Et friår for felleskapet: Fra sykepleier til stedlig leder i Studentparlamentet.

Julie har studert to av tre år på sykepleie ved NTNU i Gjøvik. Etter det andre året valgte hun å ta en pause fra studiene og jobbe fulltid som stedlig leder i Studentparlamentet på Gjøvik. Til høsten setter hun i gang med det siste året som sykepleiestudent. I dette intervjuet møter vi en student som har jobbet for studenter.

Navn: Julie Heiberg

Alder: 24 år

Studie: Sykepleie

Man er ikke tillitsvalgt på barneskolen lenger

Beskriv deg selv med tre ord:

– Målbevisst, sta og snill

Hvor lenge har du gått på campus Gjøvik?

– To år som student og ett år som fulltidsansatt i studentpolitikken.

Hvordan har studiet vært hittil?

– Intensivt. Det er ganske mye man skal igjennom på kort tid. Vi er veldig mange da, så du har mange å spørre om hjelp. Det er et veldig godt miljø.

Ja, for dere er jo ganske mange som studerer sykepleie på Gjøvik?

– Ja, 160 – 170 stykker i starten.

Hva har du gjort ved siden av studiet?

– Det første året var jeg kulltillitsvalgt (KTV), deretter ble jeg instituttillitsvalgt (ITV). Jeg ble veldig engasjert i studentdemokratiet når jeg var KTV og jobbet med klassen og kullet og videre oppover. Derfor hadde jeg lyst til å stille til ITV det andre året.

Som kulltillitsvalgt representerte Julie sin egen klasse med sykepleiestudenter. Da hun på sitt andre studieår ble instituttillitsvalgt representerte hun hele institutt for helsevitenskap som blant annet inneholder sykepleie, radiografi og ergoterapi.

Det var på denne tiden Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU og Julie fikk være med å forme hvordan samarbeidet skulle være i studentrådet på medisin- og helsevitenskap i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Etter året som ITV valgte Julie å stille til valg som stedlig leder (leder på Gjøvik, red.adm) for Studentparlamentet.       

Så, det å være ITV ga mersmak?

– Ja, helt klart, og jeg har jo vært innom alle gradene fra KTV til leder. Det har gjort at jeg har lært noe hele veien. Som leder i studentparlamentet hadde jeg erfaring fra alle nivåene på Gjøvik, noe som gjorde det lett for meg å relatere meg til de som kommer med spørsmål.

Ved siden av å være engasjert i studentpolitikken har Julie hatt opptil tre deltidsjobber.

– Jeg hadde to butikkjobber det første året på sykepleie. Jeg jobbet også på Huset (studenthuset på Gjøvik, red.adm). Jeg liker ikke å kjede meg. Hun forteller riktignok at det hadde konsekvenser: Det var nok ikke det lureste jeg har gjort. Jeg anbefaler ingen å ha så mange jobber ved siden av studiet.

Men hun får ikke anbefalt de forskjellige vervene nok: – Man trenger jo ikke å ta et år fri fra studiene for å jobbe som stedlig leder (leder på Gjøvik, red.adm) for at det skal telle. For det å være institutt- eller kulltillitsvalgt kan faktisk gi deg jobb i fremtiden. Man er ikke tillitsvalgt på barneskolen lenger, det er snakk om høyere utdanning, så det teller mye mer.    

Hvordan vil du beskrive det siste året?

Ekstremt travelt. I februar gikk reiseregnskapet for 2018 med borte- og hjemme-netter i null. Da hadde jeg altså like mange netter borte som jeg hadde hjemme. Nå har jeg flere netter hjemme enn borte totalt.. Det er veldig mye reising fordi vi (NTNU) er så geografisk spredt. Dette gjør jo at vi blir nødt til å samarbeide bra.

Jeg tror faktisk vi i studentdemokratiet er flinkere til å samarbeide enn de ansatte ellers er på NTNU.

Også har det vært et veldig lærerikt år. Jeg har lært utrolig mye om diverse systemer i UH-sektoren og samarbeid. Jeg har fått muligheten til å gjøre utrolig mye kult.

På hvilken måte har tiden din på NTNU påvirket livet eller fremtiden din?

Om ett år er jeg ferdig utdannet sykepleier. Jeg er rimelig sikker på at det ikke finnes så mange 25 år gamle sykepleiere som har ett års ledererfaring. Pluss at all tillitsvalgt-jobbingen har gjort meg flinkere til å samarbeide med mange forskjellige mennesker. Også er det absolutt et pluss at det står “NTNU” på vitnemålet mitt. Etter å ha tenkt seg litt om forteller Julie: Det viktigste av alt er at jeg har gått sykepleie; for det trengs. Men ettersom jeg har den erfaringen jeg har ervervet meg gjennom NTNU så tror jeg at jeg får den jobben jeg vil ha og ikke bare “en jobb”. Nå har jeg jobbet med studenter fra alle mulige studier og jeg har hørt så mange historier fra arbeidsgivere som har nevnt spesifikt at tillitsvalgt-erfaring kan gjøre at du prioriteres høyere til et jobbintervju.    

Vet du hva du vil bli når du blir stor?

Hehe, jeg hater det spørsmålet. Nå blir jo jeg sykepleier, det er første steg. Jeg tror jeg har lyst til å undersøke litt mer hvilket felt jeg trives med. Jeg har jo dannet meg et overordnet bilde av alle feltene gjennom praksis. Jeg var kun innom ett medisinsk felt og ett kirurgisk, men det finnes jo masse forskjellig innenfor det igjen. Så jeg vil nok prøve meg litt mer på de to. Også vurderer jeg helseledelse. Da er man fortsatt sykepleier, men man kan også jobbe som for eksempel avdelingsleder. Det trengs sykepleiere oppover i systemet også, ikke bare leger. Vi kan forskjellige ting, og det er en grunn til at vi har begge deler.

Jeg tror jeg skiller meg litt ut fra andre sykepleiere ved at jeg ikke kun vil jobbe med mennesker. Jeg jobber gjerne litt på kontor med tall og sånt også.

Har du noen tips til studenter som begynner til høsten?

– Engasjer deg! Det må ikke være i studentdemokratiet. Det finnes en forening, en gruppe eller et lag for alle, uansett hva du liker å drive med. Hvis du brenner for politikk eller bare å gjøre det lettere for deg å spille fotball så har du Studentparlamentet og Velferdsutvalget som omfatter både campus og universitet. Vil du jobbe med det faglige rundt deg så kan man engasjere seg i linjeforeninger. Det finnes så mye du kan finne på, det er så bra å ha på CV’en og det gjør studiehverdagen et hakk rikere. Da får du gjort noe annet enn å bare studere; livet består av mer enn å sitte på skolebenken.

 

Leave a Reply