Studere psykologi?

Foto: Elin Iversen/NTNU Er du interessert i hvorfor vi tenker og oppfører oss som vi gjør? Hva som får oss til å handle som vi gjør? Da kan det være at psykologi er noe for deg! Ved NTNU finnes det ulike psykologistudier, og i dette innlegget forklarer jeg deg forskjellen på disse!

Felles for alle psykologistudier er at de omhandler studiet av mennesker. Psykologi handler blant annet om hvorfor vi mennesker er som vi er, hvordan omgivelsene våre påvirker oss og hvordan hjernen fungerer. Dersom dette er spørsmål du synes er interessante, anbefaler jeg deg å lese videre.

Det er hovedsakelig 4 psykologistudier ved NTNU; årsstudium i psykologi, bachelor i psykologi, 2-årig master i psykologi (denne eller denne) og psykologi profesjonsstudium. Nå skal jeg fortelle deg litt om de ulike variantene!

Årsstudium i psykologi

Et årsstudium i psykologi gir deg en introduksjon i psykologiens hovedområder, og grunnleggende kunnskap om problemstillinger som psykologien tar for seg. I tillegg vil man på studiet lære en del om hvilke forskningsmetoder som benyttes i psykologisk forskning. Mange yrker og utdanningsområder etterspør i dag psykologisk kompetanse. Et årsstudium i psykologi kan, i kombinasjon med annen utdanning, gi deg et forsprang i jobbsøkerbunken.

Foto: Elin Iversen/NTNU

Dersom du synes psykologifaget var spennende, kan du bygge videre på kompetansen fra årsstudiumet ved å søke deg inn på bachelorprogrammet i psykologi.

Bachelor i psykologi

Som bachelorstudent i psykologi studerer du i tre år. På studiet lærer du hvordan menneskers oppførsel, følelser og tanker blir forstått og forklart gjennom ulike psykologiske perspektiver:

  • Kognitiv psykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Sosialpsykologi
  • Personlighetspsykologi
  • Biologisk psykologi

Du lærer også om psykiske lidelser, om psykologiens historie og om forskningsmetoder som benyttes i psykologien. På utdanningen vil du få god trening i kritisk tenkning, gjennom ulike psykologiske problemstillinger.

Foto: Elin Iversen/NTNU

Så hva kan du jobbe med etter endt bachelor i psykologi? Mange begynner å jobbe innen helse og omsorg. Miljøterapeut, familiekonsulent, sosialkonsulent og utviklingskonsulent er noen av mulighetene innen helsesektoren. Eksempler på andre jobbmuligheter er listet opp under.

  • Offentlige tjenester, organisasjoner: Saksbehandler, rådgiver eller studiekonsulent
  • Forskning og undervisning: Forskningsassistent, assistent i skolen
  • Informasjonsformidling og media: Journalist eller kommunikasjonsrådgiver

Master i psykologi

Dersom studiene og studenttilværelsen fortsatt gir mersmak, kan man ta en toårig mastergrad. Ved NTNU finnes det to masterprogram i psykologi; læring – hjerne, atferd, omgivelser, og arbeids- og organisasjonspsykologi.  Begge retningene gir teoretisk og praktisk kompetanse for å anvende psykologi i arbeidslivet. Gjennom masterstudiene går man dypere inn i ulike forskningsmetoder innen psykologi. På 2. året av studiet skriver du masteroppgaven, hvor du i forkant har en praksisperiode.

Etter fullført mastergrad i psykologi kan du arbeide med personalarbeid og ledelsesutvikling, HMS, kommunikasjon og informasjonsarbeid, rekruttering, undervisning og forskning. Du kan også jobbe med rådgivningsarbeid, for eksempel som konsulent. Mastergraden gir deg en etterspurt kompetanse i offentlig og privat næringsliv. Flere masterstudenter får jobb før fullført mastergrad.

Profesjonsstudium i psykologi

Profesjonsstudiet er det eneste studiet som gir deg autorisasjon til å arbeide som klinisk psykolog. Ved NTNU er profesjonsstudiet et 6-årig studium. Som student på profesjonsstudiet, får du opplæring og praksis i klinikk fra første semester. I klinikk lærer du om diagnostisering og behandling av psykiske lidelser, og får praktisk trening med pasienter – under tett veiledning.

Foto: Elin Iversen/NTNU

Psykologer er etterspurt i arbeidslivet, så jobbmulighetene etter fullført studie er svært gode. Mange psykologer jobber innen psykisk helsevern ved sykehus, psykiatriske sykehus, poliklinikker, PP-tjenesten, helsestasjoner, barnevern eller privat praksis.

I tillegg til å jobbe med behandlingsvirksomhet, kan man jobbe med organisasjons- og ledelsesutvikling, eller undervisning og forskning.

Klikk her for å lese innlegget om Jakob, som går profesjonsstudiet i psykologi.

Klikk her for å lese innlegget om Susanne, som går profesjonsstudiet i psykologi.

Klikk her for mer informasjon om NTNU sine psykologistudier

-Ane, bioingeniør, 3.år

Dette innlegget ble oppdatert 11.05.20

One thought on “Studere psykologi?

  1. Takker så mye for et veldig informativt og spennende innlegg! Interessant å lese hvilke muligheter en vil både under og etter fullført utdanning!

Leave a Reply