Teknisk utdanning: Hva er egentlig forskjellen på tre og fem år?

Utsikt fra Nidarosdomen en kveld i August

Hva skal jeg egentlig studere, lurer mange på når søknadsfristen nærmer seg. Etter fusjonen har NTNU fått et stort repertoar av tekniske og naturvitenskapelige utdanninger, og det er kanskje enda vanskeligere å velge ut hva en vil studere nå enn før. Skal du for eksempel studere 5-årig datateknologi (siv.ing), 3-årig informatikk eller 3-årig dataingeniør? I denne bloggposten skal jeg få oppklart de store mytene om forskjellene på de forskjellige gradene, og forhåpentligvis hjelpe deg litt mer på veien.

De forskjellige gradene

NTNU har som sagt en bråte av forskjellige typer tekniske utdanninger og i all hovedsak er det de tre forskjellige gradene under som gjelder.

5-årig sivilingeniørutdanning er et profesjonsstudium på fem år som holder til på campus Gløshaugen i Trondheim og ender i graden Master i teknologi (sivilingeniør). Det som gjerne skiller disse gradene fra de andre er blant annet at du ikke får noen grad etter 3 år, som du får i et 3+2 løp. Dette er også ganske låste studier hvor hele løpet gjerne er lagt opp for deg fra start til slutt, og da etter hvilken retning du går. Her også skal alle igjennom de samme fagene i matematikk, fysikk og statistikk (med noen modifikasjoner), som til slutt danner grunnlaget for en ingeniørutdanning.
En oversikt over alle sivilingeniørstudier finner du her!

3-årig ingeniørutdanning er også gjerne kjent som høgskoleingeniør og ved NTNU holder disse studentene til i Gjøvik, Ålesund og på campus Gløshaugen i Trondheim stort sett. Ved å ta denne type utdanning ender du opp med en ganske slagkraftig utdanning med et godt grunnlag i realfag. Her har du i motsetning til en sivilingeniørutdanning en grad etter 3 år, og mange går derfor rett ut i jobb etter utdanningen. Det kvalifiseres også som regel til en 2-årig master som ender opp med tittelen sivilingeniør etter disse utdanningene, men da må en gjerne ta ekstra valgfag i matematikk og fysikk for å kunne kvalifisere til opptak.
En oversikt over alle ingeniørstudium finner du her!

3-årig realfagsutdanning er et ganske vidt utdanningsløp som holder til på de fleste campus. Med ganske vidt studieløp, så menes det at en god del av studieløpet som regel består av valgemner. Det er mulig på disse studiene å enten spesialisere deg tungt innenfor retningen du har valgt, eller gå bredt ut for å tilegne deg en unik tverrfagelig kompetanse. Et eksempel er informatikk hvor de fleste nok kun velger relevante IT-emner, mens det også er en del som har kombinert en annen grad som psykologi, økonomi og annet med selve IT-graden. Du kan også ved mange av disse utdanningene søke deg videre inn på et tilhørende masterstudium, men også to-årig master som sivilingeniør om du velger de riktige valgemnene i matematikk og de andre emnene som kreves for en sivilingeniørgrad. Dette bør riktignok sjekkes opp på forhånd, da det varierer stort mellom de ulike studiene.
En oversikt over realfagsstudier finnes her!

Utsikt fra Nidarosdomen en kveld i August
Utsikten fra toppen av Nidarosdomen

Men hva er egentlig forskjellen, og hva skal jeg gå?

Nå har jeg gitt litt basic informasjon om de forskjellige studieretningene, men hvordan skiller dette seg egentlig i prakis? Jeg kan igjen dra inn mitt eget fagområde, nemlig IT.

Et av kanskje de valgene jeg ofte hører mest om er gjerne valget mellom sivilingeniør i datateknologi, bachelor i informatikk og dataingeniør. Det kan være mange grunner til at valget er der, men det er et svært vanlig dilemma. Selvom dette eksemplet i all hovedsak dreier seg om IT, så kan de relateres til de fleste fagområder.

Siden NTNU nettopp har vært i en fusjonsprossess, så er ting lagt opp en del forskjellig. Av disse studiene er datateknologi og informatikk likest, i og med at dette er studier som tilhørte “gamle” NTNU. Forskjellen er egentlig nesten så liten av hvis man tar den med en klype salt, så er matte byttet ut med et valgfag. Det er riktignok to basic matematikkemner i informatikk-graden, men disse kan justeres opp til sivilingeniørmatte eller en mellomting. Du kan altså i prinsippet ta deg en bachelor i datateknologi med tilhørende mattekunnskaper, eller spisse deg ekstremt inn i de IT-fagene du ønsker. En av forskjellene som ofte ligger på bachelorstudium er nmelig det faktum at du ikke velger noen retning og kan ta det du vil av emner i forskjellige retninger.

IMG_1207
Robot pimpet opp med ketchup til sumokonkurranse

Ved nyttår kom også dataingeniør (bachelor) inn i bildet ved NTNU. Dette er som beskrevet over en litt mer teknisk bachelorgrad enn informatikk og er mye mer låst, du får i gjengjeld riktignok en ingeniørtittel som er ettertraktet i arbeidslivet og mulighetene er store for å kunne gå rett ut i jobb som ingeniør. Her er det riktignok en del endringer og annet opplegg en de to tidligere nevnte studiene, da dataingeniørlinjene holder til på de tidligere høgskolene og følger deres undervisningsform.

Alt dette kan også relateres til de andre sivilingeniør, realfag og ingeniørstudiene, men sjekk også gjerne opp hvordan studieløpene er lagt opp mot hverandre. Nettopp på grunn av fusjonen kan det nok skape en del forvirring pga forskjellige type grader, men dette bedrer seg nok fremover i årene som kommer.

Jeg håper dette hjelper deg med å velge hvilket studie du ønsker å begynne på og at du tar det rette valget.

  • Christoffer, informatikk, 2.år

3 thoughts on “Teknisk utdanning: Hva er egentlig forskjellen på tre og fem år?

Leave a Reply