Ukas student: Nanoteknologi

Ukas student er Peter som studerer Nanoteknologi. Lurer du på hvordan studiehverdagen hans er? Da er dette blogginnlegget for deg!

Denne uka kunne du følge Peter på vår Instastory hvor han viste frem sin studiehverdag. Gikk du glipp av det? Fortvil ikke! Han sa nemlig ja til å være ukas student, så la oss ta en dypere titt på hans studiehverdag.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg heter Peter Nikolai, er 22 år og kommer fra Asker. Dette er tredjeåret mitt på sivilingeniørlinjen nanoteknologi på NTNU i Trondheim. Parallelt med studiet spiller jeg på fotballaget til linjeforeningen vår og synger i mannskoret Adamseplekor. Jeg er også leder for Kjemidagen19  – karrieredagen for studenter ved Nanoteknologi og Industriell Kjemi og Bioteknologi.

Hvorfor valgte du å studere nanoteknologi?

Etter at min videregående skole fikk besøk av en student fra NTNU Trondheim, ble jeg fast bestemt på å bli sivilingeniør der. Men NTNU har et utrolig stort utvalg av linjer, så valget ble ikke så enkelt som jeg i utgangspunktet hadde tenkt. Likevel var det ett programområde som virkelig skilte seg ut:

Nanoteknologi var et relativt nytt studieløp som tilbydde innsikt i et bredt utvalg disipliner. Studiet handler om å syntetisere og studere materialer (og fenomener) som foregår på nanometerskala. På denne størrelsen begynner ting å oppføre seg ganske annerledes sammenlignet med det vi er vant til i hverdagen. Dette syntes jeg virket utrolig spennende (og det synes jeg fremdeles).  

I tillegg er det utrolig mye som ikke er blitt forsket på i denne vitenskapelige disiplinen, noe som gir et enormt potensial. For at den teknologiske utviklingen skal fortsette i samme hastighet som vi har sett de siste tiårene, er vi avhengige av at elektroniske komponenter blir mindre, mer energieffektive og av bedre kvalitet. Det er der jeg kommer inn!

Hvordan ser en typisk studieuke ut for deg?

En typisk studieuke for meg er ganske så tettpakket med opplegg. Jeg tilbringer mesteparten av tiden på Gløshaugen campus.  Her er jeg enten i forelesning, på såkalte «vrimlearealer» (arbeidsarealer tillat med prat) eller på lab. Nå som jeg går i tredjeklasse har jeg også endelig fått tilgang til Skandinavias best utstyrte renromslaboratorie: Nanolab. De fleste fagene på Gløshaugen har rundt 10 obligatoriske innleveringer (såkalte øvinger) i løpet av semesteret. Disse sørger for at du alltid vet hvordan du ligger an i faget og gir deg insentiv til å jobbe kontinuerlig gjennom semesteret.

Det skal selvfølgelig nevnes at det ikke utelukkende går i lesing som student! På onsdager har jeg f.eks. korøving hvor vi forbereder oss til konserten på slutten av semesteret. Her glemmes alt av øvinger, labrapporter og jobbintervjuer – en utrolig deilig pause å ha midt i uken. I helgen går det mye i sosialt samvær på Samfundet eller tilsvarende. Lørdag og søndag er det henholdsvis fotballtrening og kamp.

Kveldene bruker jeg ofte til å jobbe med verv og planlegging av neste dag. Jeg mener det er utrolig viktig å bidra til studentfrivilligheten, og sørger for å ha minst ett verv hvert semester. For øyeblikket er jeg leder for karrieredagen vår og med i bedriftskontakten. Dette medfører ukentlige møter og litt ekstra arbeid, men gir enorm gevinst i form av å skape noe gjennom lagarbeid. I fjor var jeg med i styret til linjeforeningen, noe jeg oppfordrer alle som skal studere i Trondheim å stille til!

Hvordan liker du Trondheim som studieby? Hvordan er studentmiljøet?

Trondheim er en fantastisk by å studere i. Den er akkurat stor nok til at du aldri blir lei, men likevel liten nok til at du kan sykle overalt. Det er en så stor andel studenter her at du skulle tro gjennomsnittsalderen i hele Trondheim var 23 år.

Studentmiljøet er kanskje det aller beste. For det første er det et enormt og smittsomt engasjement blant studentene. Dette gjør at det finnes mange kule arrangementer og prosjekter man kan ta del i (eller nyte fruktene av). I tillegg er det lov å være flink, hardtarbeidende og faglig engasjert. Dette skiller seg i stor grad fra den klassiske VGS-mentaliteten som de fleste har opplevd. NTNU tiltrekker seg flinke og ambisiøse mennesker, noe som resulterer i et svært givende studiemiljø.

Hva slags fag er det på studiet ditt?

De første årene på Nanoteknologi består for det meste av generelle ingeniørfag innen fysikk, kjemi, matematikk og data. Etter hvert blir klassene mindre og fagene mer spesifikke. I andre klasse skal man f.eks. ha fag som statistisk termodynamikk og fysikk 2. Førstenevnte er kort forklart  en statistisk beskrivelse av kjemiske prosesser og likevekter, mens sistnevnte gir en introduksjon til kvantemekanikk og fast stoff fysikk. I slike fag er klassene på rundt 30 elever, og det blir intime og engasjerende forelesninger. I tredjeklasse kan man velge mellom flere spesialiseringer: nanoelektronikk; bionanoteknologi; nanoteknologi for materialer, energi og miljø. Hver av linjene har størst fokus på henholdsvis fysikk/elektronikk, bio/kjemi og materialteknologi. Dette er veldig grovt forklart og de ulike spesialiseringene vil overlappe en viss grad. I tillegg blir fagene mer nanofokusert; Første semesteret i tredjeklasse har man f.eks. bionanovitenskap og nanomaterialer.

Selv skal jeg fordype meg i nanoelektronikk, noe som åpner for mer fysikk, data og matematikk. Etter spesialisering kan man i større grad velge hvilke fag man skal ha. Jeg tenker f.eks. å velge fag som kvantemekanikk, bølgeforplantning og objektorientert programmering.

Vil du lese mer om studiets oppbygning kan du gjøre det her.

Hva kunne du tenke deg å jobbe med når du er ferdig med studiet?

Jeg ønsker å ta del i en start-up eller scale-up hvor jeg kan være med å utvikle elektroniske enheter etter endt utdanning. Det kan for så vidt også være et større selskap, men jeg ønsker å være en del av et team med en ambisiøs startup-mentalitet. Drømmen er å implementere nanoteknologi i kommersielle elektroniske komponenter. I tillegg ser jeg på konsulentbransjen som et attraktivt karrierevalg, fordi det gir et enormt mangfold av ulike bransjer å jobbe i og fordi jeg synes det er utrolig spennende å jobbe med problemløsing.

Det var alt for denne gang!

Er det noe mer du lurer på? Sjekk ut Instastoryen til Peter her, eller følg linkene under for mer informasjon!

Signe, medievitenskap, 3. år

3 thoughts on “Ukas student: Nanoteknologi

Leave a Reply