Gutt på sykepleierstudiet? Klart det!

Trodde du det å være sykepleier var en jentegreie? Tro om igjen! Gutter fra ungdommskolen fikk dykke inn i sykepleierstudentenes pensum, og se hva sykepleierne faktisk holder på med!

Det er ingen hemmelighet at det er få menn som studerer sykepleier. Det er faktisk bare 15% menn som starter på sykepleierutdanningen ved NTNU i Gjøvik. Og NTNU vil ha flere! – Derfor arrangerte NTNU i Gjøvik “Guttedagen” der gutter fra ungdomsskolen fikk komme en dag og se hva sykepleierstudentene faktisk gjør. Her fikk ungdommene prøve seg på fire forskjellige poster; simulering av mottak, hjerte- og lungeredning, disseksjon av lunger og hjerter og ambulansesimulering. Vi har snakket med sykerpleierstudent Ludvig om dagen. Han var nemlig med og hjalp ungdomsskoleelevene gjennom dagens agenda.

Dette er Ludvig!

Mitt navn er Ludvig Vollelv Thorsen og jeg går 2. året på sykepleie på NTNU Gjøvik. Jeg tenkte egentlig aldri å søke sykepleie før etter jeg hadde vært igjennom førstegangstjenesten i Sanitetsbataljonen. Der fikk jeg se at sykepleie er så mye mer enn å stelle eldre. Det var da jeg begynte å lese meg litt opp på sykepleie og fant ut at det virket interessant. Jeg begynte da å ta opp fag, fordi snittet mitt var altfor lavt for å komme inn på noe sykepleiestudier. Jeg brukte to år på å komme meg inn, men kom til slutt inn på sykepleie på Gjøvik og er veldig fornøyd med det!

Ambulansesimulering

Ved ambulansesimulering fikk elevene se innsiden av en ambulanse og hvilke verktøy som finnes der. Dette var på NTNU Gjøvik sin prehospitallab. Der har vi en ambulanse stående, sammen med en simuleringssentral. Her hender det også at ambulansepersonal har simuleringer.

Hjerte- og lungeredning

På hjerte- og lungerednings-posten, eller HLR-posten, skulle elevene lære hvordan man utfører hjerte- og lungeredning og hvordan man gjør det riktig. Etter at de alle fikk demonstrert det av en sykepleierstudent fikk de selv prøve på HLR-dukkene vi har på universitetet.

De fikk også testet kunnskapene i en konkurranse mellom elevene i et spill. I dette spillet var det fire biler, hvor bare de som utførte riktig kompresjoner fikk bevegd bilen sin fremover mot mållinjen. Dette viste virkelig viktigheten av gode kompresjoner i livstruende tilstander.

Disseksjon av lunger og hjerter

På posten med disseksjon var det anatomi som var i fokus. Her ble det tatt i bruk sauelunger og -hjerter for å la elevene få ett innblikk i hvordan disse organene er bygd opp. Denne øvelsen er noe helt annet enn å se på bilder i boka. Ettersom at det er så annerledes enn mye annet du ser, så vil ofte det du lærer på denne måten sitte litt bedre.

Her fikk de kutte i lungene, samt blåse opp lungene for å se hvordan de beveger seg. I tillegg fikk de se hvordan et luftrør og lungene egentlig er bygd opp. De fikk også kutte i hjerter og kjenne på de forskjellige kammerene som finnes i hjertet.

Simulering av mottak

På simulering av mottak var vi på simuleringssenteret. Der har vi noen veldig avanserte simuleringsdukker som kan puste, har puls, blunker og kan snakke. Det er et fantastisk opplegg for oss som skal øve.

Denne dukken gjør at man kan utføre alle slags prosedyrer man hadde gjort i virkeligheten så realistisk som mulig. Den som kontrollerer dukken kan sette i gang responser på de tiltakene som blir utført av oss som øver.

Her gikk vi da igjennom hvilke vanlige målinger og observasjoner en gjør på mottak, for å finne ut hvilke skader en pasient kan ha pådratt seg. Elevene fikk kjenne på puls, lytte på lungene og fikk gjøre andre observasjoner som er kritiske i mottak.

Hvordan synes du dagen gikk?

Jeg personlig syntes at det var veldig artige poster som var satt i stand, og mange av elevene var veldig begeistret for det utstyret og arbeidet som ble gjort. Det var mye energi på mange av dem. I HLR-konkurransen kom vinnerinstinktet til mange kommet frem.

Det er også ganske viktig for oss som er studenter at sosiale tiltak som Guttenes dag kan bli tatt i bruk for å skape engasjement, og ikke bare tiltak som kjønnspoeng og kvotering blir brukt for å få flere mannlige sykepleiere inn i studiet og yrket.

Gutter og sykepleie

Alle tre studiebyer hos NTNU arrangerer egne arrangementer for å rekruttere gutter til sykepleien. Dette er et tiltak for å øke mangfold og likestilling i både studieløpet og i arbeidslivet. Du kan lese mer her om gutter på sykepleiestudiet på NTNU. Der finner du blant annet informasjon om Guttedagen i Trondheim og Ole-prosjektet i Ålesund.

Linn Cathrin, 3. år, Teknologidesign og ledelse

One thought on “Gutt på sykepleierstudiet? Klart det!

Leave a Reply