Hva er egentlig et studiepoeng?

For noen år siden skrev Tine fra kjemi en ordforklaring på ulike ord som er greit å kunne når man skal studere ved NTNU. Her får du en oppdatert versjon, men med de samme nyttige begrepene.

(Revidert av Ingrid, medievitenskap, 3. året)

Snakker du universitetsspråket flytende? Hvis ikke kan kanskje denne lille oversikten med forklaring på noen utvalgte ord være til hjelp. 

Campus
Ordet campus har muligens samme opphav som det mer hørte ordet camping. Egentlig betyr det åpen plass, men det er ikke så vanlig å campe på campus nå til dags. Nå brukes ordet som et annet ord for universitetsområde og inkluderer både områdets plasser og bygninger. NTNU består av 13 campus – ett i Ålesund, ett i Gjøvik og elleve i Trondheim.

For en oversikt over NTNUs campus se her.

Emne
Et emne er på en måte universitetets svar på det man kaller fag på videregående. Et emne undervises som regel over ett semester, og avsluttes med en eksamen eller obligatorisk(e) oppgave(r) som gir en sluttkarakter. I tillegg til en karakter får man et bestemt antall studiepoeng (forklares lenger ned) for å fullføre. Et studieprogram, eller «studie» på folkemunne, består av mange emner, hvorav noen er obligatoriske mens andre er valgfrie. Under hvert av studiene presentert på NTNUs hjemmesider vil du finne en oversikt over hvilke emner som inngår i det aktuelle studiet under fanen «Studiets oppbygning».

En oversikt over ALLE emner som tilbys ved NTNU finner du her.

Fakultet og institutt
Et fakultet er en avdeling på universitetet. Hvert fakultet har ansvar for egne fagområder og tilhørende studier. På NTNU har vi syv fakulteter, og hvert fakultet består igjen av flere institutter. Jeg, som studerer kjemi, tilhører for eksempel Fakultet for naturvitenskap (forkortes til NV-fakultetet) og Institutt for kjemi. Se her for en oversikt over alle NTNUs fakulteter og institutter.

Linjeforening
En linjeforening er en forening drevet av og for studenter. Foreningen er for studenter på ett eller flere spesifikke studier, og organiserer alt fra bedriftspresentasjoner til sosiale happenings for sine studenter. NTNU har et veldig aktivt linjeforeningsmiljø, og en oversikt over dem alle finner du her.

Professor
En professor er en person som forsker og underviser ved et universitet eller en høyskole. Professor er den høyeste tittelen for en slik jobb, og for å bli professor må man oppfylle relativt omfattende krav til kompetanse. På NTNU forholder vi oss til professorene nesten slik man er vant til å forholde seg til lærere på videregående, for det er ofte professorer som underviser studentene – også i grunnleggende emner de første studieårene. Ikke alle som underviser er professorer, så du kommer nok også til å møte både amanuenser og stipendiater.

Semester
På svensk betyr jo semester ferie, men på NTNU betyr det egentlig det motsatte av ferie – et semester er en arbeidsperiode. Et studieår består av to semestre. Høstsemesteret er fra august til desember, mens vårsemesteret er fra januar til juni. På NTNU er det vanlig å ha tre eller fire emner per semester.

For en oversikt over studieåret, se NTNUs studiekalender.

Studiepoeng
Studiepoeng er et tall som sier noe om hvor stort et emne er, og forklarer omfanget av et studieprogram. Å være fulltidsstudent innebærer å ta 60 studiepoeng i året, eller altså 30 studiepoeng per semester. På NTNU er emnene vanligvis på 7,5, 10 eller 15 studiepoeng (dette varierer fra universiteter til universitet), og dette innebærer at studentene her stort sett tar maks fire emner per semester. I forhold til omfang av studieprogram innebærer f. eks. en bachelorgrad at man har opparbeidet seg 180 (relevante) studiepoeng som igjen vil si tre års arbeid.

Generell info om hvordan studier er bygd opp finner du her. 😃

Har du støtt på noen andre universitetsord du stusser over? Legg gjerne igjen en kommentar! Du kan også stille oss spørsmål på NTNU Neste Stopp på Facebook eller @ntnustudent på Instagram.

– Tine O. Fauskanger, 4. klasse kjemi

One thought on “Hva er egentlig et studiepoeng?

Leave a Reply