Lærerutdanning: forskjellen på lektor og GLU 5-10

Foto: Julie Solem Gloppen/NTNU

På NTNU finnes det mange ulike lærerutdanninger, men det er noen forskjeller mellom studiene som kan være greie å vite om. Nysgjerrig på grunnskolelærer 5-10 eller lektor? Da burde du sjekke ut dette innlegget!

Som ferdigutdannet lærer er det stor sannsynlighet for at du kommer deg rett ut i jobb, og dette er nok en av grunnene til hvorfor lærerutdanningene er så populære. På NTNU kan du velge mellom mange ulike lærerstudier, blant annet grunnskolelærer 5-10, ofte forkortet til GLU 5-10, og ulike lektorutdanninger. Hvis du er nysgjerrig på en GLU 5-10-student sin hverdag kan du lese dette innlegget om Julie som nylig var ukas student, og som studerer til å bli lærer. Tidligere har også GLU 5-10-student Silya skrevet et innlegg om sin studieuke. Er du interessert i å høre om en lektorstudents hverdag kan du sjekke ut dette innlegget om Marie som studerer for å bli lektor i Engelsk og historie. Felles for disse tre er at de alle blir lærere – men hva er egentlig forskjellen mellom GLU 5-10 og lektorutdanning?

Foto: Signe Berg

De store likhetene

Både GLU 5-10- og lektorstudiet er femårige, det vil si at du har en mastergrad når du er ferdig med å studere. Du blir som nevnt lærer, og med begge utdanningene kan du undervise i ungdomsskolen. I løpet av studiene skal du velge noen ekstra fag, og dette er fag som du skal undervise i når du begynner å jobbe som lærer. Dersom du ikke føler deg ferdig med å studere etter at du har fullført masteren eller har lyst til å ta videreutdanning, kvalifiserer disse utdanningene til diverse doktorgrader.

De største forskjellene

Lektorstudiet gir deg mulighet til å undervise på videregående 

Utdanningen grunnskolelærer 5-10 gjør at du kan undervise i skolen på 5. til 10. trinn, så vel som andre fag i hele barneskolen. Du kan også få deg jobb i skolen som ikke er lærer, men som er relatert til skole og opplæring. Det er også mulig å ta videre utdanning for å bygge på, for eksempel med en doktorgrad eller barnehagepedagogikk. Lektorutdanningen gjør at du kan jobbe som lærer på 8. til 13. trinn, altså kan du undervise i fag på både ungdomsskolen og videregående. Hvilke fag du er kvalifisert til å undervise i på videregående kommer an på hvilken studieretning du søker deg inn på, og hvilket Fag 2 du velger underveis i studiet (jeg forklarer hva Fag 2 er lenger ned i innlegget😉). Med lektorutdanningen får du også kompetanse som gjør at du kan jobbe med kommunikasjonsarbeid for organisasjoner og museer, eller utvikling av læremidler og undervisningslitteratur – for å nevne noe! 

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studienes oppbygning

Når du søker deg inn på grunnskolelærerutdanningen, skal du uansett velge mellom matte og norsk. I løpet av første og andre studieår skal du ha fag som resulterer i totalt 60 studiepoeng i enten matte eller norsk. I tillegg skal du ha noe som kalles Fag A og B. Fag A kommer naturligvis først – i løpet av første og andre studieår, og du velger mellom engelsk, KRLE, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk eller musikk. Senere skal du velge Fag B og da har du mulighet til å velge noen av de samme som i Fag A-gruppen, eller så kan du gå for spesial- eller profesjonspedagogikk, tegnspråk, IKT og læring, produksjon for sal og scene eller mat og helse. I løpet av studiet skal du også ta 30 studiepoeng i et fag du allerede har tatt – dette kalles fordypningsfag. Andreåret skal du også velge masterstudieretning, som totalt innebærer 90 (!) studiepoeng. Da er det lurt å velge en masteretning som interesserer deg, og som du tror kan være spennende å undervise i! Du kan velge mellom kroppsøving, KRLE, naturfag, norsk og samfunnsfag, for å nevne noe. Og siden du skal bli lærer er praksis en viktig del av utdanningen, så i løpet av studiets fem år skal du ha 110 dager i praksis. Trykk deg inn her for å lese om hele studiets oppbygning

Lektorutdanningene er organisert litt annerledes enn GLU 5-10. For det første søker du deg inn på lektor i enten historie, geografi, kroppsøving og idrett, realfag, samfunnsfag eller språkfag. Og innenfor disse studieretningene igjen skal du også ta valg, blant annet skal du velge et Fag 2 som gir deg nok studiepoeng til å kunne undervise i også dette faget når du er ferdig med utdanningen. De ulike lektorutdannningene er organisert litt ulikt , men felles for de er at du skal ha både valgemner og obligatoriske emner i de fagene du vil undervise i, og emner i profesjonsfaget altså, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Som lektor har du 100 praksisdager i løpet av studiet. Og – som de fleste andre NTNU studenter – så skal du ha et studiehalvår med ex.phil.

Lektorstudentene er på Dragvoll, GLU 5-10 er på Kalvskinnet

Undervisningen for lektor- og GLU 5-10-studenter er ikke på samme campus. Lektorstudentene har sin undervisning på Dragvoll, men unntak av lektor i relafag som holder til på Gløshaugen og Kalvskinnet. På dette Dragvoll er det god blanding av ulike studier, så i gangene vil du møte på alt fra psykologi- og statsvitenskapstudenter til musikkvitenskap- og drama og teaterstudenter. Dragvoll ligger et stykke unna sentrum, men du kommer deg dit lettvint med buss eller sykkel. Rett over veien ligger idrettsbygget – her er det noe undervisning, men også Sit treningssenter med treningsrom og gruppetimer. I tillegg ligger Dragvoll rett ved marka, så det er gode turmuligheter både til fots og på ski for deg som liker det. Sjekk ut denne Youtube-videoen om campus Dragvoll. 

Grunnskolelærerstudentene holder til på Kalvskinnet. Dette campuset ligger midt i sentrum, med gangavstand til Nidarosdomen, Solsiden, torget, og Bakklandet for å nevne noe. Deler av campuset er nytt, med stor og fin kantine, undervisningsrom, fellesarealer og grupperom. Grunnskolelærerstudentene er ikke alene på Kalvskinnet, da også noen ingeniørstudier har undervisningen sin der. Lurer du på hvordan campus Kalvskinnet ser ut? Sjekk ut denne campus touren på Youtube. 

En kjapp oppsummering

  • med lektorutdanning kan du undervise på videregående
  • studiene er bygd opp litt forskjellig
  • studiene har undervisning på forskjellig campus

Vil du fremdeles lære mer om de ulike lærerutdanningene? På denne nettsiden finner du en oversikt over alle lærerutdanningene som finnes på NTNU, og studienes nettsider inneholder masse informasjon om hvert enkelt studie.

Håper dette var til hjelp, og husk at hvis du lurer på noe er det bare å spørre oss! Legg igjen en kommentar under her, eller skriv til oss på Facebook NTNU Neste Stopp eller på Instagram @ntnustudent. Sjekk også ut Youtube-kanalen vår for videoer om studier og studentlivet på NTNU.

Ingrid, likestilling og mangfold, 4. året

One thought on “Lærerutdanning: forskjellen på lektor og GLU 5-10

Leave a Reply