Vil du studere økonomi? Her er 6 forslag til deg

Jeg har laget en liten oversikt over 6 forskjellige typer økonomistudier. Her er det muligheter i alle tre byer – alt fra årsstudium til femårig master! Er det et studium du vil lese mer om, har jeg linket videre til NTNUs nettsider. OBS! Dette er bare noen, ikke alle mulighetene innen økonomi på NTNU. Klikk her for å se en oversikt over alle! Kanskje er et av dem det perfekte studiet for deg?

Samfunnsøkonomi

 • Trondheim
 • Årsstudium, bachelor, toårig og femårig master!

Samfunnsøkonomi handler om samfunnets bruk av ressurser. For eksempel arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. Dette studiet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål, økonomi og å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger du hører om i media og politikk. Årsstudiumet og første år på bacheloren er det samme.

Link til: Årsstudium , bacheloren og masteren.

Logistikk

 • Gjøvik
 • Bachelor

Denne bacheloren handler om hvordan en bedrifts verdikjede henger sammen, hvordan produksjonen organiseres og verdien av effektiv transport. Den gir deg grunnleggende forståelse for økonomi og ledelse med en fordypning i logistikk. NTNU i Gjøvik har tett samarbeid med aktuelle bedrifter i området, noe som gjør at du som student får relevante problemstillinger og en praktisk tilnærming til faget.

Klikk her for å lese mer om logistikk

Er du ekstra interessert i teknologi og realfag kan logistikkingeniør være et godt alternativ. Det er et lignende studium i Trondheim med mer ingeniørfag og litt mindre økonomi.

Digital forretningsutvikling

 • Trondheim
 • Bachelor

Er du interessert i både teknologi og økonomi kan denne bacheloren være noe for deg! Forretningsutviklere med både teknisk og økonomisk kompetanse er særlig etterspurt i dagens samfunn. Du kombinerer fag som informatikk, økonomi, markedsføring, entreprenørskap og endringsledelse. Dette studiet gir mye praktisk erfaring og gruppearbeid. Du lærer å planlegge prosjekter og lede prosesser, der målet er å effektivisere arbeidsprosesser og implementere digitale løsninger i bedrifter.   
 

Klikk her for å lese om Kristianne som studerer digital forretningsutvikling.

Klikk her for å lese mer digital forretningsutvikling

Shipping Management

 • Ålesund
 • Bachelor

Shippingvirksomhet er en sentral del av verdensøkonomien og 90 % av verdenshandelen utføres av verdens handelsflåte. På shipping management får du en dyp innsikt i hele transportkjeden med fag som legger fokus på juridiske spørsmål, prosjektledelse, maritim logistikk og økonomifag. NTNU i Ålesund har tette bånd til den regionale og internasjonale maritime næringen, noe som studentene nyter godt av.

Trykk her for å lese om Marina som studerer shipping management.

Trykk her for å lese mer om shipping management.

Økonomi og administrasjon/ledelse

 • Trondheim, Gjøvik og Ålesund
 • Årsstudium, bachelor og master

Økonomi og administrasjon vil gi deg innsikt i de fleste sider ved arbeidslivet. Du lærer om økonomistyring, finans, regnskap, forretningsutvikling og prosjektledelse. Alle byene tilbyr både årsstudium og bachelor, men hvis du vil gå videre med toårig master i økonomi må du til Trondheim eller Ålesund. Da er det mange muligheter, men velger du masteren som heter “Økonomi og administrasjon” i Trondheim eller “Master in International Business” i Ålesund får du tittelen siviløkonom.

Klikk her for link til oversikt over disse studiene.

Industriell økonomi og teknologiledelse

 • Trondheim
 • Femårig master

På industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) kombinerer du en teknologisk sivilingeniørutdanning med en økonomiutdanning. Du velger teknologiretning førsteåret; Datateknologi, Energi og miljø, Marin eller Produktutvikling og produksjon. Du bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående, og får også etter hvert dybdekunnskap innenfor økonomi.

Trykk her for å lese om Peter på Indøk.

Trykk her for å lese mer om indøk.

Lykke til med ditt studievalg, håper dette var til hjelp! Er det noe du fortsatt lurer på? Kommenter under eller send oss en melding på facebook eller instagram (@ntnustudent).

Ragna, 3. år, fysikk og matematikk

4 thoughts on “Vil du studere økonomi? Her er 6 forslag til deg

Leave a Reply