Fascinert av språk? Sjekk ut disse studiene!

På NTNU pleier vi å si at vi ønsker å skape kunnskap for en bedre verden. Og hvis vi skal klare å forbedre verden, må vi klare å snakke sammen. Enten du vil jobbe som oversetter i FN eller tolke Erna & Bent sine pressekonferanser på tegnspråk, har vi studiet for deg. Heng på!

Norsk tegnspråk

  • Trondheim, campus Dragvoll
  • 1 eller 3 år

Lagt merke til personen som står i bakgrunnen og gestikulerer når offentlige myndigheter skal formidle noe viktig? Med et studium innen norsk tegnspråk kan dette bli deg. Velger du den treårige varianten har du to retningsvalg; norsk tegnspråk eller profesjonsstudium i tolking. Fagplanen er lik for både årsstudiumet og begge retningene det første året, men du vil deretter spesialisere deg i din valgte retning. Her vil profesjonsretningen innebære mer praksis, mens norsk tegnspråk-retningen ser nærmere på selve språket. Er du nysgjerrig på tegnspråkstudiet, vil jeg anbefale deg denne videoen for større innsikt i noe av det du skal gjennom som tegnspråkstudent.

Tegnspråkstudenter på “nattmanøver” – der den ene selv går inn i rollen som døvblind.

At det finnes folk med kompetanse innen tegnspråk er avgjørende for å sikre døve og døvblindes deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Med studieretning norsk tegnspråk vil du kunne jobbe med oversettelse av tekster til og fra norsk tegnspråk, og på andre måter bidra med tilrettelegging på tegnspråklige arbeidsplasser. Profesjonsstudiet i tolking gir muligheter for jobb hos etater som har mye med hørselshemmede å gjøre, for eksempel NAV eller skoler med hørselshemmede elever. Som tolk kommer man tett på de man tolker for, og en av våre tidligere studenter skriver: “Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet.”

Nordisk språk og litteratur

  • Trondheim, campus Dragvoll
  • 1 eller 3 år

Studier i nordisk setter deg inn i hvordan språket vårt her i Norden – og særlig i Norge – har utviklet seg fra viktingtiden og frem til i dag. I tillegg vil du lære hvordan viktige tekster som har blitt skrevet i Norge og Norden preget sin samtid, og hvordan de påvirker oss i dag. Gjennom dette studiet vil du bli bedre til å både lese og skrive norsk, samtidig som du også vil se nærmere på hva norsk språk og kultur har til felles med våre nordiske naboer.

Med en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur vil du mest sannsynlig ende opp som norsklærer, men du vil også være attraktiv for andre stillinger hvor det trengs gode språkferdigheter og et analytisk tankesett. Dette kan for eksempel våre i en avis, et forlag, et departement eller hos en høyskole/universitet.

Allmenn litteraturvitenskap

  • Trondheim, campus Dragvoll
  • 1 eller 3 år

Hvis du er interessert i bøker og litteratur, eller sogar har lyst på en jobb i bok- eller kulturbransjen, er allmenn litteraturvitenskap studiet for deg! Det første halvåret på studiet tar du for deg litterære verker fra før 1800, blant annet innen drama og lyrikk. Andre halvår av studiet tar deg nærmere nåtiden, med fokus på viktig litteratur fra 1800 og frem til i dag. Det andre året er et breddeår, mens du i det tredje studieåret velger å fordype deg i perioden før eller etter 1800.

Studerer du allmenn litteraturvitenskap, vil du bli bedre på både egen tekstproduksjon og analyse av andres tekster. Ønsker du deg en karriere som forfatter, journalist, litteraturkritiker eller kommunikasjonsrådgiver kan dette være et bra sted å starte.

Fremmedspråk – tysk, fransk, spansk, engelsk

  • Trondheim, campus Dragvoll
  • 1 eller 3 år

Som student i fremmedspråk, vil du med bakgrunn i nivå 2-fordypning fra videregående utvider du din språklige horisont innen skriving, lytting, snakking og lesing. Det gis en grundig innføring i grammatikk, litteratur, kultur og historie for det valgte språket. Mange av fremmedspråkstudiene organiserer dessuten tilrettelagte studieopphold, slik at man kan få testet ut egne språkferdigheter i praksis. Ikke dumt med studietur til for eksempel Caen, Kiel eller York?

Med gode kunnskaper i fremmedspråk er du kvalifisert for jobber i norske bedrifter med kunder og leverandører i utlandet, innen turisme og reiseliv, som oversetter, og ikke minst er språkkompetanse ettertraktet dersom du kan se for deg en karriere som diplomat i Utenriksdepartementet.

Tre gode grunner til å velge årsstudium i tysk!

Lektorutdanning med språkfag

  • Trondheim, campus Dragvoll/Kalvskinnet
  • 5-årig master

Som lektor i språkfag kombinerer du lærerutdanning med en master i engelsk, nordisk, tysk eller fransk. Du får også undervisningskompetanse i et fag nr. to, som for eksempel gym, matematikk eller geografi. Her går du en mer yrkesrettet vei enn de rene fremmedspråkstudiene, med praksisperioder ute i skoleverket allerede fra første studieår.

Lektorer ender som regel opp med å undervise på ungdomsskolen eller vgs. i den andre enden, men det finnes også muligheter i yrker hvor kommunikasjon og formidling står sentralt. Det bør også nevnes at Regjeringen har innført temmelig gode økonomiske vilkår for blivende lærere, du kan derfor få slettet større deler av studielånet dersom du velger bestemte spesialiseringer og tar deg jobb på gitte steder etter studieløpet.


Tidligere har vi også tipset om studier innen:

Hvis du har spørsmål om studier, studielivet eller NTNU generelt kan du alltid legge igjen en kommentar her, sende oss melding på Instagram (@ntnustudent) eller på Facebook. Sjekk oss også ut på YouTube!

– Gaute, Industriell økonomi og teknologiledelse, 3. år

Leave a Reply