Hvordan jeg skrev min bacheloroppgave

Hvordan skriver man egentlig en bacheloroppgave? Hva er prosessen? Hvor mye arbeid er det? Det kunne jeg så ønske at jeg visste før jeg startet å jobbe med oppgaven…

… så her er min erfaring for å gi deg et lite innblikk i hva som venter deg når du blir student!

Oppstarten

For meg startet vårsemesteret med et intensivt oppstartsseminar i uke 2. Akkurat hvordan bacheloremnet blir organisert er litt forskjellig fra studie til studie, men i år ble vår undervisning delt inn i intensive uker gjennom året, heller enn en eller to forelesninger i uka gjennom semesteret. Så, i uke 2 lærte vi om akademisk skriving, litteratursøk, kildekritikk og kildeføring. Vi ble introdusert for våre potensielle veiledere og begynte arbeidet med å utvikle en prosjektidé og problemstilling.

Fristen for å levere prosjektbeskrivelse var allerede i uke 3, så her var det bare å kjøre på! En prosjektbeskrivelse skal gi emneansvarlig en forståelse av hva du har tenkt å skrive om. Har du en problemstilling? Har du noen tanker om hvilken teori du vil bruke? Skal du intervjue noen, eller skal du kanskje analysere datasett? Selvfølgelig er det litt vanskelig å svare på alt dette allerede i uke 3, så det man skriver i prosjektbeskrivelsen er ikke endelig. For det meste brukes prosjektbeskrivelsen til å velge ut en god veileder til prosjektet ditt, sånn at du får hjelp av noen som har ekspertise innen det du vil forske på. Jeg valgte å skrive om nettsiden GoSupermodel og undersøke hvorfor siden ble lagt ned i 2016.

Jeg skal være ærlig, det var litt skummelt å plukke opp boken “Den gode oppgave”. Tanken på at jeg trengte den til å skrive en BACHELORPPGAVE var litt mye, haha! Men, i uke 4 fikk vi tildelt veileder og jeg hadde mitt første veiledningsmøte! Etter dette følte jeg endelig at jeg begynte å komme litt i gang. Jeg fikk anbefalt litteratur jeg burde lese og teori jeg kunne ha med, så plutselig hadde jeg en liste med gjøremål jeg skulle få gjort før neste møte. De neste ukene brukte jeg på å sette meg inn i teorien veileder hadde anbefalt og lese i “Den gode oppgave”.

Samle inn empiri

Når teorien begynte å sitte var det på tide å samle inn empiri. Med empiri menes alt av analysemateriale du selv samler inn. Jeg valgte å gjennomføre intervju. Da måtte jeg skrive en intervjuguide som skulle godkjennes av veileder, kontakte de jeg ville intervjue og så (selvfølgelig) intervjue dem. Dette tok lenger tid enn jeg trodde det kom til å ta, men 22. mars var jeg i mål! Intervjuer kan være vanskelige, fordi du blir så utrolig avhengig av informantene dine for å jobbe videre med prosjektet. Ble noen syke og måtte avlyse intervjuet? Ja, da får du ikke jobbet noe særlig med bacheloroppgaven den uka. Det kan være litt stressende, men definitivt verdt det når alt er på plass.

I denne perioden hadde vi også midtveisseminar med bachelorklassen. Her holdt vi en 15 minutters presentasjon for resten av klassen om prosjektet vårt og prosessen så langt. Hadde vi funnet relevant teori enda? Hvordan har vi valgt å disponere oppgaven? Hadde vi begynt innsamling av empiri enda? Tanken med dette var at vi alle skulle få innblikk i andres prosjekt og gi oss mulighet til å hjelpe og få hjelp av hverandre. Dette var faktisk overraskende inspirerende, alle i klassen min jobbet med så utrolig mye forskjellige og spennende! Og det var veldig beroligende at ingen hadde kommet mye lenger enn meg, haha.

Starte å skrive

Plutselig var det to måneder igjen til innlevering, og det var ingen grunn til å holde av skrivingen noe mer! Etter at jeg var ferdig med å samle inn empiri hadde jeg et veiledningsmøte om hvordan jeg nå skulle strukturere oppgaven min. Det som var litt morsomt med min oppgave var at informantene alle presentere helt forskjellige forklaringer på nedleggelsen til GoSupermodel, og det gjorde at jeg kunne strukturere oppgaven som en presentasjon av disse forklaringene.

Så da var oppgaven strukturert, jeg visste hva jeg skulle skrive, og hvordan jeg skulle argumentere. Da var det bare å få den ned på papiret! Jeg brukte slutten av mars og første halvdel av april til å skrive en introduksjon og få på plass teori- og metode-delene mine. Introduksjonen er litt som prosjektbeskrivelsen, man beskriver hva oppgaven skal handle om og hvilken teori og empiri man skal bruke. I teoridelen beskriver man teorien sin i mer detalj og forklarer hva teorien skal brukes til senere i oppgaven. I metodedelen forklarer man hvordan og hva man ha samlet inn av empiri.

Analysen

Ah, analysen. Den største og vanskeligste delen av en hver oppgave! Her er det alle poengene dine skal komme frem, her skal du bruke empiri og teori til å utforske problemstillingen din og argumentere deg frem til en konklusjon. Det kan være lett å føle på presset når man skal sette seg ned med analysen. Alt man ha skrevet tidligere skal nå nyttiggjøres. For meg hjalp det å ta en ting av gangen, så jeg begynte med et intervju og jobbet meg sakte gjennom.

Her var det også fint med veiledningsmøter når jeg følte meg litt lost! Hvor hadde jeg skrevet for mye? Hvor hadde jeg skrevet for lite? Kom argumentasjonen min tydelig frem? Alt dette kunne veileder hjelpe meg med. I tillegg hadde vi et til bachelorseminar i starten av april. Dette var en designert skriveuke. Det var ingen undervisning, men vi fikk muligheten til å møte på skolen og alle sitte å skrive i samme rom. Det hjalp veldig på motivasjonen!

Snart ferdig!

Første uka i mai trodde jeg at jeg var ferdig med oppgaven. Da hadde jeg skrevet om analysen et par ganger og ventet på min siste tilbakemelding fra veileder. Når jeg fikk mail om at veileder hadde enda et forslag til teori jeg burde skrive om, kjente jeg at jeg ble skikkelig lei. I ettertid skjønner jeg at viktig å prøve å heve oppgaven så mye som mulig, men der og da skjønte jeg ikke hvorfor jeg skulle ha det med. Jeg har jo skrevet så mye, er ikke det nok? Vel, med litt hjelp fra venner og familie fikk jeg tatt meg sammen og motivert meg til å lese og skrive om det også.

Til slutt før oppgaven kunne sies å være heeelt ferdig måtte jeg gå gjennom og luke ut stavefeil og rart formulerte setninger, skrive ferdig litteraturlista og skrive et sammendrag. Sammendraget skal være en beskrivelse av hele oppgaven, litt som som introduksjonen, men skal i tillegg forklare hva oppgaven konkluderte med.

Ferdigstilling og levering

Vi klarte det folkens! Oppgaven er offisielt 100% helt ferdig og klar til å leveres. Eller, det er noen småting som skal ordnes før det. For det første måtte jeg komme på en tittel, og det var IKKE lett skal jeg si deg! Når det var gjort kunne jeg lage en forside til oppgaven. Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres på NTNU skal ha samme utseende, så her brukte jeg en NTNU portal som automatisk genererer forsiden og putter den først i oppgaven, veldig kjekt!

Når alt det var gjort var jeg endelig klar for levering! Det var en utrolig surrealistisk opplevelse å trykke på “Lever nå” knappen etter så mye arbeid, men gud så deilig det var! Jeg skal ærlig innrømme at jeg var ganske stolt av meg selv da, haha!

Sånn kan det altså gå å skrive bacheloroppgave! Det er mye jobb, men også overraskende artig å jobbe med noe man har valgt ut helt selv. Jeg håper du nå er litt mindre bekymret for bacheloroppgaven som ligger i din fremtid!

Signe, medievitenskap, 2. år

3 thoughts on “Hvordan jeg skrev min bacheloroppgave

  1. Så fint at du delte. skal komme tilbake her om 2 år når jeg skal gjøre oppgaven min. Takk! <3 <3 <3 <3 <3

    1. Så bra det var til nytte for deg Charlotte! Bacheloroppgaven er ikke såååå skummel når man er midt oppi det som den føles ut før man setter i gang. Masse lykke til 😀

      – Signe

Leave a Reply