Ukas student: Ergoterapi

Ukas student er Hanne som studerer Ergoterapi. Lurer du på hvordan studiehverdagen hennes er? Da er dette blogginnlegget for deg!

Denne uka kunne du følge Hanne på vår Instastory hvor hun viste frem sin studiehverdag. Gikk du glipp av det? Fortvil ikke! Hun sa nemlig ja til å være ukas student, så la oss ta en dypere titt på hennes studiehverdag.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Hei! Jeg heter Hanne og er 23 år. Jeg går 3.året Bachelor i Ergoterapi ved NTNU Gjøvik. Ved siden av studiet bruker jeg fritiden min sammen med hunden og hesten min, samt Volleyball, linjeforeningen og venner. 

Hvorfor valgte du å studere Ergoterapi?

Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og hjelpe de til å oppleve mestring i livet. Jeg ønsket ikke å jobbe med pleie og så mye rundt på nettet om utdanninger før jeg plutselig fant Ergoterapi. Det var nok litt tilfeldig at jeg kom over Ergoterapiutdannelsen, men etter å ha lest om det på NTNU sin hjemmeside syntes jeg det hørtes veldig spennende ut og valgte å søke.

Jeg skjønte fort etter en uke i observasjonspraksis (Følge en ergoterapeut i en uke) at dette var riktig valg. Det handler mye om å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner med å finne løsninger på utfordringene de har eller har fått. Og videre jobbe med at de skal få være mest mulig selvstendige, oppleve mestring og ha kontroll over sitt egen helse.

Hvordan ser en typisk studieuke ut for deg?

Det varierer veldig mye og ingen uke er lik. Vi har for eksempel forelesninger av lærere, gjesteforelesere, brukere som forteller sine historier, workshop, teambasert læring, gruppearbeid, veiledning, osv. Det kommer an på hvilket emne vi har og hva som skal gjøres i emnet.

Er det en vanskelig utdanning?

Jeg syntes det har gått greit. Det eneste jeg syntes var at det var veldig mye skole de første 3 månedene i studiet, fordi vi hadde to emner samtidig, det ene var Anatomi og fysiologi. Som regel er studiet lagt opp med endel selvstudiedager og undervisning 1-4 dager i uka. Man har også kun et emne av gangen (utenom de første månedene i 1.året) som gjør at man har eksamen jevnlig og ikke eksamensperioder.

Er studiet slik du så for deg?

Jeg hadde egentlig ingen forventninger til studiet når jeg startet fordi jeg ikke visste helt hva jeg gikk til. Det er det flere på studiet som sier fordi det er ikke ofte man møter på ergoterapeuter eller vet hva de kan jobbe med. Men de første ukene får man vite en del og får tenkt litt over hvordan man tror de kommende 3 årene blir. Her fikk vi god informasjon av lærerne og det jeg gledet meg mest til var praksisperiodene. Disse periodene har vært utrolig lærerike og gitt oss studenter et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som ergoterapeuter og fått prøvd oss som det.

Hvordan liker du Gjøvik som studieby?

Jeg stortrives i Gjøvik! Det er en liten by, men veldig koselig. Det er ulike aktiviteter som stort sett skjer hele året og god variasjon i ulike arrangementer. Gjøvik kommune jobber for å inkludere studentene mer og har for eksempel bygd om veien ved skolen og endret kollektivtilbudet slik at kollektivtransporten blir bedre for studentene. Det er også veldig fine turmuligheter her, både i nærheten av sentrum og like utenfor sentrum.

Hvordan er studentmiljøet?

Jeg syntes det er veldig bra her i Gjøvik! Vi har studenthuset (Huset) på campus og her foregår det flere ulike arrangementer i løpet av uka. Alt fra bingo og spillekveld til pub og konserter. Jeg syntes også det er veldig deilig at skolen ikke er veldig stor og at klassene er små, det syntes jeg har bidratt til et godt samhold i klassen og enkelt å finne frem på skolen.

Hva kunne du tenke deg å jobbe med når du er ferdig med studiene? 

Jeg har en drøm om å jobbe med bruk av dyr i terapi med mennesker. Det kan for eksempel være terapihund, terapiridning eller åpen gård for brukere med funksjonsnedsettelser. Men det er ikke så mange som holder på med det i dag, så jeg tenker jeg vil jobbe som barneergoterapeut i kommunen eller som ergoterapeut på spesialskole for barn med funksjonsnedsettelser for å få mest mulig erfaring.

Det var alt for denne gang!

Er det noe mer du lurer på? Sjekk ut Instastoryen til Hanne her, eller følg linkene under for mer informasjon!

Signe, medievitenskap, 3. år

3 thoughts on “Ukas student: Ergoterapi

Leave a Reply