Ukas student: Kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Ukas student er Emilie som studerer master i Kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Lurer du på hvordan studiehverdagen hennes er? Da er dette blogginnlegget for deg!

La oss ta en nærmere titt på hennes studiehverdag!

Kan du fortelle litt om deg selv?

Hei! Jeg heter Emilie, er 24 år og kommer fra Trondheim, og bor i kollektiv med en superherlig gjeng med jenter på Møllenberg. Jeg har nå startet på sisteåret i en master i STS: Studier av kunnskap, teknologi og samfunn. Før jeg startet på MSTS gikk jeg en bachelor i medievitenskap ved campus Dragvoll. På fritiden er jeg aktiv i linjeforeningen Primetime og setter pris på å være sosial med venner. Ellers er jeg glad i å være kreativ med ulike prosjekter som å male, sy og strikke.

Hvorfor valgte du å studere MSTS?

Gjennom bacheloren i medievitenskap fikk jeg mulighet til å velge ulike fag i breddeåret mitt, og hadde flere spennende fag innenfor årsstudiet i STS. Jeg har alltid hatt en interesse for teknologi og samfunn, og har tidligere fått øynene opp for mange spennende temaer innenfor dette gjennom ulike foredrag, dokumentarer og tv-serier. Jeg tror det var en kombinasjon av en allerede eksisterende interesse for området, men også det at jeg fikk et dypdykk i spennende temaer gjennom STS-fagene jeg tok som en del av bachelorgraden min. Jeg er utrolig glad for at jeg søkte MSTS, og føler virkelig at jeg har valgt riktig vei!

Hvordan ser en typisk studieuke ut for deg?

Studieukene våre inneholder vanligvis et par dager med obligatorisk undervisning og seminaraktiviteter i uka, med selvstudium mellom forelesninger. Vi har flere øvingsoppgaver i løpet av semesteret, så mye av tiden har gått til å lese artikler, sette seg inn i spennende temaer og skrive oppgaver. Når det nærmer seg eksamenstid sitter jeg på lesesal og repeterer temaene vi har vært gjennom i semesteret. Noe jeg liker spesielt med MSTS er at vi har hjemmeeksamen som eksamensform. Da har vi 1-2 uker på å skrive en oppgave om et ofte dagsaktuelt tema med relevante teorier vi har lært i løpet av semesteret. Da er det superdigg å kunne ha en såpass fleksibel eksamensperiode hvor man for eksempel kan reise på ferie og skrive eksamen der.

Når jeg er på campus, men ikke arbeider med skole, har jeg enten møter eller arrangementer med Primetime linjeforening, eller så er jeg på kontoret til BLINK læringshub på Dragvoll og jobber med spennende prosjekter sammen med mine kollegaer.

Hva har vært det mest interessante med MSTS så langt?

I de ulike fagene vi har hatt hittil har vi blitt involvert i flere interessante forskningsprosjekter og aktuelle samfunnsrelevante temaer innenfor blant annet biopolitikk, energi og miljø og digitalisering. Jeg tror en kombinasjon av interessante temaer, tverrfagligheten, men også muligheten til å bli kjent med både flinke studenter og forskere har vært noe av det jeg har funnet mest interessant.

Hva betyr det at STS er tverrfaglig?

STS som både studie- og forskningsområde baserer seg på ulike måter å tenke vitenskap, samfunn og teknologi på, fra blant annet sosiologi, statsvitenskap og historie. Rent praktisk vises dette både i hvilke forskningsprosjekt instituttet er involvert i, men også den faglige bakgrunnen til både ansatte og studenter. Nesten alle i min klasse kommer fra ulike studieretninger, noe jeg mener er en stor styrke når det kommer til blant annet diskusjonsoppgaver og det å lære seg nye måter å se ting på. Det å lære seg å arbeide tverrfaglig gjennom studiet opplever jeg som en viktig kompetanse å inneha når man skal inn i arbeidslivet, hvor man ofte arbeider tverrfaglig.

Er det vanskelig å gå et så teoretisk studie?

Jeg er vant til teoretiske studier gjennom bacheloren i medievitenskap, så opplevde ikke at det var noen brå overgang sånn sett. Likevel tror jeg at det viktigste når man går et teoretisk studie er å lage seg gode rutiner på det å sette seg inn i pensum og lese det man skal lese til hver forelesning. Jeg opplever det som veldig nyttig å lese mye i forkant av forelesningene, slik at man mer aktivt kan delta i diskusjoner. Selv om MSTS er et teoretisk studie, har vi hatt ekskursjoner, mye gruppearbeid og ulike diskusjonsøvelser i timene som gjør at man får litt variasjon fra kun forelesning og pensumlesning. Det er også mulig å velge en prosjekt-/arbeidslivsrettet variant av masterløpet hvor man samarbeider med og har praksisplass hos en bedrift som instituttet har samarbeid med.

I metodefaget vi hadde i vår, arbeidet vi i grupper med et forskningsprosjekt som var knyttet opp mot et allerede eksisterende forskningsprosjekt instituttet er koblet opp til. I stedet for å lære metode teoretisk, lærte vi det praktisk, ved at vi gjennomførte hele forskningsprosessen med søknader, godkjenninger, intervju og rapportskriving.

Hvordan liker du Trondheim som studieby? Hvordan er studentmiljøet?

Jeg er jo født og oppvokst i Trondheim, så føler meg litt inhabil på akkurat dette spørsmålet, men jeg ELSKER Trondheim fra før av. Men da jeg begynte å studere, følte jeg at jeg nesten fikk et nytt syn på byen, gjennom nye studentbriller. Noe av det jeg liker mest er at studentene er så synlige i byen gjennom organisasjoner og festivaler. Jeg har selv vært aktiv i isfit 2017 og i linjeforeningen Primetime nesten gjennom hele studieløpet, og er nå styreleder. Det å være aktiv i studentfrivilligheten har gitt meg mange gode vennskap, masse morsomme opplevelser og viktige erfaringer og kunnskap jeg tar med meg videre i arbeidslivet. Jeg føler studentfrivilligheten har gjort studieopplevelsen min komplett, og vil anbefale absolutt alle å engasjere seg! Studenter + frivillighet = <3

Hva kunne du tenke deg å jobbe med når du er ferdig med studiene?

MSTS er jo som nevnt et såpass tverrfaglig studie, og jeg opplever det som at man kan velge veldig selv hvilken retning man ønsker å styre seg inn mot, basert på både tidligere faglig erfaring, men også personlig interesse. Jeg har som nevnt alltid hatt en interesse for teknologi og samfunn, og hva som skjer i møtet mellom teknologi og mennesker. I vår hadde vi et fag som heter eksperter i team, og arbeidet med arkitektur, teknologi og helse som overordnede temaer. Erfaringer fra både tidligere fag som eksperter i team, personlige erfaringer, men også erfaringer som ansatt i helsesektoren har styrket interessen min for krysningspunktet mellom helse og teknologi, og jeg skal derfor skrive om digitalisering innenfor helse i masterprosjektet mitt. Drømmejobben må nok være en jobb hvor jeg kan arbeide med mennesker og teknologi, og hvor jeg har en variert arbeidsdag hvor jeg får holde på med noe jeg syns er veldig spennende og viktig.

Det var alt for denne gang!

Er det noe mer du lurer på? Sjekk ut linkene under for mer informasjon!

Signe, interaksjonsdesign, 4. år

Leave a Reply