Intervju med tidligere Lektorstudent

For Tore ble drømmen virkelighet da han kunne undervise i sine egne favorittfag fra videregående skole.

_MG_0322
Tore Hofstad
Lektor i humanistiske fag
Lærer på Strinda videregående skole
Foto: Kim Ramberghaug

-HVORFOR VALGTE DU NETTOPP DETTE STUDIET?
Jeg visste at jeg ville studere humanistiske fag, fordi det er viktig for å forstå samfunnet vi lever i. Det var også disse fagene som interesserte meg mest på videregående, særlig religion, historie og samfunnsfag. Etter terrorangrepene 11. september 2001 skjøt denne interessen fart. Jeg valgte derfor å ta master i religionshistorie, og for å kunne undervise tok jeg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i etterkant. Å overføre kunnskap til kommende generasjoner, er kanskje den viktigste jobben i et samfunn. 

-VAR DET NOE VED STUDIET SOM OVERRASKET DEG?
Friheten jeg møtte når jeg begynte på universitetet var uvant, og noe overveldende. Jeg trivdes svært godt, men det var en overgang å ha så mye ansvar for egen læring.

– NETTVERK, ERFARING ELLER GODE KARAKTERER, HVA ER VIKTIGST?
Det å være en tydelig leder er en veldig viktig egenskap som lærer, og det lærer du ikke bare på studiet, men gjerne gjennom deltidsjobb eller et verv. Man tar med seg personligheten og de erfaringene man har inn i en jobb som dette.

– HVORDAN VAR PROSESSEN MED Å SKAFFE DIN FØRSTE JOBB?
– Det føltes fantastisk å begynne å undervise, ønsket om å være lærer var der hele veien for meg. Jeg var ferdig til sommeren og fikk begynne i jobb førstkommende høst. Det er veldig ettertraktet å jobbe som lærer i Trondheim, og det er gjerne flere hundre søkere på samme stilling. Jeg ble spurt på intervjuet om jeg hadde noen reflekterte tanker rundt det å være lærer – å «skreddersy» sine svar på forhånd hadde nok falt gjennom. På intervjuet så jeg tydelig fordelen av praksisen jeg hadde hatt på studiet, og ikke minst erfaringen fra deltidsjobben som ungdomsskolelærer. Etter å ha søkt flere jobber, fikk jeg stillingen hos Strinda videregående skole, som var den jeg hadde mest lyst på.

– HVORDAN HAR UTDANNINGEN DIN HJULPET DEG Å KOMME DIT DU ER I DAG?
Man får et dypere faglig grunnlag på NTNU enn på en høgskole, og man får da den formelle utdannelsen til å undervise på videregående nivå. Lektorutdanningen har fått mye positiv oppmerksomhet, som gir en fordel når man søker jobber. Det at NTNU er et anerkjent universitet, gjør det trygt å komme på intervju med et vitnemål derfra.

– DITT BESTE TIPS TIL FREMTIDIGE STUDENTER?
Søk mange jobber, og ikke vær kresen når du søker din første jobb. Erfaringen tar du med deg videre til neste søkeprosess. Snakk med dine kolleger i praksis for å få et godt bilde av hva jobben går ut på. Forberedelser, etterarbeid, mye møtevirksomhet, i tillegg til undervisningstimer, gjør det til en hektisk, men veldig givende jobb.

Klikk her for mer informasjon om NTNU sin Lektorutdanning

Leave a Reply