Psykologistudent, men ikke psykolog…?

Linn BraathenPsykologistudent
Linn Braathen
Psykologistudent

Har du lyst til å studere psykologi, men ønsker ikke nødvendigvis å bli psykolog? Er du usikker på hva en bachelor eller master i psykologi er? Da er du definitivt ikke alene! Mange er usikre på om de skal velge profesjonsstudiet, eller ta et årsstudium, en bachelorgrad, eller eventuelt en master i psykologi.

Felles for psykologistudiet er at det omhandler studiet av mennesker, hvorfor mennesker er slik de er, hvordan omgivelsene våre påvirker oss, hvordan hjernen fungerer, og hvorfor mennesker handler slik de gjør. Dersom dette er spørsmål du synes er interessante, kan psykologistudiet være tingen for deg!

Forskjellen mellom årsstudium, bachelor, master og profesjonsstudiet er at profesjonsstudiet er det eneste studiet som gjør at du får autorisasjon til å arbeide som klinisk psykolog. På NTNU er profesjonsstudiet et 6-årig integrert studium, med direkte opptak fra videregående skole. Som profesjonsstudent får du opplæring og praksis i klinikk fra allerede første semester, der man lærer om diagnostisering og behandling av psykiske lidelser, og praktisk trening med pasienter under tett veiledning.

I dag er det mangel på psykologer i Norge, så jobbmulighetene etter fullført studie er svært gode. I tillegg til å jobbe som terapeut med behandlingsvirksomhet, kan man blant annet jobbe med organisasjon og ledelsesutvikling, eller undervisning og forskning.

DSC_1406

Tidligere ble studenter tatt opp til profesjonsstudiet basert på karakterer de fikk på introduksjonsstudiet(årsstudium) i psykologi. Denne ordningen har man gått bort fra på (både) NTNU (og Universitetet i Oslo), og man blir nå tatt opp via Samordna opptak, basert på karakterer fra videregående skole.

Et årsstudium i psykologi gir den en introduksjon i psykologiens hovedområder, og gir deg grunnleggende kunnskap om problemstillinger som psykologien tar for seg, og hvilke forskningsmetoder man benytter i psykologisk forskning. Mange yrker og utdanningsområder etterspør i dag psykologisk kompetanse, og kombinert med annen utdanning kan et årsstudium i psykologi gi deg et forsprang i jobbsøkerbunken.

Hvis du synes psykologifaget var spennende, kan du eventuelt bygge videre på kompetansen fra årsstudium, og søke Samordna opptak for å gjennomføre en bachelor i psykologi.  

Som bachelorstudent studerer du i tre år, og du lærer deg å analysere psykologisk teori og forskning på en kritisk og fordomsfri måte, samtidig som du får kompetanse innen psykologiens fem hovedområder; kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og biologisk psykologi, og muligheten til å fordype deg videre i disse områdene.

I tillegg kan du få en innføring i spennende områder som arbeids- og organisasjonspsykologi, og mediepsykologi, eller du kan ta fag fra helt andre studieretninger for å skreddersy og spisse din bachelorgrad slik du ønsker.

Etter fullført bachelorstudium kan man for eksempel arbeide som miljøterapeut i helsesektoren, som coach, eller innen rådgivning og konsulentvirksomhet, saksbehandling, administrativt arbeid, og undervisning.  Mulighetene med en bachelorgrad er mangfoldige.

Dersom studiene og studenttilværelsen fortsatt gir mersmak, kan man ta en toårig mastergrad. På NTNU har vi to masterprogram i psykologi; læring – hjerne, atferd, omgivelser, og arbeids- og organisasjonspsykologi.  Begge retningene gir teoretisk og praktisk kompetanse i å anvende psykologi i arbeidslivet, samt inngående forståelse for forskningsmetoder innen psykologi. Man får også praksisperiode i forkant av eget forskningsarbeid med masteroppgaven.

Etter fullført mastergrad i psykologi kan man arbeide med  alt fra personalarbeid og ledelsesutvikling, HMS, kommunikasjon og informasjonsarbeid, rekruttering, undervisning og forskning, og konsulent og rådgivningsarbeid.

Mastergraden gir deg en kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat næringsliv, og flere masterstudenter har fått jobb før de har fullført mastergraden. Masterundersøkelsen viser blant annet at over 90% fikk relevant jobb kort tid etter de har fullført utdanningen.

Klikk her for mer informasjon om NTNU sine psykologi-studier

One thought on “Psykologistudent, men ikke psykolog…?

  1. Takker så mye for et veldig informativt og spennende innlegg! Interessant å lese hvilke muligheter en vil både under og etter fullført utdanning!

Leave a Reply