NTNU-studenter kommer raskt i arbeid

Den ferske kandidatundersøkelsen utført av Kantar viser at 6 av 10 studenter får jobb før endt utdanning på NTNU.

6 av 10 studenter fra NTNU får jobb før de er ferdige med utdannelsen sin, mens 8 av 10 lander en jobb innen 4 måneder etter å ha mottatt vitnemålet sitt. I tillegg oppgir i underkant 9 av 10 at de får brukt kompetansen fra NTNU i jobben sin. 

Kandidatundersøkelsen 2019

I undersøkelsen ble tidligere studenter ved NTNU spurt om de: 

 • har fått jobb
 • er tilfredse med utdanningen sin
 • fikk med seg rett kompetanse fra NTNU i møte med arbeidslivets krav
 • om hva som er en attraktiv arbeidsgiver 
 • og mye mer

Gode resultater

Resultatene fra undersøkelsen viser at studentene raskt får seg jobb etter endt utdanning, samt at flere ved NTNU får jobb før fullførte studier sammenlignet med andre universiteter: 

 • 6 av 10 får jobb før endte studier
 • 8 av 10 får jobb etter 4 måneder etter studieslutt
 • 9 av 10 får jobb etter 6 måneder etter studieslutt

Rett kompetanse og innfridde forventninger

På spørsmål om hvordan studentene vurderer sin egen utdanning går det frem at: 

 • 8 av 10 mener at utdanningen ga dem en kompetanse som er viktig i arbeidslivet
 • I underkant av 7 av 10 kandidater (65%) opplever at utdanningen deres er etterspurt på arbeidsmarkedet
 • I underkant av 8 av 10 kandidater mener at jobbmulighetene de har fått i stor/svært stor grad samsvarer med de forventningene de hadde mens de var under utdanning

– Vi jobber kontinuerlig med studiekvalitet på NTNU og derfor er det meget gledelig å lese at så mange av våre kandidater mener de er utstyrt med rett kompetanse, er ettertraktede i arbeidsmarkedet og får de jobbmulighetene som de forventet under studietiden, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Overgangen til arbeidslivet

Se hvordan overgangen til arbeidslivet var for 3 tidligere NTNU-studenter:

Ønsker du å vite mer? 

Rapporten er tilgjengelig digitalt hvor du kan hente ut data helt ned til det studieprogrammet du er interessert i : ntnu.no/kandidatundersokelsen

One thought on “NTNU-studenter kommer raskt i arbeid

Leave a Reply