Drives av skapergleden

_MG_0875
Øystein Rø
Arkitekt
Leder og Grunnlegger av Galleri 0047

DRIVES AV SKAPERGLEDEN

Øystein synes man bør utnytte friheten man har som student. Selv åpnet han et galleri under utvekslingsåret i Berlin.

HVORFOR VALGTE DU NETTOPP DETTE STUDIET? – Hele oppveksten fikk jeg høre at jeg burde bli arkitekt. Interessen for faget og tegning var stor. Da jeg begynte på arkitektutdannelsen fikk jeg høre av foreleserne at “du er arkitekt, du”. Studietiden ga meg mulighet til å lære et fag, men også å utfordre fagets grenser. Et sentralt spørsmål jeg stiller meg er hva vi bygger for, og hvilket samfunn vi ønsker å skape, ikke bare hva som tilfredsstiller øyet.

VAR DET NOE VED STUDIET SOM OVERRASKET DEG?
– I kullet mitt var mange av medstudentene ambisiøse, og det preget miljøet. Det sosiale samværet foregikk stort sett på tegnesalen, men det var etter eget ønske.

NETTVERK, ERFARING ELLER GODE KARAKTERER HVA ER VIKTIGST?
– Når jeg ansetter arkitekter må de vise meg at de har gjort mer enn bare å fullføre et studie. Det er alltid en fordel å ha gode referanser. Jeg jobbet selv på flere arkitektkontor i løpet av studietiden, noe som er greit å ha med seg når man søker jobb. I tillegg må man vise kreativitet og engasjement for det man driver med.

HVORDAN VAR PROSESSEN MED Å SKAFFE DIN FØRSTE JOBB?
– Under utvekslingsoppholdet i Berlin startet jeg et galleri sammen med en medstudent. Det skulle være et visningssted for skandinavisk kunst og arkitektur.Inspirasjonen kom fra det kreative miljøet i byen, som også rommet mange ledige lokaler, og vi brukte studiestøtten til å pusse opp et lokale som vi kunne bo og jobbe i. Vi ble boende i Berlin i to år, og senere flyttet jeg galleriet til Oslo, hvor jeg nå har fem ansatte. Vi brukte sparepenger og etablererstøtte fra Kulturrådet til å pusse opp lokaler og etablere oss i Oslo. I dag virker 0047 som visningssted for arkitektur og kunst, men også som plattform for en rekke andre prosjekter,publikasjoner og arrangement.

HVORDAN HAR UTDANNINGEN DIN HJULPET DEG TIL Å KOMME DIT DU ER I DAG?
– Jeg ser at det springer flere spennende prosjekter ut fra arkitektutdanningen ved NTNU. Tyin Tegnestue og det studentdrevne prosjektet Trestykker er gode eksempler på at studentene tør å dra i gang initiativ som samler flere fagmiljøer. Sammenlignet med andre arkitektutdanninger, har jeg et inntrykk av at NTNU er mindre tradisjonsbundet, og det påvirker studentene positivt. Jeg registrerer også at flere unge,prisvinnende arkitekter har sitt utspring fra NTNU – det er nok ikke tilfeldig.

DITT BESTE TIPS TIL FREMTIDIGE STUDENTER?
– Når man er student har man en frihet som det er vanskelig å forstå omfanget av før man er ferdig. Bruk tiden til å realisere dine egne prosjekter og oppsøk miljøer du ikke nødvendigvis vil i en “vanlig” jobb.


Klikk her for mer informasjon om NTNU sitt arkitetktur-studieprogram

Leave a Reply