Stressmestring som fersk student

Stress er stress! Når du blir student kan du oppleve noen travle perioder hvor du kan føle deg på litt dypt vann. Men fortvil ikke, det er helt normalt. Vi tok kontakt med Monica Brun Løkkeberg som organisere stressmestringskurs gjennom Sit for å finne de beste løsningene for å takle stress for deg som er fersk student.

Monica er utdannet sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier. Gjennom Sit leder hun kurs i stressmestring hvor studentene får lære mer om hva stress er og hvordan man kan håndtere stressende situasjoner.

Hvorfor opplever studenter stress? 

Mange studenter opplever stress fordi de ønsker å prestere og de har høye forventninger til seg selv. De har også ofte mange områder i livet de ønsker å fungere godt på, både, skole, jobb, trening, venner, verv osv. De glemmer kanskje av og til at alle mennesker har en maks kapasitet og tidsbegrensning. Slik vi lever i dag er det også forventninger om å være påkoblet og oppdatert til en hver tid, noe som kan oppleves stressende. I denne hektiske livssituasjonen er det lett å utsette det som er vanskelig og prokrastinere med det som er mer håndterbart, noe som kan gjøre at man blir hengende etter på studiet, hvis man opplever at det er utfordrende. Mange studenter sammenligner seg med andre medstudenter og hva de får til, men det man ofte glemmer da er at man bare sammenligner det man ser hos medstudenten, med alt selv man er og tenker. Mange av oss bruker mye tid på å gruble over det som har vært eller bekymre oss for hva som kommer. 

Photo by Tim Gouw on Pexels.com

Hvorfor er det viktig å mestre sitt eget stressnivå? 

Det er viktig for å ha en god psykisk helse og oppleve mestring i hverdagen. Det er svært individuelt hva stress er og hvordan det påvirker oss. Hvis man går over lengre perioder med mye stress kan det gå utover både søvn og ernæring. Det er viktig å ta stress på alvor og finne egne grenser for hva som er greit. Vi kan godt jobbe hardt og stresse i perioder, men da trenger vi også gode pusterom for å få ny energi og oversikt. Mange studenter har svært høye forventninger til seg selv, og kanskje man av og til må senke disse forventningene og innse egne begrensninger for å finne ro. Hvis man finner sin flytsone mellom stress og kjedsomhet, så får man overskudd og kan oppleve mestring. 

Hva er kurs i stressmestring? Hva lærer man?

Kurset vårt er 2×3 timer, med ca en uke i mellom. Studentene lærer om stress, hva det er og hvordan det påvirker kroppen. På kurset får studentene kunnskap om hvordan de kan håndtere stress og stressfylte situasjoner og de lærer avslapningsteknikker. Vi snakker også om tegn på stress og hva stress er for den enkelte. Kurslederne legger opp til diskusjon og individuell refleksjon. Vi gir tips om hvordan man kan finne roen i en hektisk hverdag og bli bevisst på å være til stede mentalt. Kurset passer for studenter som trenger hjelp til å sortere tanker og som ønsker å gjøre endringer i hverdagen. 

Bilde: Sit

Er universitetet mye mer stressende enn videregående? Hvordan bør man navigere denne overgangen? 

Det er stor forskjell på universitet og vgs. Ved universitetet må studenten ta mye mer ansvar og legge opp studiedagen sin selv. Mange flytter også hjemmefra og må finne ut hvordan egen hverdag skal se ut, dette kan også skape stress når man flytter fra den trygge basen mange har. Det første året kan det også være vanskelig å vite hva som forventes på universitetsnivå. Vi råder alle førsteårstudenter til å bruke det første året til å «lære seg å være student». Jobb med å etablere en god studieteknikk tidlig. 

Det tar tid å bli kjent med nye mennesker, kanskje et nytt sted og en helt ny måte å studere på. Det er også et godt tips å ha noen å snakke med, rådgivere, helsesykepleiere, gå på kurs hos Sit råd, NTNU karriere, det er mange som er her for å hjelpe studentene til å mestre egen hverdag. Det er også viktig å tenke på at det er mange i samme situasjon, så prat gjerne med medstudentene dine om det og få tips av de som er i samme situasjon som deg, eller har vært det tidligere. Det kan også hjelpe på stressnivået å ha klare, kortsiktige, håndterbare mål som gir mestringsfølelse underveis i semesteret. 

Bilde: Sit

Har du stressmestringstips som man kan gjøre selv hjemme? 

  • Lær deg å finne roen og jobb med pusten. Pust inn gjennom nesa og ut gjennom munnen 5 ganger.
  • Lag deg en positiv setning som betyr noe for deg og gjenta den ofte: «Jeg vet jeg kan!» «Dette fikser jeg».
  • Ha det ryddig rundt deg, da er det lettere å finne balanse. 
  • Yoga og mindfulness apper er også fine å bruke. 
  • Skriv ned det du grubler og bekymrer deg for. 

 Hvis man kjenner an det blir for mye en periode: Senk egne forventninger og prioriter, det handler ofte om å skuffe i riktig rekkefølge.

Da håper jeg du føler deg litt mer forberedt til å starte livet som student! Ønsker du å lese mer om Sit sitt stressmestringskurs kan du gjøre det her. Sit har også flere andre kurs som kan være nyttige i oppstartsperioden, som tidsplanleggingskurs og motivasjonskurs.

Lykke til!

Signe, medievitenskap, 3. år

Leave a Reply