Drømmer du om en fremtid innen idretten?

Da bør du sjekke ut disse studieprogrammene på NTNU!

Lever du for å drive med sport i alle forskjellige former, eller vil du bare vite mer om hvordan kroppen fungerer? Syntes du kanonball i gymmen var skoletidens høydepunkt? Da kan det være godt å vite at NTNU har flere studier som kan passe deg med et hjerte som brenner for idretten, eller bare er interessert i å lære mer. I dette blogginnlegget presenterer vi derfor et knippe idrettsrelaterte studieprogram du kan studere ved NTNU!

Bevegelsesvitenskap

  • Trondheim
  • 3-årig bachelor

Hva skal til for å komme i form? Hvordan vi lærer oss å gjøre nye ting? Vil du simpelthen bare vite mer om hvordan fysisk aktivitet bidrar til bedre helse? Da kan bevegelsesvitenskap være noe for deg!

Selv om de fleste er klar over at fysisk aktivitet er bra for helsen, er det kun 10-30 % av den norske befolkningen som oppfyller myndighetenes anbefalinger for aktivitet. I løpet av denne treårige utdannelsen lærer du mer om nettopp hvordan fysisk aktivitet påvirker mennesket. Dette gjøres i et tverrfaglig perspektiv, hvor man ser på kroppen og dens bevegelser fra helsefaglige, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige perspektiv. Blant emnene du har som bevegelsesvitenskapstudent finner vi blant annet trening og prestasjon, motorikk og fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering.

Jobbmuligheter

Kunnskapen du tilegner deg gjennom bevegelsesvitenskapstudiet kan blant annet brukes til å organisere fysisk aktivitet for mannen i gata så vel som toppidrettsutøvere. Blant tidligere studenter er det derfor mange som ender opp som ledere og trenere innenfor idretten. Det finnes også muligheter for å jobbe i fitness-industrien eller med friluftsliv og naturopplevelse. En del velger også å studere videre og ta en mastergrad innen bevegelsesvitenskap, helsefag eller idrett.

Vil du lære mer om bevegelsesvitenskap kan du klikke deg inn her.

Samfunns- og idrettsvitenskap

  • Trondheim
  • 3-årig bachelor

Lurer du på hvordan idretten påvirker samfunnet? Og hvordan påvirker samfunnet egentlig idretten? Da kan dette være studiet for deg!

Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap ser blant annet på idretten fra et sosialt, politisk, økonomisk og kulturelt perspektiv. Hvordan kan vi for eksempel bruke idretten som et virkemiddel for sosial inkludering? Det er noe du lærer mer om gjennom dette studiet.

Emner du har som samfunns- og idrettsvitenskapstudent er for eksempel idrettspsykologi, trenerroller og idrettssosiologi.

Jobbmuligheter

Etter endt utdannelsen innenfor samfunns- og idrettsvitenskap har du kompetanse til å takle en rekke forskjellige idrettsrelaterte problemstillinger. Vanlige jobber for ferdigutdannede studenter kan for eksempel være innen forskjellige idrettsforbund, organisering og ledelse av idrett, fitnessbransjen, og turisme og rekreasjon.

Om du ønsker å bli lærer kan du ta et ettårig påbyggningsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning. Da er du kvalifisert til å undervise 5.-10. trinn på grunnskolen og videregående skole.

Vil du lese mer om dette studiet? Klikk her!

Lektor i kroppsøving og idrettsfag

  • Trondheim
  • 5-årig master

Ønsker du en mer pedagogisk tilnærming til idrett? Liker du å jobbe med barn og unge?  Da kan lektor i kroppsøving og idrettsfag være noe for deg!

Gjennom dette studieprogrammet får du kombinert lærerutdannelse med faglig fordypning i idrettsfag og kroppsøving. Dessuten får du også undervisningskompetanse i et annet fag, som du selv velger! I forhold til bevegelsesvitenskap og samfunns- og idrettsvitenskap er dette studiet mer teoretisk orientert, da det legges opp til at du skal kunne formidle idrettsfaget også på en teoretisk måte. Blant fagene du har som lektorstudent i idrettsfag og kroppsøving finner vi treningslære; prestasjon og helse, kroppsøving og samfunn og pedagogikk. I løpet av studietiden har du også flere praksisopphold på forskjellige skoler!

Jobbmuligheter

Mange av dem som studerer lektor i kroppsøving og idrettsfag ender naturlig nok opp med å arbeide som lærere på grunnskolen eller videregående skole. Det finnes likevel også andre jobbmuligheter. For eksempel kan du jobbe med ledelse og kommunikasjon, hvor dine pedagogikk- og kommunikasjonsevner vil være viktige.

Vil du lese mer om studiet kan du trykke på denne linken!

Alle studiene jeg har beskrevet i dette blogginnlegget handler om idrett, på ulike måter, men det finnes også flere idrettsrelaterte studieprogram ved NTNU. På denne nettsiden finner du en oversikt over alle studieprogrammene som NTNU tilbyr, så sjekk den ut for å finne DITT drømmestudie!

Om du er interessert i et annet fagområde enn idrett har vi også skrevet lignende blogginnlegg om flere andre emner tidligere.

-Peter, Industriell økonomi og teknologiledelse, 5. året

2 thoughts on “Drømmer du om en fremtid innen idretten?

Leave a Reply