Q&A praksis

Foto: Elin Iversen/NTNU

Lurer du på hvordan det er med praksis på de ulike studiene på NTNU? Vi spurte dere om hva dere lurer på angående temaet, og her er svarene!

Hvordan jobber man i praksis når man er i praksisgrupper?

Det kommer litt an på hva du studerer! Jeg studerer grunnskolelærer 1-7, hvor det er mye praksis i løpet av de fem årene. Vi blir som regel delt inn i grupper på fire/fem stykker som er sammen i en klasse. Her jobber vi ganske tett. Vi planlegger alt av timer sammen. Når man skal gjennomføre en skoletime, så velger man selv om man vil ha den timen alene, to og to eller flere. Det er opp til gruppemedlemmene. Når skoledagen er over oppsummerer vi dagen og gir tilbakemelding til hverandre. Vi får også tilbakemelding fra praksislærer. Deretter planlegger vi neste dag, hvis den allerede ikke er planlagt.

Hvordan skaffer man seg et sted å ha praksis?

Dette varierer også fra studie til studie. På noen studier blir man tildelt tilfeldige praksisplasser i hele Trøndelag. Hvis du er fra et område utenfor Trondheim og det er mer praktisk for deg å ta den plassen, har du ofte mulighet til å ønske deg dit. På barnevernstudiet har de tidligere hatt et kølappsystem. Det er da tilfeldig hvilket nummer du får. De som kommer langt frem i køen vil ha mange praksisplasser å velge mellom og har større sannsynlighet for å få førstevalget sitt. Trekker du et høyt tall og kommer langt bak i rekken er mange av praksisplassene allerede tatt. Andre studier, som sykepleier, har en tilsvarende ordning.

Andre studier har ikke praksis i løpet av studieløpet, men noen studier kan fortatt kreve at man får seg relevant arbeidserfaring. Dersom du går et studieløp (f.eks. sivilingeniør-studier) som krever at du finner relevant arbeidslivserfaring selv, kan du for eksempel benytte deg av NTNU Bridge for å finne arbeidsplasser. Typisk får du arbeidserfaring ved å ha sommerjobb hos relevante bedrifter.

Foto: Gunnar K. Hansen/NTNU

Må man ha tatt tuberkulose og MRSA-vaksine for å ha praksis i helseutdanninger?

Hvis du skal ha praksis/klinisk undervisning ved for eksempel sykehus eller sykehjem, må du levere et egenerklæringsskjema for Tuberkulose og MRSA.

  • Du trenger kun å ta en undersøkelse for tuberkulose dersom du har oppholdt deg i minst tre måneder i land med høy fremkomst av tuberkulose de tre siste årene. (Liste over disse landene vil stå på baksiden av egenerklæringsskjemaet)
  • Kravet for å ta en MRSA undersøkelse er kun om du har i løpet av de siste 12 månedene hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Dette kravet gjelder også om du har vært utsatt for smitte i Norge eller utlandet.

Oppfyller du kravene for å undersøke deg for MRSA må det foreligge en negativ MRSA-status før oppstart av praksis. Du har selv ansvar for å bli undersøkt. Du kan lese mer om dette HER!

Hvorfor har ikke sivilingeniørstudier praksis?

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg arbeidslivserfaring i en bedrift utenom selve studiet. Kravet er at du må ha 12 uker godkjent arbeidslivserfaring før du kan starte på masteroppgaven, der 6 uker må være relevante for studiet ditt. Hvis du er tatt opp på det toårige masterprogrammet er kravet 6 uker. Du kan få godkjent tidligere relevant erfaring eller så må du skaffe deg dette som jobb i sommerferier. Dette er noe som pleier å ordne seg greit for de aller fleste! Du kan lese mer om dette HER.

Vil et arbeid i en av oppstartsbedriftene i miljøet rundt NTNU telle som relevant praksis?

Det er mye forskjellig som kan godkjennes som relevant arbeidserfaring, men det sikreste er å ta kontakt direkte med en studieveileder når det gjelder spesifikke selskaper/jobber du lurer på. Likevel så godkjennes veldig mye som relevant arbeidserfaring!


Andreas, 3. året, Grunnskolelærer 1-7
Christine, 3. året, Barnevernspedagog

Leave a Reply