Disse studieprogrammene finner du hos NTNU i Gjøvik

Mulighetene er mange hos NTNU i Gjøvik, men det er det kanskje ikke alle som vet. Ta en kikk her for en oversikt over alle årsstudium, bachelor- og masterprogram. Kanskje du finner ditt drømmestudium!

Hva skal du bli når du blir stor? Hva med radiograf? Logistikkleder? Kanskje ingeniør eller webutvikler? I Gjøvik har NTNU fem fagområder med flere studietilbud som du kan velge mellom! Design, helse, informatikk, økonomi og teknologi. Ikke nok med det, men i mange tilfeller får du som student prosjekter som er tverrfaglige. Det vil si at du kanskje får kikke litt på økonomi og bedriftsledelse i en oppgave du har som informatikkstudent. Så selv om du velger et fagområde, er det muligheter til å se hvordan andre fagområder også fungerer.

Her har du en oversikt over alle fagområder inkludert studietilbudene opp til masternivå. Trykk på tittelen for å få mer informasjon om hvert enkelt studietilbud!

Det er ikke lett å bestemme seg for hva du vil vie dine neste et, tre eller fem år i livet på. Så jeg håper at denne oversikten vil hjelpe deg med å se hvilke muligheter du har og gi den den informasjonen du trenger. Og er du usikker på hvilke type studieprogram som passer for deg, så burde du kikke her:

Hva er et årsstudium?

Et årsstudium er et studietilbud som varer i kun et skoleår og gir deg ikke en grad, men 60 studiepoeng verdt i fag innen et fagområde. Dette er et godt valg hvis du er usikker på hvilken grad du vil ha, men vil likevel prøve deg frem i et fagområde. Noen av årsstudiumene hos NTNU i Gjøvik er ofte en stor del av det første året på en av bachelorutdanningene, noe som gir deg mulighet til å søke deg videre på den respektive bachelorutdanningen og be om fritak for de fagene du tok i årsstudiumet. Årstudium er også noe som noen velger å ta for å få litt mer kunnskap utover den graden de allerede har, uten å måtte ta en helt ny grad.

Hva er en bachelorgrad?

En bachelorgrad er utdanning som normalt strekker seg over tre skoleår, og gir deg en grad innenfor det respektive fagområde. Noen bachelorgrader kan gjøres på deltid over fire år. Med en bachelorgrad stiller du sterkere i arbeidsmarkedet enn uten en grad. Det er forskjell på oppbygningen til en bachelorgrad i sykepleie og en bachelorgrad til en ingeniør, men fellesnevneren er at du oppnår 180 studiepoeng, og studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Denne oppgaven er et prosjekt der du skal bruke alt du har lært i utdannelsen og vise hva du kan. Mange bruker bacheloroppgaven som referanse når de søker jobb etter endt studie, med god fortjeneste.

Hva er en toårig master?

NTNU i Gjøvik tilbyr toårige masterutdanninger. Det krever at du allerede har en bachelorgrad som passer masterutdanningen. En toårig mastergrad bygger dermed på den graden du allerede har, og gir deg en spissere kompetanse i det fagfeltet du har valgt. Denne utdanningen gir deg 120 studiepoeng fordelt på de to årene, men oppbygningen varierer fra masterprogram til masterprogram. Så hvis du er usikker på om du vil gå rett på en femårig masterutdannelse, kan det være lurt å først velge en bachelorutdannelse, for så å bygge videre med en master når du har fått tid og kjent på interessene dine.

Det er også noe som heter “erfaringsbasert master” her på NTNU i Gjøvik. Det er en type master som krever at du har relevant arbeidserfaring i tillegg til utdanning, for at du skal kunne bli tatt opp.

Hva er en femårig master?

Femårig master tilbys ikke hos NTNU i Gjøvik. I korte trekk er dette et studie som varer i fem år og gir deg en mastergrad til slutt. Du vil ikke gjøre en bacheloroppgave, og vil ikke oppnå en bachelorgrad underveis i utdanningen.

Etter- og videreutdanning

Denne typen utdanning er ikke på listen. Det er fordi den er rettet mot dem som allerede har utdanning og arbeidserfaring. Derfor passer den bra til dem som ønsker å ta litt utdanning for å toppe litt på kunnskapen sin mens de er arbeidstakere.


Jeg håper at du har fått litt mer nyttig informasjon før du står ovenfor valget nå til våren. Husk at du alltids kan ta kontakt med oss på Instagram og Facebook dersom du har spørsmål om studieliv eller utdanningsmuligheter hos NTNU. Lykke til med studievalget!

-Linn Cathrin, 3. året, maskiningeniør

2 thoughts on “Disse studieprogrammene finner du hos NTNU i Gjøvik

Leave a Reply