eksamen med som forandret seg helt etter jeg var ferdig. En av de store forventningene var at det kommer til å være veldig strengt og ikke mye rom for «feil», dette var jeg ganske overbevist om før jeg skulle starte (som oftest eldre elever som prøver å gjøre erfaringen litt skumlere, men det er ikke alltid intensjonen) men etter det var gjennomført så slo det meg at hvordan man løser ting er ikke som oftest snakk om å gjøre feil eller riktig. Det eneste man kan gjøre feil i seg selv er å misforstå oppgaven helt eller innleveringsformatet – ellers er alt bra som det er 😉

Den andre store forventningen jeg gikk inn med var at man må være forberedt på det høyeste nivå, og hvor mye press dette satte kan jeg ikke beskrive engang. Derimot, så fant jeg ut veldig fort at man er ikke alltid forberedt på hva som kommer på eksamen, og det gjorde faktisk eksamen mye enklere å gjennomføre. Ved å møte på noe du er ikke helt forberedt til så tillater det deg å kunne utfordre deg selv og prestere med mer frihet, siden du ikke holder altfor høye forventninger til deg selv!

Det var en ganske surreal opplevelse når disse tingene gikk opp for meg, snudde ganske mye på perspektivet mitt ovenfor eksamener og gjorde iallfall meg mye mer komfortabel med prosessen – keep on pushing people! 😊

Hva gjorde dere for å kople av i eksamensperioden? Eller var eksamen et skippertak med lesing 24/7?

Eksamen var veldig krevende og førte til at jeg satt og leste gjennom bøkene nærmest 1/3 av eksamenstiden, det virker ikke så mye, men hvis man ser på at det er under selve eksaminering så maler det et veldig sterkt bilde av hvordan det var for oss. Det som hjalp som oftest var å se en film for å koble litt av, spise litt god mat og ikke tenke på noe annet under dette – det er veldig vanskelig, spesielt under eksamineringen, men det er viktig at du ikke brenner deg ut før du er ferdig i det minste :/

Hva er dine beste tips til fremtidige studenter? Hva kan dere fortelle dem som du føler vil hjelpe dem når de begynner på universitetet?

Orienter deg selv innenfor fagene dine, ta korte notater/stikkord på lange forelesninger og skriv lengre notater på kortere/enklere forelesninger. Hold oversikt over hvor mye du må lese i uken eller hvor mye du må ha lest til forelesninger totalt i en uke – du kan skape mer frirom til deg selv om du klarer å lese forbi pensumet du har for uken og det vil hjelpe med perioder som du også sliter med motivasjon – enten ved å slappe av eller ha en påminnelse om at du ligger godt an.

Ellers vil jeg si; ta dere en tur ut, se en film og slapp av litt! Det hjelper ikke å pushe seg selv hele tiden – studere smartere, ikke hardere! (PS; sjekk ut boken SUPER STUDENT av Olav Schewe – mange studenter anbefaler denne boken!)

Alle eksamener ble digitale, men hvordan skulle de egentlig ha vært?

Som oftest så tar man eksamener på NTNU Eksamensbyggene som ligger rundt om i byen, men det skal sies at det finnes mange forskjellige formater av eksamen. For Kunsthistorie så ville det vært på et av disse byggene, der man får ta med hjelpestoff (notater, bøker, artikler som er skrevet ut – så lenge det tillates) og gjort det på spesifikke rom tildelt til eksamen man tar (du får informasjon en stund før eksamen.)

Hvordan var eksamensperioden før jul?

Eksamensperioden var ganske spenningsfylt egentlig, hele konseptet med å sitte og lese mens man tenker på hvordan man skal få løst oppgavene sine setter mye inntrykk og utfordringer på deg selv. Det er jo alltid skremmende med nye prosesser og forventningene som følger med dem – det er en periode fylt med alt fra spenning, angst, stress og lettelse.

Jeg personlig hadde bare to eksamener til jul, men denne perioden i seg selv var ganske stressende siden jeg tok eksamen hjem. Det var litt mye som skjedde på denne tiden og det gjorde ting litt vanskeligere. Ellers så var det en ganske fin opplevelse, og lærdommen jeg fikk ut av dette tar jeg med meg til de neste eksamenene som ligger i vente.

Hva var vanskeligst med eksamenene?

Som oftest med kunsthistoriske emner er hvordan oppgaven legges opp, både av forventning og selve den skriftlig forklaring av oppgaven. Dette kan man spørre vakten (eksamensvakten) om, sånn at man unngår misforståelser (det var også mulig med hjelp fra vakt under digitale eksamener, du bare logger inn på Inspera der du fikk oppgaven(e) så vil det være en knapp man kan trykke på.)

Det kan være lurt å følge veldig nøye med hva de spør om fra oppgavene, som oftest så er det noe som har blitt tatt opp under forelesninger og kan være mye av de sentrale emnene i faget.

Hvordan var eksamener forskjellige fra VGS?

Det er definitivt en mer seriøs atmosfære rundt eksamener på universitetet, det kan være ganske stressende og nesten kvelende for mange. Det er jo en tendens til å kjenne angst i atmosfæren rundt deg. I dette tilfellet så var ikke dette sant, siden dette ble gjort gjennom digitale medier fra våre egne hjem, men som oftest så kan det nesten være verre for noen.

Hvis man stryker på eksamen, kan man ta den opp igjen? (hvor mange ganger kan man gjøre dette, og hva skjer om man ikke består da?)

Hvis man stryker på eksamen, så ikke stress over det! Man kan ta eksamen opp til 2 ganger fra når man har strøket (enda flere om det er av helsemessige grunner og lignende årsaker). Som oftest så tar mange folk opp eksamener på nytt igjen senere – bare husk å forbered deg til neste gang du tar eksamen så er alt bra igjen 😉

Hvordan var det å ta juleferie etter et slikt annerledes semester og etter eksamenperioden? (Gjorde du noe spesielt i juleferien?)

Juleferien var fantastisk på mange måter etter denne lange perioden med lesing, skriving og litt angstfylte sjekkinger av resultatsidene. Vil ikke si at jeg har gjort noe annet enn å feire slutten av eksamensperiode med å spise ute, bursdagsfeiring og slappe av masse! Som den store nerden jeg er så har jeg også brukt tiden til å lese bøker og spille med vennene mine. 😉


Da har du fått et lite innblikk i hvordan eksamensperioden til en førsteårsstudent på NTNU så ut. Hvis du vil lese mer om kunsthistorie så kan du gjøre det HER. Det kommer flere spennende innlegg i denne kampanjen så det er bare å følge med videre 🙂 Om du har et spørsmål til oss i mellomtiden så er det bare å kontakte oss på både  Facebook og Instagram(@ntnustudent).

Elise, Europastudier med statsvitenskap, 3år.

Leave a Reply