Hva innebærer egentlig opptakskrav?

Du har kanskje sett dem før, INGAR2, HING eller REALFA, uten å egentlig forstå hva de betyr. Da kan jeg fortelle deg at dette er kravkoder som står oppført ved spesifikke studier. Noen studier har nemlig spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om studiekompetanse. Hvordan skal du vite hvilke studier du kvalifiserer til? Ved hjelp av kravkodene!

 

Her får du en guide i hva kravkodene innebærer, slik at du vet hva som er opptakskravet til ditt drømmestudium.

Studiekompetanse i sin enkleste form

Generell studiekompetanse kreves for å bli tatt opp som student ved NTNU. En annen mulighet er realkompetanse, som du kan søke deg inn med grunnlag i dersom du er over 25 år og ikke allerede har generell studiekompetanse. Det innebærer kunnskap og ferdigheter du har fått gjennom ulønnet eller lønnet arbeid, og det legges vekt på om du har de nødvendige faglige forutsetningene. Hvis studiet du søker på har spesielle krav til karakterer i noen fag, gjelder dette også for deg som søker med grunnlag i realkompetanse. Du kan lese mer om realkompetanse her.

Den generelle studiekompetansen får du ved bestått treårig videregående opplæring, eller med fagbrev/svennebrev med påbygging i fellesfag. Selv om dette er de vanlige rutene, finnes det alltid andre veier å ta. Men denne guiden er for deg som befinner deg et sted på veien og lurer på hvilke tilleggsfag som gjelder for ditt drømmestudie, og det skal vi se på nå gjennom de ulike kravkodene.

Spesiell studiekompetanse

REALFA
Denne kravkoden gjelder for studier innen matematikk og naturvitenskap, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har selvfølgelig et utvalg av disse. Koden innebærer krav om matematikk R1 eller S1+S2, i tillegg til én av de følgende kombinasjonene: Matematikk (R1+R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Det er verdt å merke seg at NTNU skal ha en forsøksordning på noen av disse studiene de neste tre studieårene, hvor det kreves Matematikk R2 i tillegg til R1, men de ulike kombinasjonene står du fritt til å legge ved som tidligere. Dette gjelder studiene bachelor i matematiske fag, årsstudiet i matematiske fag, bachelor i kjemi og bachelor i fysikk. Koden kalles REALR2

LÆRER
Denne kravkoden er nesten selvforklarende, og gjelder for opptak til grunnskolelærer- og femårig lektorutdanning. Til denne utdanningen er du ikke nødt til å ha mer enn generell studiekompetanse, men du må ha minst karakteren 3 i norsk og 4 i matematikk. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke hvis du har bestått programfag matematikk med omfang på 140 timer med S1, S2, R1 eller R2. Det er også mulig å bli tatt opp med en treer i matematikk dersom du består et forkurs før du søker.

LÆREAL
Hvis du skal ta lektorutdanning i realfag, er dette koden du skal forholde deg til. I tillegg til generell studiekompetanse må du ha Matematikk R1 eller S1+S2, med en av de følgende kombinasjonene: Matematikk (R1+R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2),  Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

INGAR2
NTNU tilbyr en rekke sivilingeniørutdanninger samt femårig master i teknologi. For å bli tatt opp må du ha Matematikk R1, eller S1+S2, og R2, og fysikk FYS1. Karakteren i R2 må være 4 eller høyere.

HING
Opptakskravet for bachelor i ingeniørfag på NTNU innebærer programfag i matematikk med R1, eller S1+S2, og R2, i tillegg til fysikk FYS1.

ARKN
Lyst til å studere arkitektur? NTNU tilbyr det også! Denne fagkoden viser til at du må ha matematikk R1+R2 og fysikk FYS1.

MEROD
Dersom du vil studere medisin, må du i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1 eller S1+S2, og fysikk FY1 og kjemi KJE1+2.

row of books in shelf
Photo by Pixabay on Pexels.com

BIOI
NTNU utdanner bioingeniører, og fagkoden viser til at du må ha matematikk R1 og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1.

MARTE
Ja, dette er faktisks en kravkode, og den gjelder hvis du søker deg inn på nautikk. Det holder med generell studiekompetanse, men søkere som har bestått 2-årig teknisk fagskole eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilutdanning kvalifiserer også.

MUNTNU
For deg som vil studere musikkvitenskap og musikkteknologi, kreves en opptaksprøve med en teoretisk del og en praktisk del. Denne må bestås for at du skal få plass på studiet. Dersom du vil studere musikkteknologi kreves også et godkjent musikkteknologisk arbeid. Kravkoden kalles da MUSIT.

MATRS
Opptaket til informatikk og teknologiutdanninger med R1-krav, innebærer at du må ha matematikk R1, eller S1 og S2. Dette kravet gjelder også for 5-årig studium i samfunnsøkonomi.

Mangler du fag?

Kanskje du er en av de som nå oppdager at du mangler ett eller flere fag for å komme inn på drømmestudiet. Men fortvil ikke, det finnes flere måter å ta opp fag på. NTNU tilbyr forkurs i sammenheng med noen av utdanningene, og mer informasjon om det kan du finne her. Det er også mulig å ta opp fag som privatist, for eksempel gjennom Sonans, NKI Nettstudier eller Bjørknes. Vi i NTNU Neste Stopp anbefaler at du søker opp og finner frem til den privatistutdanningen som passer best for deg.

Dette blogginnlegget har som hensikt å gi deg oversikt over kravkodene, men hvis du verken oppfyller kravene eller vil gå forkurs eller studere som privatist, kan det hende at du kvalifiserer for å ta en av de andre veiene mot drømmestudiet. Sjekk ut årets studiehåndbok for mer informasjon her.

 

 

– Ingrid, medievitenskap, 3. år

 

One thought on “Hva innebærer egentlig opptakskrav?

Leave a Reply