Dette er mannen som sier ifra på dine vegne

Har du noensinne tenkt at du får altfor mye lekser? Irritert deg over at læreren går for fort fram i timene? I alle fag på NTNU har vi studenter som vurderer undervisningen sammen med de ansatte for å unngå nettopp slike ting. Én av dem er Man.

Navn og alder: Man Dinh Vu, 21 år
Studerer: Økonomi & administrasjon
Studieby: Trondheim
Mitt verv: Medlem i Fagutvalget

Hva er Fagutvalget?

Fagutvalget er studentenes talerør opp mot de som lærer bort fag på studiet i økonomi og administrasjon. På de andre NTNU-studiene kalles dette en referansegruppe. To ganger i halvåret har vi møter med fagansvarlig, altså den ansatte på universitetet som er hovedlærer i emnet. I forkant av dette henter vi inn tilbakemeldinger fra studentene om hva de synes om undervisningsopplegget. Som medlem i Fagutvalget er det derfor viktig å være åpen og tilgjengelig, slik at folk ikke vegrer seg for å komme til deg med sin oppriktige mening om faget. Vi bringer deretter studentenes synspunkter videre til den/de fagansvarlige. Typiske ting som diskuteres er hva som er bra, hva som kan gjøres bedre, om arbeidsbelastningen er passelig og om det brukes tilstrekkelig med digitale verktøyer.

Etter hvert møte skriver vi en kort rapport til sjefen for Fagutvalget for å holde henne oppdatert. I tillegg skriver vi en litt større sluttrapport til universitetet etter semesterets siste undervisningstime, hvor vi kommer med våre vurderinger av den undervisningen som har blitt gjennomført.

I tillegg må det nevnes at vi internt i Fagutvalget har vel så mye fokus på det sosiale som selve oppgaven. Vi får påspandert middag en gang i året som takk for innsatsen, har julebord, brettspillkvelder og mye annet gøy. Jeg har nok brukt vesentlig mer tid på å være sosial med de andre i Fagutvalget enn på møter med undervisningspersonell.

Hvordan kom jeg inn?

I fadderukene hadde studentforeningen for økonomi og administrasjon, STØH, en dag der alle foreningens undergrupper presenterte seg. Han som var leder for Fagutvalget da fortalte meg om et frivillig verv med lite jobb og mye sosialt, så jeg skrev en halv side om meg selv og sendte til dem på e-post. Noen dager senere kom det en mail i retur med tilbud om å bli en del av utvalget, og nå er jeg godt inne i mitt tredje år som medlem!

Medlemmene i Fagutvalget fordeles utover alle fagene på studiet i økonomi og administrasjon, slik at vi er to-tre personer med ansvar for hvert fag. Dette semesteret har jeg fått utdelt faget Corporate finance – eller finansstyring for foretak, om du vil.

Du får selvsagt en attest for å ha bidratt til et bedre læringsmiljø på universitetet. Man får sin når han er ferdig i Fagutvalget til våren.

Mitt beste minne som medlem

Siden Fagutvalget er en paraplyorganisasjon som koordinerer studentrepresentanter for nesten alle fagene på NTNU Handelshøyskolen, er vi temmelig mange medlemmer. På julebordet i fjor samlet vi de aller fleste og var godt over 20 personer under samme tak. Det var sinnssykt god stemning!

Hvem passer Fagutvalget for?

Hvis du er en sosial type som liker mennesker, er Fagutvalget tingen for deg. Du burde tåle å snakke foran forsamlinger, og i tillegg være flink til å stå opp for dine egne og andres meninger i møte med en maktperson.

For øvrig er det veldig lærerikt å få muligheten til å gi direkte tilbakemeldinger på undervisningsopplegget til de som faktisk lager det. Da vet man at budskapet i hvert fall har kommet frem. Tilbakemeldinger skal man jo også gi på ulike arenaer i resten av livet, så sånn sett er det en fin greie å ha med seg videre.

Og sist, men ikke minst: det krever veldig lite tid å inneha denne posisjonen. Jeg bruker vel ca. en halvtime i måneden, dersom vi deler arbeidsbelastningen utover hele semesteret. Så begynner du på økonomi og administrasjon i Trondheim er det bare å melde interesse til Fagutvalget – eller hvis du begynner på et annet studium; rekk opp hånda når det spørres etter noen til å sitte i en referansegruppe!

– Gaute, industriell økonomi og teknologiledelse, 2. år

Leave a Reply