Hva skjer om man stryker på eksamen?

Mange nye (og gamle) studenter er redde for å stryke på eksamen, men hva skjer egentlig om du stryker?

I disse dager får mange studenter ved NTNU resultatene på sine første eksamener, og mange er redde for å stryke. For å gjøre det helt klart med en gang, du blir ikke kastet ut av studiet ditt om du stryker! De fleste studenter opplever faktisk å stryke en eller flere ganger i løpet av studietiden.

Men hva er det egentlig som gir stryk? 

Stryk er når du får karakteren F, eller ikke-bestått på eksamener som graderes med bestått/ikke-bestått. På NTNU finnes følgende grunnleggende karakterskala, som brukes i mange fag.

Karakterskala for prosentvurderingsmetoden #

A: 89–100 poeng

B: 77–88 poeng

C: 65–76 poeng

D: 53–64 poeng

E: 41–52 poeng

F: 0–40 poeng

Vær oppmerksom på at disse karaktergrensene er veiledende.

Husk også at du har rett på en begrunnelse for din karakter, samt at du har muligheten til å klage på karakteren. Vær dog klar over at om du klager kan du også få en dårligere karakter enn den du opprinnelig hadde.

Hvor mange forsøk har jeg?

Tidligere hadde man ubegrenset antall forsøk på eksamener ved NTNU, men etter fusjonen trådte nye regler i kraft fra 1. Januar 2016. Det innebærer at du nå har tre regulære forsøk på hver eksamen, samt at man søke om både et fjerde og et femte forsøk under spesielle betingelser. Les mer om dette her. I motsetning til på videregående er det heldigvis gratis å ta ny eksamen på NTNU.

Ny eksamen (kontinuasjonseksamen, kalles ”kont”) kan enten tas påfølgende semester, eller i uke 32 og 33, altså rett før semesterstart. Mer om utsatt eksamen kan du lese her.

Mister jeg støtten fra Lånekassen?

Mange nye studenter er redde for å miste studiestøtten fra Lånekassen om de stryker på eksamen, men heldigvis skal det mere til enn som så. For at du skal miste støtten fra Lånekassen må du faktisk ligge hele 60 poeng bak din naturlige studieprogresjon, hvor 60 poeng regnes som 100% studie gjennom et studieår.

Om du er fulltidsstudent og stryker på alle fagene dine gjennom hele studieåret vil du med andre ord miste støtten fra Lånekassen. Her er det imidlertid viktig å påpeke at det naturligvis gjøres unntak om du har en tungtveiende grunn.

Det som imidlertid er verdt å merke seg er at 40% av studielånet ditt kan gjøres om til stipend, forutsatt at du står på eksamen. Står du på alle eksamener gjennom året har du tatt 60 studiepoeng, og du er følgelig kvalifisert til å få 40% av lånet ditt omgjort til stipend, som du da ikke trenger å betale tilbake til Lånekassen etter endt studie.

Lønner seg å stå!

I undervisningsåret 2018-2019 er studiestøtten 108 250kr, hvor du altså kan få omgjort 43 300 til stipend om du står på alle eksamener. Stryker du imidlertid på tre eksamener på 10 studiepoeng, til sammen 30 poeng, får du altså bare 21 650 av lånet omgjort til stipend. Med andre ord, det lønner seg å stå på eksamen!

I denne sammenhengen må det imidlertid skytes inn at om du tar eksamen på nytt innen et år, og står, vil du likevel kunne få omgjort lånet til stipend.

Avslutningsvis vil vi igjen minne om at det er helt vanlig å stryke på en eksamen eller to i løpet av studietiden, og at det mest sannsynlig kommer til å gå helt fint om du skulle stryke.

Til slutt et par tips for hvordan du kan unngå å stryke:

  • Jobb jevnt gjennom semesteret.
  • Fokuser på eksamensrelevant pensum, se på tidligere eksamensoppgaver.
  • Lær deg noen deler av pensum grundig i stedet for å lære deg alt overfladisk.
  • Disponer tiden riktig på eksamen, gjør først de oppgavene du føler du har best sjanse til å få til.
  • Få en god natts søvn kvelden før eksamen! Et uthvilt hode tenker veldig mye bedre enn et slitent.

2 thoughts on “Hva skjer om man stryker på eksamen?

Leave a Reply