Hvordan er eksamen på et ingeniørstudie?

Har du tenkt å søke på en ingeniørutdanning ved NTNU? Da lurer du kanskje litt på eksamen og vurderinger former det kommer å være?

De aller fleste ingeniørstudiene på NTNU har en god del felles realfag eller tilnærmede like fag. Elektroingeniør – bachelorprogrammet til NTNU – går dypt inn på generelle realfag før du går skikkelig inn i dybden på elektrofagene.

Første semesteret av bacheloren i elektroingeniør tar du disse emnene:

  • Matematiske metoder 1               (felles for mange ingeniør linjer)
  • Innføring til Ingeniør    (fellers for mange ingeniør linjer)
  • Datateknikk                                      (går over to semestre)
  • Elektroteknikk                                 (går over to semestre)

Datateknikk

I dette emnet skal du få en grunnleggende forståelse for hvordan en datamaskin fungerer. Du skal forstå forskjellige logiske porter og hvordan det binære-tallsystemet brukes som digitale signaler. Det største delen av pensumet er å kunne grunnleggende programmering. Du skal kunne bruke forskjellige funksjoner, operatorer til ett program og vite hvordan du kan bruke «while» «for» og «if» løkker til å løse problemer.

Faget har ikke eksamen som vurderingsform. Faget har fordelt vurderingen opp i  20% semesterprøve (høst), 20% semesterprøve (vår) og 60% prosjektoppgave. Semesterprøver er en prøve som gir vurdering på det pensumet du har gått gjennom det semesteret.

Prosjektoppgaven i datateknikk gikk ut på å koble/programmere en zumo-robot. Zumo-roboten har sensorer på undersiden som registrerer endinger i underlag fra svart til hvit. I tillegg har roboten en del ledige pins til å koble til diverse komponenter eller flere sensorer. Etter zumo-roboten er ferdig koblet skal det konkurreres mot andre zumo-roboter. Prosjektet blir vurdert gjennom rapport og kode.

zumoroboten

Matematiske metoder 1

Dette faget står for det meste av grunnleggende calculus. Som Derivasjon, integrasjon (antiderivasjon), lineære differensiallikninger, numeriske metoder osv. En god del av pensumet finnes i R1 og R2. Eksamensformen er skriftlig eksamen på skolen. For å kunne gå opp i eksamen må du minst ha fullført 4 av 6 arbeidskrav, som er oppgaver vi får i løpet av semesteret.

Det er ikke store forskjeller på skriftlige eksamener fra videregående til høyere utdanning, men en forskjell er at eksamen lages av professorene du lærer av, så andre studenter ved andre universiteter vil ikke få samme oppgave som deg. En del av de skriftlige eksamenene på NTNU skjer digitalt. Da vi skulle ha skriftlig eksamen i matematiske metoder 1 og Innføring til Ingeniør, ble den skriftlige eksamen gjennomført via Inspera. Siden dette er en digital platform gjør du mesteparten av utregningene på papir først og skiver inn svaret selv digitalt.  

Denne karakterskalaen kan variere litt, men er sånn hovedsakelig hvordan karaktersystemet fungerer:

Innføring til ingeniør

Dette faget er veldig bredt og tar for seg mange sider rundt samfunnsrollen som Ingeniør. Du skal gjennom etikk, ingeniør-verktøy (som programmering for elektroingeniører) og teknologiens historie. Vurderingsformen er godkjent/ikke godkjent, så her får vi altså ikke karakter. Vurdering skjer gjennom skriftlig eksamen og ett prosjekt med rapport som begge må bli godkjent.

Prosjektoppgaven gikk ut på å gjøre målinger. Det kunne være alt fra lyd til fuktighet. Etter at vi hadde gjort målingene skulle vi behandle dataene gjennom ett programmeringsspråket Python. Etter vi hadde behandla dataene i Python skulle vi presentere resultatene våres og lage rapport med logg over fordelte arbeidsoppgaver.

Elektroteknikk

I dette emnet lærer du å regne og koble på kretser med motstandere, kondensatorer, spoler og andre diverse komponenter. Du skal også kunne simulere og målekretser med måleinstrumenter. Du får det helt essensielle en Ingeniør må kunne få å regne på elektriske kretser og systemer. Faget har mye som må godkjennes for å kunne gå opp i eksamen. 7 av 7 lab øvinger. 4/6 skriftlige øvinger høstsemesteret, 5 av 7 skriftlige øvinger vårsemesteret.

På labben kobler du kretser, med diverse komponenter og måleinstrumenter. Du får godkjent lab-øvelsen om du har overbevist læreren at du har forstått lab oppgaven og hvordan kretsen fungerer.

Sitter du igjen med spørsmål om studentlivet, eksamen ved høyere utdanning, eller noe annet som dreier seg om NTNU? Legg igjen en kommentar under innlegget eller send oss en melding på Instagram eller Facebook da vell!

Viktor Karl Gravdal, Elektroingeniør, 1. år

Leave a Reply