Hvordan er eksamen på sykepleierstudiet?

Skal du studere sykepleie og er stresset for eksamen? Det høres ofte skummelt ut med nye begreper som hjemmeeksamen, praksis, semesteroppgave og bachelor. Derfor skal jeg gi deg litt mer info slik at disse ordene blir litt mindre skremmende og du blir litt klokere på hvordan sykepleie studiet er bygd opp.

Skriftlig eksamen

Vi kan begynne med den mest vanlige. En skriftlig eksamen vil være lik som fra videregående. Vi samles på et rom og har x antall timer på å gjennomføre prøven. Slik jeg forbereder meg vil være med god gammeldags pugging og lesing. Hvordan eksamensoppgaven ser ut baserer seg på faget. Anatomi er et puggefag hvor det vil være mange spørsmål som spør om detaljkunnskap, mens grunnleggende sykepleie er et refleksjonsfag. Da skal vi skrive lengre tekster og det legges mer vekt på drøfting.

Veldig mange av eksamensoppgavene er basert på case-analyse. Det vil si at du får en tekst med informasjon om en pasient og deretter må identifisere problemstilling, finne tiltak og drøfte for tiltakene dine.

Semesteroppgave

I vårt fjerde semester får vi en oppgave vi har 3 uker på å svare på. Denne oppgaven bygger på refleksjon rundt en case hvor vi er nødt til å lage en egen problemstilling ut i fra casen og deretter finne tiltak vi kan diskutere og underbygge med faglitteratur. I denne typen eksamen er vi også nødt til å knytte inn forskningsartikler som bygger opp under problemstillingen vår eller hjelper oss med å svare til problemstillingen. Her er trikset bare å jobbe jevnt og trutt. En 3000 ord oppgave er ikke så stor når man tar det over 3 uker.

Hjemmeeksamen

Det er egentlig slik det høres ut. Vi får en oppgave vi skal svare på over en viss tidsperiode. Ofte 3 dager. Siden vi gjør den hjemme har vi tilgang til all faglitteratur og derfor er oppgaven likt oppbygd som en semesteroppgave. Heldigvis trenger den ikke å være like lang. Det er lurt å ha lest seg litt opp på faglitteraturen før selve eksamen siden det vil spare deg masse tid når det kommer til å lete igjennom faglitteraturen for relevante kilder. En hjemmeeksamen kan for eksempel se slik ut:

Arbeidskrav

Under hele studiet får vi teoretiske og praktiske oppgaver som er nødt til å bli godkjent av lærer for at vi skal kunne gå opp til eksamen. Det kan være alt fra en gruppeoppgave vi skriver og leverer eller en praktisk prøve. Den praktiske prøven går ut på at vi trekker en prosedyre som vi går gjennom foran en lærer som evaluerer oss. Om vi gjør fatale feil er man nødt til å gjøre det på nytt igjen for å få godkjent.

Praksis

I løpet av sykepleierstudiet skal man ut i 5 praksiser. Disse evalueres underveis i form av midtevaluering, oppgave og sluttevaluering. Midtevalueringen er en samtale med veileder på praksisplassen og lærer om hvordan du ligger an. Her kan du få tilbakemeldinger som kan hjelpe deg med å få en godkjent praksis og tips. Hver praksis har også en egen teoretisk oppgave knyttet opp mot den praksisplassen.

Eks: Geriatrisk (sykehjem praksis) har skriving av en pleieplan. Pleieplan er en kartlegging og planlegging av behandlingen til pasienten fremover. Denne leverer man og må være godkjent for å få fullført praksisen.

Sluttevalueringen er et møte hvor du får beskjed om du har bestått praksisen din. Det burde ikke være noen overraskelse hvordan det går hvis du har hatt god kommunikasjon med praksis veilederen din.

Det er vel egentlig alle eksamens- og vurderingsformene vi har på bachelor sykepleie. Jeg håper det ga dere en litt bedre innsikt i hvordan studiet er bygd opp. Hvis du lurer på noe om sykepleie, det å studere ved NTNU eller studentlivet generelt kan du alltid sende oss en melding på Instagram (@ntnustudent), Facebook eller legge igjen en kommentar her på bloggen!

Ole-Martin, Sykepleierstudent, 2.år

Leave a Reply