Min studieuke – Maskiningeniør

I dette blogginnlegget skal du få et lite innblikk i hvordan studiehverdagen er i mitt 4. semester på maskiningeniørstudiet i Gjøvik.

Jeg heter Petter Sjursen og studerer på mitt 2. år på maskiningeniør i Gjøvik. Maskiningeniørfaget er hovedsaklig ingeniørtekniske fag, slik som materiallære, produksjonsmetoder, fysikk og matematikk.

Mandag

Uken starter med en enkel time med statistikk kl 15.15. Utenom den ene skoletimen står dagen min helt åpen, så da bruker jeg å legge inn en treningsøkt, litt diverse skolearbeid og jobb. Siden mandager er eneste dagen der jeg ikke starter kl. 08.00 tar jeg meg også friheten til å sove litt ekstra denne dagen.

Tirsdag

Tirsdagen står også for det meste åpen, utenom en dobbeltime med Ingeniørfaglig systememne. Dette hører kanskje ut som et veldig komplisert fag, men det går i hovedsak ut på å lære om de forskjellige aspektene rundt det å være ingeniør. Det er mye teori, som omhandler temaer som systemteknikk, problemløsning for ingeniører og vitenskapelig metodikk. Det som er litt godt med å ha bare en forelesning tidlig på morgenen, er at man får en tidlig start på dagen. Da får man god tid til å få gjort unna litt jobb og skolearbeid resten av dagen.

Onsdag

Onsdag er en dag med både veldig tidlig forelesning og veldig sein forelesning. Dagen starter med statistikk kl 08.15, som varer til kl 10.00. Etter denne initiale forelesningen er det to timer pause før øvingstime i statistikk starter. For de som ikke har hørt om øvingstimer, er det to skoletimer som er satt at for å jobbe med faget der man har tilgang på hjelp fra foreleser og studieassistenter. En gang i måneden bruker jeg å møte med resten av Tekna-styret i Gjøvik for å planlegge tiden framover.

Tekna er fagforeningen for teknologiske mastere, og her har jeg vært medlem og studentkontakt siden jeg startet på studiet høsten 2018. Dette møtet prøver vi å få til på den første onsdagen hver måned. Etter øvingstime i statistikk bruker jeg å få inn en treningsøkt før jeg må tilbake på skolen igjen for å ha min siste forelesning for dagen. Dagen avsluttes da litt seint med en dobbeltime med Ingeniørfaglig systememne fra kl 16.15 til kl 18.00.

Torsdag

Mitt tredje og siste fag dette semesteret er styrkeberegning. Forelesningene i dette faget har de slått sammen, slik at vi har 4 timer forelesning på torsdagsmorgen, og så 2 øvingstimer etter dette. Det høres kanskje mye ut, men det er veldig greit å gjøre det meste av arbeidet til ett fag i uka. Jeg vurderer å melde meg opp til ett fag til som heter merkevarebygging, og det vil da i så fall også komme på torsdags ettermiddag.

Fredag

På fredager runder jeg av skoleuken min med en dobbeltime økonomi. Statistikk og økonomi går egentlig under samme fag, men har fortsatt 2 forskjellige forelesere og 2 forskjellige emnebeskrivelser.

Sånn ser min vanlige studieuke ut, men ofte kommer det mye møter og prosjekter som også er en del av skolearbeidet. Dette semesteret har jeg ikke så veldig mange forelesninger i uka, men det gjør at man får mer egenarbeid der man styrer tiden selv. Det er viktig å kunne forvalte tiden sin bra når man er student. Jeg prøver å få til at jeg jobber med skole og jobb fra kl 08-16, og så tar jeg fri på ettermiddagene, men det er ingen fasit på hvordan man må gjøre det med egenarbeidet. Det er helt opp til en selv.

– Petter, Maskiningeniør, 2. år

Leave a Reply