IKKE BARE “VANLIGE” EKSAMENER PÅ NTNU

Er det bare skriftlige og muntlige eksamener på NTNU? Og hvordan blir det med eksamener under Covid-19? Les videre her for å lære mer om eksamensformer du kanskje ikke viste fantes, samt hvordan eksamener gjennomføres i pandemitid på NTNU.

For på NTNU finnes det MANGE ulike former for eksamener. Fra ungdomsskolen og videregående er du kanskje mest kjent med enten den skriftlige eller den muntlige formen for eksamen. Ja, disse eksamensformene kommer du mest sannsynlig også til å møte i løpet av din studietid, men du kan også komme borti noen nye former for eksamener på NTNU. De skal jeg informere litt om nå.

For på NTNU kan du blant annet komme borti disse formene for eksamen:

  • Skriftlig eksamen: Du møter opp på eksamenslokalet og besvarer eksamen for hånd på ark.
  • Muntlig eksamen: Du møter opp på eksamenslokalet og besvarer eksamen muntlig foran en faglærer og en sensor.
  • Digital eksamen: Du møter opp på eksamenslokalet og besvarer eksamen digitalt på Inspera. I noen fag kan du også levere inn håndskrevne ark som scannes.
  • Mappe-eksamen: Her har du et visst antall innleveringer i løpet av et semester hvor de til sammen utgjør en del av din karakter.
  • Hjemmeeksamen: Du får en eksamensoppgave utlevert på Inspera. Denne må besvares på Inspera innen en gitt tid. Tiden du får på å løse eksamen kan variere. Her kan du sitte hvor som helst og gjennomføre eksamen.
  • Flervalgsoppgave (multiplechoice): Ja, noen har faktisk også flervalgsoppgave som skriftlig eksamen på NTNU. Her får du masse spørsmål og flere svaralternativ, så må du velge det du tror er riktig.
  • Praktisk eksamen: På noen studier har man også praktiske eksamener hvor man skal gjøre noe praktisk som en del av eksamen. Dette har de blant annet i kroppsøvingsfagetlærerutdanninga. Her planlegger du og gjennomfører en kroppsøvingsøkt med elever som en del av eksamen.

Hva er Inspera?

Inspera er rett og slett den nettsiden du leverer karakteravgjørende innleveringer eller der du tar digitale eksamener på. Hvis du skal ta eksamen på PC, vil du også måtte ta i bruk Safe Exam Browser, dersom den digitale eksamen du tar ikke tillater at du bruker hjelpemidler. Dette programmet vil altså gjøre alt utilgjengelig på din PC helt til du har levert eksamen. Her er det ikke rom for noe juksing!

Har du hjemmeeksamen så kan du sitte hvor som helst og ta den.

Mappe-eksamen

Denne eksamensformen kan kanskje virke litt spesiell. Det var den hvert fall for meg når jeg hørte om den for første gang. For å si det enkelt å greit så er mappe-eksamen en eksamen som er delt opp i flere innleveringer. Her har du altså en “mappe” hvor du har alle dine innleveringer i, som til sammen vil utgjøre din karakter.

Jeg har hatt både skriftlig, mappe, digital og hjemmeeksamen så langt. Dette semestret har jeg en digital hjemmeeksamen i gruppe. I tillegg har jeg en muntlig eksamen over nett. Jeg skulle egentlig ha en praktisk eksamen i kroppsøving, men den ble gjort om til muntlig på grunn av Covid-19.

Flervalgsoppgave (multiple-choice)

Når jeg for første gang hørte at kompisen min skulle ha denne type eksamen så ble jeg overrasket. Hvordan kunne en flervalgsoppgave være en eksamen? Er ikke det alt for enkelt? Men jo, det finnes faktisk studier som har en slik eksamensform i ulike emner. Kompisen som jeg snakker om studerer audiologi og hadde denne eksamensformen på vårsemestret i både andre og førsteklasse. Her fikk de totalt 100 spørsmål og måtte ha 60 riktige for å få eksamen godkjent. Svaralternativene var ganske like, så det var ikke bare å tippe for å bestå!

Praktisk eksamen

Denne eksamen kan kanskje være bra for mange som ikke liker å sitte stille ved en pc og skrive ut sin kunnskap. Her får du faktisk vist det du har lært av teori i praksis. Som jeg skrev ovenfor har man en slik form for eksamen i kroppsøvingsfagetgrunnskolelærerutdanninga. Her skal du planlegge en økt for elever i et visst klassetrinn. Så skal du gjennomføre denne økta med med elevene foran sensorer og faglærer til stede, før du tilslutt har en samtale med sensoren og faglæreren.

Fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. På grunn av korona blir de fleste av årets eksamener hjemmeeksamen.

Hvordan blir det med eksamener under Covid-19?

Det har vært mange spørsmål knyttet opp mot eksamener under koronatid. Mange studenter har uttrykt sin bekymring for å måtte møte opp fysisk tilstede på et eksamenslokale like før jul for å ta en eksamen. Her har studenter vært redde for smitte og at man kanskje måtte tilbringe juleferien i karantene på hybelen, leiligheten eller i kollektivet.

Den 3.november kom NTNU med beskjeden om at det IKKE blir noen skriftlige eksamener i høst. Rektor ved NTNU, Anne Borg, sa dette angående eksamen:

– Ansatte og studenters helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin. Der for har vi nå besluttet å ikke gjennomføre skriftlig eksamen med tilsyn, sier rektor ved NTNU, Anne Borg.

Her kan du lese mer om eksamen under koronatid. Gå gjerne inn på denne siden om du vil ha med deg siste nytt om korona på NTNU.


Da har jeg skrevet ferdig om de ulike formene for eksamener du kan møte på under din studietid på NTNU. Hvis du lurer på noe mer angående eksamen på NTNU eller noe helt annet om studielivet, så er det bare å ta kontakt med oss på både Facebook og Instagram (@ntnustudent), og selvsagt også i kommentarfeltet under!

– Andreas B.S, grunnskolelærer 1-7, 3.året

Den beste følelsen er når du har levert eksamen og kan ta ferie!

Leave a Reply