Ut i jobb – Hvordan deltidsjobb førte til karriere

Karoline begynte på bachelor i matteknologi etter videregående. I dag jobber hun som prosjektleder for IT-bedriften Evry.

Her er hennes vei fra studie og ut i jobb, med noen tips til deg som skal begynne å studere.

Veien fra NTNU til Evry

— Jeg har en bachelor i Matteknologi fra NTNU, med fordypning i fiskeindustrien. Studiet retter seg mot teknologien i næringsmiddelindustrien, og ga meg forståelse for kvalitet- og matvaretrygghet. Det gjorde meg rustet til å sikre trygghet fra råstoff til ferdige matvareprodukter, sier Karoline.

Etter endt bachelor begynte hun på en master i Ledelse av Teknologi. Masteren bygget videre på bacheloren og ga henne kunnskap om sammenhengen mellom økonomi, ledelse og teknologi. Hun fikk også en mer helhetlig forståelse for innovasjon, forretningsutvikling, teamledelse og strategiarbeid, som hun i dag jobber mye med.

— Jeg får benyttet mye av det jeg har lært i min masterutdanning. I rollen som prosjektleder er ingen dag lik, så man må til en enhver tid kunne håndtere nye mennesker, lede ulike team, håndtere økonomi, forstå det strategiske bedriften baserer seg på og teknologien i IT-bransjen, sier Karoline. .

Erfaring fra arbeidslivet gjennom studiet

Allerede som student var Karoline tidlig ute med å opparbeide seg erfaring med arbeidslivet. Både gjennom jobb i sportsforretning og prosjekter gjennom studiet.

— Under masterstudiet var jeg studentassistent i faget Ledelse av Teknologi, Team og Samhandling, hvor jeg veiledet flere team i oppgaveskriving for en teknologibedrift. Dette var en lærerik jobb som gav meg erfaring i håndtering av ulike mennesker og team, og jeg fikk opparbeidet meg mer kunnskap om næringslivet. Det endte til slutt med at jeg fikk jobb hos denne bedriften, sier Karoline.

Også i bachelor- og masteroppgavene jobbet hun med arbeidslivet. Bacheloren ble skrevet i samarbeid med Marin Harvest, Nofima og NTNU. Masteroppgaven skrev hun for Multiconsult om hvordan mentale modeller kan påvirke samhandling og tilrettelegging av effektivitet i team.

Fornøyd med arbeidsplassen

I dag jobber hun for EVRY, hvor hun trives godt. Det er både takket være spennende arbeidsoppgaver og sosiale arrangementer med kollegaer.

— På arbeidsplassen har vi et godt arbeidsmiljø, hvor jeg er omgitt av hyggelige kollegaer. Vi sitter i åpent landskap, så det er stort rom for samarbeid og å hjelpe hverandre.

— Ingen dag på jobb er lik. Det dukker stadig opp nye problemstillinger som må håndteres. Samtidig krever de ulike prosjektene jeg kjører regelmessig oppfølging; både av kunder, det administrative og teamene, sier Karoline.

Som prosjektleder jobber man en del alene, men også i team, siden et prosjekt ofte baserer seg på teamarbeid. Tverrfaglig team mener jeg er avgjørende for å kunne opparbeidet seg en større forståelse og innhente flere synsvinkler av et tema – og noe det absolutt burde vært mer av i arbeidslivet.

Til slutt spurte vi om hun hadde noen tips til deg som har eller skal søke studie ved NTNU. Da ramset hun opp i fleng:

  • Studer det du har lyst til!
  • Innhent så mye kunnskap du klarer. Å kunne å lære nye ting og vær åpen for ny kunnskap, som man absolutt lærer i studietiden, er gull verdt i arbeidslivet.
  • Nyt studietiden!

Sondre, musikkvitenskap, 4.år

Leave a Reply