Vil du hjelpe andre samtidig som du studerer?

Er du interessert i å hjelpe andre? Selv når du er student finnes det flere måter du kan bidra til å gjøre verden litt bedre på. En måte å bidra på er å jobbe frivillig for en organisasjon. Møt Helene Wiese fra Ingeniører Uten Grenser som gjør nettopp det!

Navn og alder: Helene Wiese, 22 år
Fra: Oslo
Studerer: Produktutvikling og produksjon
Mitt verv: Leder for Ingeniører Uten Grenser NTNU

Hva gjør Ingeniører Uten Grenser NTNU?

Ingeniører Uten Grenser NTNU, ofte forkortet til IUG NTNU, er en av lokalavdelingene til Ingeniører Uten Grenser Norge. IUG Norge er en ideell bistandsorganisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland.

Vi i IUG NTNU jobber med å informere og inspirere studenter til å utforske hvordan de kan bruke ingeniørutdannelsen sin til å hjelpe andre. Dette gjør vi ved å arrangere spennende bistandsarrangementer og kurs som f.eks Mapathon og vår egen bistandsfestival Borderless. Videre har vi en kompetansegruppe som jobber med blant annet Master med Mening og sommerprosjekter. Master med mening er et tilbud for studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert master.

I tillegg til det ovennevnte driver vi også med mye mer. Vi ønsker å videreformidle kunnskap og informasjon rundt teknologibasert bistandsarbeid og hvordan studenter i fremtiden og allerede nå kan bruke sin ingeniørutdannelse til å fremme utvikling.

Hva gjør DU i IUG NTNU?

Som leder for Ingeniører Uten Grenser NTNU har jeg et administrativt ansvar for organisasjonen hvilket medfører mange forskjellige oppgaver. Jeg jobber blant annet med å vedlikeholde kommunikasjonen og informasjonsflyten, og sørger for samkjøring mellom de ulike gruppene og medlemmene. Før jeg ble leder var jeg ansvarlig for å arrangere Mapathons. Dette er et bistandsarrangement hvor vi kartlegger ulike områder som har blitt utsatt for f.eks naturkatastrofer og som da mangler utfyllende kart for at bistandsorganisasjoner skal kunne utføre sitt arbeid. Dette er et av våre arrangementer som vi arrangerer flere ganger årlig.

Hvordan fikk du vervet ditt?

Jeg oppdaget Ingeniører Uten Grenser NTNU i løpet av mitt første år på NTNU gjennom organisasjonens arrangementer og på stand. Etter dette var jeg veldig ivrig på å søke og gjorde det på starten av høstsemesteret i andre klasse gjennom hjemmesiden til organisasjonen. Første året mitt ble jeg tatt opp som medlem i Arrangementgruppen!

Hvor mye tid bruker du på vervet ditt?

Det er litt vanskelig å sette en bestemt ramme på min tidsbruk i organisasjonen. Da jeg som leder har et overordnet ansvar for organisasjonen så følger jeg kontinuerlig med på alt som skjer, dermed jobber jeg med IUG NTNU hver dag.

Hva er ditt beste minne med IUG NTNU?

Det er vanskelig å skulle peke ut kun én morsom ting eller spesielt minne fra min tid i Ingeniører Uten Grenser NTNU. Personlig syns jeg mitt arbeid nå som leder er blant det mest spennende jeg har gjort. Det å få jobbe med organisasjonen som en helhet, alt fra arrangementer til styring, til økonomi og det sosiale er veldig interessant! Å se effekten av vårt arbeid er fantastisk gøy. Arbeidet er utrolig lærerikt og ikke minst veldig givende!

Hvorfor burde man søke verv hos Ingeniører Uten Grenser NTNU?

Det er mange grunner til at man burde søke verv hos Ingeniører Uten Grenser NTNU! Man får muligheten til å lære mye om bistandsarbeid og aktuelle utfordringer. Avhengig av dine interesser så kan du jobbe med mye forskjellig. Ønsker du å organisere og gjennomføre arrangementer så kan du være med i Arrangementgruppen, eller ønsker du å jobbe grafisk eller med profilering kan du være med i Profileringsgruppen. Dersom du for eksempel ønsker å bistå andre studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert master, Master med Mening, så kan du bli med i kompetansegruppen. Dette er noe av det man kan drive med i Ingeniører Uten Grenser NTNU.

Ved siden av det faglige er det også et kjempehyggelig og sosialt verv med godt samhold! Vervet gir deg muligheten til å bli kjent med mange nye folk på tvers av linjer og trinn.

For mer informasjon om IUG NTNU og deres aktiviteter kan du sjekke de ut på
Instagram
Facebook

Lina, 3.året, allmenn litteraturvitenskap/sosiologi

Leave a Reply