Arkitekt – Noe for deg? Q&A del 2

Vurderer du å studere arkitektur, og vil vite mer om hvordan det er? Arkitektstudiet er en av de eldste studiene ved NTNU, og den eldste arkitektutdanningen i Norge.

Vi fikk inn veldig mange spørsmål da dere kunne følge en arkitektstudent på instagrammen vår (@NTNUstudent). Jeg har derfor snakket med Sina, som studerer arkitektur, for å hjelpe dere med informasjon om studiet! Svarene er hennes subjektive opplevelse av studiet. Hun anbefaler alle som ønsker mer objektive syn om å sjekke ut NOKUTs studiebarometer

1.Hva syns du om studiet til nå? Kan du fortelle litt om fagene du har?

Jeg synes det er veldig spennende! Vi har stor variasjon i type fag og læringsmetoder. Omtrent 60% av tiden bruker vi på prosjektbasert læring, som betyr at vi lærer gjennom å prosjektere/tegne bygninger. Det er med andre ord ganske praktisk og likt yrkeslivet. Resten av tiden går til mer “typiske studiefag”. Med det mener jeg fag der vi sitter i forelesninger, leser, regner, pugger, og går opp til eksamen.

2. Hadde du noen stor interesse for arkitektur før du startet?
Nei. Jeg visste nok knapt hva det var for å være ærlig. Dette tror jeg både har vært en styrke og en svakhet for meg.

3. Hva fikk deg til å velge dette studiet fremfor andre?
Jeg ønsket å studere noe kreativt og estetisk, som fortsatt hadde en klar praktisk anvendelse. Jeg tenkte at arkitektur skulle bli som kunst, bare med en litt mer praktisk og konkret anvendelse. Det stemmer til en viss grad, men det er mye mer åpent og verdibasert enn jeg trodde. Det er veldig få svar med to streker under svaret.

4. Hva er det beste med å gå arkitektur?
Det beste -og det verste- er hvor åpent det er for forskjellige innfallsvinkler og verdier. Vi kan arbeide på den måten vi tenker er best, med de verdiene vi tenker er viktige. Dette er krevende, men også spennende, og gjør at jeg opplever arbeidet som givende.

Arkitektstudentene har blant annet vært på studietur rundt om i Norge for å se på arkitekturen i vårt langstrakte land. Foto: Hanna Aass

5. Hvordan er forholdet mellom praksis og teori?
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på dette… Vi lærer både gjennom praksis og teori, og vi må knytte de to sammen selv.

6. Hvor mye jobb må man regne med per uke?
Relativt mye! NOKUT sitt studiebarometer fra 2018 vist at vi bruker i gjennomsnitt 47 timer per uke på studierelaterte aktiviteter.

7. Er foreleserne flinke?
Det er varierende. Jeg tror også det varierer hvilke forelesere hver student liker og “passer med”. Det er stor lærdom i å ha forskjellige forelesere med forskjellige pedagogiske metoder. Jeg opplever at de fleste foreleserne er genuint interessert i å gjøre en god jobb, og tilpasse seg studentene. 

8. Lærer dere om miljøvennlig arkitektur? 
Ja, det er fokus på at vi skal prosjektere miljøvennlig. Men, siden studiet er lagt opp med mye frihet og prosjektbasert læring, må du også oppsøke kunnskap selv.

Arkitektene på studietur til Berlin! Foto: Hanna Aass

9. Er du fornøyd med studiet? Hvordan var overgangen fra VGS?
Jeg er veldig fornøyd! Overgangen var vanskelig, og jeg har måttet omstille tankemåten min og måten jeg studerer på.

10. Hvordan er vurderingene deres? Er det mange innleveringer, og hvordan er de?
Omtrent 1/4 av vurderingene våre er skriftlige eksamener. Så er det kanskje 1/6 tekster og refleksjonsskriv, men størsteparten av vurderingene våre er basert på prosjektene vi tegner. Det er ikke så veldig mange enkeltinnleveringer, men det er noen få store innleveringer hvert semester, og det er absolutt de som tar mest tid.

10. Hvordan er jobbmulighetene etter studiet? Har hørt at det kan være vanskelig å få jobb som arkitekt. 
Det er veldig vanskelig for meg å spå, man vet jo aldri hvordan markedet kommer til å utvikle seg. Jeg har hørt at markedet er ganske greit nå. Jeg tror ikke det er utpreget vanskelig å få jobb for de som går ut med master. Men det må jo sies at arkitekt er et konjunkturpreget yrke. For eksempel: folk trenger ikke arkitekter hvis de ikke har penger til å bygge. Men, alt dette med jobbmuligheter er så usikkert. Vi snakker mye på studiet om å omdefinere rollen til arkitekter, kanskje fremtidens arkitekt gjør noe som gjør oss garantert jobb? Kanskje arkitekter blir erstattet av kunstig intelligens? Hvem vet? Det jeg kan si, er at jeg tror kunnskapen man har som arkitekt kan bli brukt i mange forskjellige yrker, og at den vil være relevant i lang tid fremover.
(Redaksjonen skyter inn at det i 2017 kun var 2% ledighet blant sivilingeniører og -arkitekter, hvilket er lavt)

11. Får dere god veiledning, eller er det mest selvstudium og at man må finne ut ting på egenhånd?
Det er mye selvstudium, men jeg synes vi får den veiledningen vi trenger. Vi må finne ut av mye selv, men der ligger det også mye lærdom. Læringsfilosofien går ut på at vi lærer mest ved å finne ut av ting selv. Veilederne jobber med å gi oss et nytt blikk på det vi gjør og hvorfor vi gjør det. De kan også vise oss hvor vi burde lete.


Jeg håper svarene er til hjelp! Og for alle der ute som vurderer å studere arkitekt, go for it! Det er bedre å prøve enn å la være.

– Stine, Eiendomstuvikling og -forvaltning, 4. år

Leave a Reply