Linjeforeninger – er det noe viktig da?

Hei på deg! Vet du hva en linjeforening er? Hvem består en linjeforening av? Er det vits å engasjere seg i en linjeforening? Jeg visste ikke det, da jeg startet å studere. Men tro meg – det er verdt å vite!

Hva en linjeforening er, med få ord.

En linjeforening er en samling av studenter fra et spesifikt studieprogram. De fleste studieprogrammene har sin egen linjeforening, men noen linjeforeninger driftes av- og for flere studieprogram. Linjeforeningene drives av studentene selv, og jobber generelt for å skape et bedre sosialt- så vel som faglig miljø. Utifra dette, arrangerer de mange forskjellige aktiviteter, som vi skal høre litt mer om.

Du kan både engasjere deg administrativt i linjeforeningen, eller bare være et ordinært medlem som kan komme og gå på de arrangementene du ønsker. I styret i linjeforeningene sitter studenter fra alle studieprogrammenes årskull på frivillig basis. De har hver sine ansvarsområder, men tar mange av de større beslutningene sammen. For eksempel er det vanlig å ha en leder, en økonomiansvarlig, en som er ansvarlig for det faglige, en som er ansvarlig for det sosiale og så videre. Linjeforeningene holder også generalforsamlinger, der alle studenter tilknyttet de relevante studieprogrammene kan møte opp. Selv har jeg vært med på et par av disse – da har jeg fått en liten update på hva som skjer, muligheten til å stemme inn nye kandidater til styret, og diskutere og stemme på andre vedtak! Pluss at det har vært gratis pizza på generalforsamlingen! NamNAm!

Ved å være medlem får man ofte rabatterte priser ved arrangementer linjeforeningen står bak, og andre goder. Alle linjeforeningens aktiviteter er dessuten for studentene, enten de er i styret, medlem eller ikke-medlem, så det vil alltid være åpent for deg som student. Det sosiale er tross alt en veldig stor del av linjeforeningens aktivitet! Det er et ypperlig sted for å bli kjent med andre medstudenter.

Felles aktiviteter for linjeforeningene

Som nevnt driver alle linjeforeninger med tiltak både for det sosiale og det faglige. Akkurat hva hver linjeforening gjør, varierer. Noen aktiviteter arrangerer de aller fleste linjeforeningene. Først og fremst gjelder det bedriftspresentasjoner («bedpres»). Det er en vanlig måte å skape kontakt mellom studenter og næringsliv på – bedrifter inviteres til å holde et foredrag, eller stå på stand, slik at studenter kan få innsikt i arbeidsmuligheter og enkeltbedrifter. Noen ganger inviterer også bedriftene studentene til seg (på ekskursjon, ut på middag etc.).

Bedpres Manifest Analyse

Bilde: fra en bedriftspresentasjon jeg har deltatt på, med fokus på samarbeid i masteroppgaven.

Flere linjeforeninger og andre aktive studenter er med på å arrangere karrieredager, som kan ses på som en forlengelse av vanlige bedriftsbesøk. Karrieredagene har som formål å samle flere bedrifter, og ha en hel dag med fokus på nettverksbygging mellom studenter og næringsliv. Jeg synes bedriftspresentasjoner er en utrolig stor ressurs. Kanskje du finner ut om en ledig stilling i en bedrift som høres kjempespennende ut. Kanskje de også trenger en student… Vel, da har du et godt utgangspunkt – det starter ofte med en slik bedriftspresentasjon!

De Folkevalgte fest

Bilde: Fra en av festene til statsvitenskap sin linjeforening, De Folkevalgte. Hentet fra deres facebookside.

En annen ting som er felles for mange linjeforeninger er at de arrangerer Åre-tur og fester. Hvert år, i januar og februar drar mange studenter til Åre i Sverige for å stå på ski og feste med andre studenter. Det er linjeforeningene som arrangerer turen – hver linjeforening for seg. Jeg har bare hørt historier om hvor moro det har vært, og føler helt genuint at jeg har gått glipp av noe! Linjeforeningene arrangerer ofte også eksamensfester og temafester. Mange av festene skjer i starten av semesteret, under fadderuka. De fleste linjeforeningene som tilhører studieprogram på Gløshaugen har egne «kjellere» (små festlokaler). Kjellerne er et møtested hvor medstudenter kan møtes for en pils og slappe av, eller for en av linjeforeningens temafester i fullskala! Dragvoll har også en kjeller, men felles for alle linjeforeningene.

Erfaringer fra en linjeforeningsleder

De ulike linjeforeningene, har ulike navn. Til tider er det ganske kreative navn også (noen eksempler er: Mannhullet, Smørekoppen, Lydmurerlosjen og Prime Time)! Jeg skal presentere en liste over de ulike linjeforeningene lengre ned, men først skal vi ta en prat med min gode venn Joachim. Joachim er leder for psykologi sin linjeforening, PSI. Han har også samarbeidet mye med andre linjeforeninger. Jeg bestemte meg for å stille han noen spørsmål om PSI, og hvorfor studenter bør vite om linjeforeningene sine!

-Hva driver PSI med?

«PSI ønsker å styrke det sosiale samholdet hos studentene, og i tillegg arrangere faglige arrangementer. For å styrke det sosiale forholdet har vi arrangementer i fadderuka, eksamensfester, quiz, temafester, tur til Åre og fotballag. Denne påska delte vi også ut påskeegg for å skape god stemning! Med fokus på det faglige har vi Psykologidagen, der vi inviterer eksterne foredragsholdere og bedrifter. Harald Eia var faktisk foredragsholder sist gang! Vi samarbeider også med andre linjeforeninger for å få frem hva slags forskning som foregår på NTNU for studentene. Vi ønsker å skape engasjement og knytte bånd.»

-Hvorfor bør man engasjere seg i sin linjeforening?

«Det er en genial måte å bli kjent med andre på, samme om du er med i styret til linjeforeningen eller bare med på arrangementene. Det er kanskje spesielt bra å bli med som førsteårsstudent, fordi man fort blir kjent med andre.»

-Hvorfor bør man bli med i styret?

«Å bli med i styret gir deg innsikt i hvordan studenter har det, og man kan bli med å påvirke og gjøre en forskjell. Du får også mange venner, et større kontaktnettverk og masse erfaring. I tillegg kan det gi et fortrinn for senere arbeid, når arbeidsgiver ser at du allerede har hatt administrative roller.»

-Hvem er det som står bak linjeforeningene?

«Det er kun studenter som står bak linjeforeningene. I styret har studentene tatt på seg ulikt ansvar, enten økonomisk, PR, sosialt eller bedpres som eksempler. Linjeforeningene er helt avhengige av studenters frivillige engasjement, og dette med frivillighet er det som skiller Trondheim ut fra andre byer, syns jeg.»

-Hva har du fått ut av å være med i linjeforeningen din?

«I tillegg til venner og erfaring, har jeg fått en del faglige kontakter på NTNU. I tillegg har jeg fått muligheten til å prate med mange av foredragsholderne som er invitert på bedpres, og fått kontakter gjennom de faglige arrangementene.»

Nå er det din tur!

Nå som du har fått høre litt om hva linjeforeninger generelt holder på med, råder jeg deg til å ta en nærmere titt på linjeforeningen til ditt studieprogram. Bli med på moroa! Engasjer deg! Her finner du en liste over linjeforeninger på NTNU, men merk at listen ikke er komplett. De fleste linjeforeningene har også Facebooksider, så prøv å søk der.

Hilsen Joakim Nylén, NTNU-student.

2 thoughts on “Linjeforeninger – er det noe viktig da?

Leave a Reply