#MITTFØRSTEÅR – EKSAMEN

Ny uke, ny førsteårsstudent! Denne gangen er det medisinstudenten Keira som forteller deg om hvordan hun opplevde sin første eksamensperiode! 😁

Gjennom kampanjen #MittFørsteÅr får du innblikk i en fersk student sin studiehverdag. I dette innlegget får du lese mer om eksamensperioden til Keira som hun hadde før jul. Er du interessert i medisin og hvordan eksamen og studietiden på dette studiet kan se ut? Da bør du lese videre.

Hvordan foregikk eksamen?

På medisinstudiet har vi ingen eksamener i medisin det første semesteret, men vi må få godkjent 15 studiepoeng. Vi har fremdeles undervisning i medisin, men eksamen er ikke før vårsemesteret. Det kreves at man har Ex.phil og et perspektivemne som skal være fra et annet fakultet enn det medisinske fakultet. Dersom man har studert tidligere og hatt Ex.phil, kan det være mulig å få det godkjent (man må da ha et annet fag, dersom man skal få full støtte fra lånekassen).

Jeg hadde ikke hatt Ex.phil før, så jeg måtte ta det dette semesteret. Dette er normalt en hjemmeeksamen, så det ble ikke noe endring i eksamen for vår del. For å kunne gå opp til eksamen måtte vi ha deltatt i 3 av 4 seminarer, levert inn to gruppeoppgaver og ha bestått en flervalgstest. Selve eksamensoppgaven kom ut 4 uker før innlevering, så du har god tid på denne eksamenen. Personlig synes jeg oppgaven fra semesteret H20 var ganske spennende i forhold til tidligere eksamener, der de ofte har fått spørsmål mer rettet mot filosofien og ikke medisin. Denne eksamenen ble vurdert med bokstavkarakter.

Som perspektivemne valgte jeg Introduction to Norwegian history. Et enkelt fag, som i hovedsak baserer seg på grunnleggende norsk historie. Hvis man har fulgt med i historietimene på videregående ligger man godt an! Dette var en eksamen på 4 timer som foregikk på kvelden (15-19). Vanligvis er dette en eksamen uten hjelpemidler på skolen, men siden det i år ble hjemmeeksamen var alle hjelpemidler tillatt. Denne eksamenen ble også vurdert med bokstavkarakterer.

Hva slags forberedelser hadde dere?

Til Ex.Phil hadde vi forelesninger, i tillegg til 4 seminarer. Disse seminarene var såpass tidlige på året at vi fikk til å ha de fysisk, der jobbet vi sammen i grupper på 4 med gruppeoppgavene og noen studiespørsmål. Gruppeoppgavene fikk vi rundt 2 uker på, hvor vi fordelte jevnt hvem som skulle skrive hva. Det var ganske sentrale spørsmål i oppgavene, så du ligger godt an til eksamen dersom du kan det som forventes der. Ellers hadde vi en flervalgstest med 30 oppgaver, hvor man måtte få 2/3 av oppgavene riktig. Her var det også veldig sentrale spørsmål, så jo mer innsats du legger i disse forberedende oppgavene, jo mindre bakgrunnsstoff trenger du å lese på når eksamen kommer.

I Introduction to Norwegian history forberedte jeg meg mest ved å se på videoer. Til dette emnet er det laget en serie på NRKTV som heter «Norsk historie» som går gjennom pensum. I tillegg leste jeg kompendiet som ble lagt ut på siden til emnet i Blackboard.

Hva er dine beste tips til forberedelse av eksamen?

  • Jeg hang meg veldig opp i det å lese temaet fra perm til perm når det kom til eksamen i Ex.phil. Dette fungerte ikke helt for min del, og jeg endte opp med å sløse litt tid der. De fleste andre jeg jobbet med leste jevnt i boken parallelt som de skrev eksamen. Jeg leste gjerne alt om de filosofene vi skulle skrive om, men det var mindre enn halvparten av det som var relevant i oppgaven. Anbefaler da å heller gjøre som de andre, så sparer man litt tid!
  • Et annet tips er også å se mye på presentasjonene som blir lagt ut, disse formulerer ofte pensum bedre, og har med veldig mye relevant (føler at pensumbøkene ofte kan ha med en del digresjoner, og det kan være vanskelig å skille hva som er relevant og ikke). 
  • Ex.phil er ikke der man kan sette to streker under svaret, så det å kunne diskutere med andre medelever er gull verdt. Da får man ofte sett ting fra litt ulike synspunkt, noe som er veldig viktig i dette faget.
  • Til norsk historie forberedte jeg meg mest alene, da det er et fag med mer pugging og ikke forståelse. Så litt på serien på NRK sammen med andre, men det gikk fort over til at vi så det hver for oss.

Var eksamensperioden sånn du så for deg? Hvilke forventninger hadde du?

For min del gikk eksamen slik jeg så for meg. Det eneste som endret seg var at historieeksamenen ble til en hjemmeeksamen, men med tanke på at alle hjelpemidler var tillatt synes jeg gjennomføringen gikk veldig greit.

Det eneste er at det går litt forelesninger parallelt med eksamensperioden, som fører til at man må gjøre litt prioriteringer. Med tanke på at vår hjemmeeksamen var på 4 uker, var det sjeldent at man absolutt måtte lese de timene man hadde forelesning i medisin.

Hva gjorde dere for å koble av i eksamensperioden? Eller var eksamen et skippertak med lesing 24/7?

Vi booket grupperom på skolen nesten hver dag, og laget en kohort som kunne både være sammen på skolen og på fritiden. Det gikk mye i “just dance now” i pausene, ellers prøvde vi å få til sosiale ting på kveldene. Tror nok at selve semesteret ville vært en del mer sosialt dersom det ikke hadde vært for korona, men føler vi fikk til en del likevel!

Hva er dine beste tips til fremtidige studenter? Hva vil du fortelle dem som du føler vil hjelpe dem når de begynner på universitetet?

  • Vær flink til å planlegge dagene, kjøp deg for eksempel en planlegger. Da dobbeltbooker du deg ikke, og du vil heller ikke kjenne på følelsen av at du henger etter i noe.
  • Selv om universitet er noe annet enn videregående og kan virke veldig krevende og skummelt, så er det ikke det! Holder du tritt med undervisningen er det ingen problem å komme seg gjennom uten å måtte gi slipp på alt av sosialt.
  • Nøkkelordet er altså planlegging!

Hvordan var eksamenene forskjellige fra VGS?

Eksamenene er jo av litt ulik lengde enn de var på videregående, blant annet var den ene bare 4 timer, mens den andre varte i 4 uker. I tillegg har man ikke hjemmeeksamen på VGS.

Hvordan var det å ta juleferie etter eksamensperioden?

Jeg fikk ikke helt eksamensperiode-følelsen siden vi kun hadde to eksamener, og spesielt siden den ene var en hjemmeeksamen på 4 uker. Dette førte til at det ikke ble like intensivt som jeg er vant med etter å ha tatt opp fag. Greide ikke helt å kjenne på feriefølelsen, men det var veldig hyggelig å reise hjem og få hilst på familien igjen! I juleferien slappet jeg bare av og gikk litt på ski, var iallfall veldig bestemt på at jeg skulle komme uthvilt tilbake til det nye spennende semesteret. Nå har vi nemlig begynt med disseksjon og anatomi! 😉


Da har du fått et lite innblikk i hvordan eksamensperioden til en førsteårsstudent på NTNU så ut. Hvis du vil lese mer om medisin så kan du se HER. Skulle du lure på noe mer om det å være en førsteårsstudent, ELLER hvis du har ett tema/spørsmål du har lyst til å vite mer om, da kan du legge igjen en kommentar eller kontakte oss på både Facebook og Instagram(@ntnustudent).

– Andreas B.S, Grunnskolelærer 1-7, 3.år

Leave a Reply