Praksis i utlandet

Det er mye praksis på sykepleiestudiet, men visste du at det er mulig å ta noe av denne praksisen i utlandet? Vi har snakket med sykepleiestudenten Ingrid, som for tiden har praksisperiode i Spania.

NTNU har mange ulike utvekslingsmuligheter, der det å fullføre en praksisperiode i utlandet er en av dem. Dette er en super mulighet for deg som ønsker å studere utenfor Norge, men kanskje ikke ønsker å være borte så lenge som et helt semester.

Studieløpet på sykepleie

Sykepleien er en bachelorgrad med veksling mellom teori, ferdighetstrening og praksis. Studiet består av 50% praksis fordelt på 3 år. Første året er det en periode med praksis på 8 uker, andre og tredje året har to praksisperioder på ca. 8 uker. Man har mulighet til å reise på utveksling de tre siste praksisperiodene til for eksempel Spania, der Ingrid for øyeblikket er.

Mer om praksis på studiet

I løpet av studiet skal man gjennom til sammen fem praksisperioder, på sykehjem, hjemmesykepleie, kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og psykiatri. Gruppen man er i praksis med har en praksislærer, en lærer fra universitetet som skal følge deg gjennom perioden med praksisavtale, midtvurdering og sluttvurdering. Hver enkelt student får tildelt en til tre praksisveiledere som skal veilede, vurdere og følge deg gjennom hele praksisperioden.

Hvor har du vært i praksis tidligere?

“Jeg har til nå vært gjennom praksis på sykehjem, kirurgisk avdeling og er nå i praksis på et sykehus i Spania på medisinsk avdeling. I følge mitt praksisløp skulle jeg ha vært i hjemmesykepleien, men denne praksisen utgår da jeg valgte å dra på utveksling.”

Kan du fortelle hvordan oppholdet i Spania er?
“Vi er fem studenter fra NTNU Trondheim som er på utveksling i Spania, Tortosa. Vi bor i et studenthus med flere andre studenter, de fleste er fra andre steder i Spania. De som driver studentboligen er et ektepar som også bor her og hjelper med oss med det vi skulle trenge. Inkludert i husleien får vi frokost, lunsj og middag hver dag, samt vasking av rommene våre. Den første perioden i praksis her i Spania er vi fordelt på ulike avdelinger på sykehuset, med lik turnus der vi bare går kveldsvakter fra kl. 15 til 22. De siste fem ukene skal vi være i praksis på en helseinstitusjon, hvor vi får oppleve og erfare en annen del av helsevesenet her i Spania.”

Hva er det beste med å være på utveksling?
“Det beste med å være på utveksling i Spania er at vi får oppleve en annen kultur og få et innblikk i hvordan sykepleie utøves i et annet land. Det er også veldig deilig å komme seg til varmere strøk på denne tiden av året.”


NTNU tilbyr masse ulike utvekslingsmuligheter, så du finner helt sikkert noe som passer for deg. Sjekk ut nettsidene til NTNU for å se hvilke muligheter de ulike studiene har.

– Åsne, pedagogikk, 3. år

2 thoughts on “Praksis i utlandet

  1. Jeg går 2.året sykepleie i Trondheim, og har veldig lyst til utveksling i Spania! Er det mye konkurranse for å få plass i Spania? Er det en stor utfordring mtp språket?

    1. Heihei! Det høres veldig spennende ut med utveksling i Spania 🤩 Jeg vet dessverre ikke nok om det til å kunne hjelpe deg så jeg anbefaler deg å ta kontakt med studieveilederen din (hvis du ikke allerede har gjort det). Du finner kontaktinformasjon til din studieveileder her: https://www.ntnu.no/studier/bspl/kontakt

      – Martha, industriell kjemi og bioteknologi, 5.år

Leave a Reply